Նոր պատմություն
Оценка 4.6

Նոր պատմություն

Оценка 4.6
doc
13.05.2020
Նոր պատմություն
նոր պատմ..doc

                                      Նոր   Դարեր

Թեմա

   Նպատակ

 ժ

 Տնային     

Ամս

 Կահ.

 

 

Ներածություն

 

Բաժին 1.

Արդյունաբերական հասարակության առաջին շրջափուլը

/17-19-րդ դ.-ի առաջին կես/

 

 

 

 

 

1.1Արմատական տեղաշարժեր տնտեսության մեջ

 

 

 

1.2Արդյունաբերական զարգացման արդյուները:

 

 

1.3Լուսավորության դարաշրջանը:

 

 

 

 

 

 

1.4Հասարակության վերակառուցման հեղափոխական ուղին:

 

 

 

 

 

 

 

1.5Ֆրանսիական Մեծ հեղափոխությունը

 

 

Կրկնություն

Գործնական աշխատանք

 

1.6Նապոլեոնի դարաշրջանը

 

 

 

 

 

1.7Եվրոպան 1815-1850-ական թ. Վիեննայի վեհաժողովը:

 

 

 

 

 

1.8Հեղափոխությունները Եվրոպայում

1830-1840-ական թ.

 

Թեմատիկ գրավոր աշխատանք

 

1.9Արևելքի ավանդական հասարակությունները:

Օսմանյան կայսրություն և Իրան

1.10Արևելքի ավանդական հասարակությունները

/Հնդկաստան և Չինաստան/

 

 

 

 

1.11Միջազգային հարաբերությունները 17-19-րդ դ.-ի առաջին կես/

 

1.12Կրթությունը և հիմնարար գիտությունները/17-19-րդ դ.-առաջին կես/

 

 

1.13Հումանիտար գիտությունները/17-19-րդ դ.-առաջին կես/

 

 

Կրկնություն

Կիսամյակային գրավոր աշխատանք

Բաժին 2

Առաջավոր արդյունաբերական երկրները և աշխարհը 19-րդ դարի 2-րդ կեսին և 20-րդ դարի սկզբին

 

2.1Արդյունաբերական հասարակության զարգացման երկրորդ շրջափուլը:

 

 

 

2.2Փոփոխություններ տնտեսության մեջ և սոցիալական կյանքում:

 

 

 

2.3Քաղաքական կյանքի զարգացումը Եվրոպայում և ԱՄՆ-ում:

 

 

 

2.4Բանվորական շարժումները:

 

 

 

2.5Հասարակական քաղաքական շարժումները ԱՄՆ-ում և Եվրոպայում:

 

 

 

 

 

 

2.6Գերմանիայի և Իտալիայի վերամիավորումները:

 

 

 

 

 

2.7Ազգային պետությունների առաջացումը Բալկանյան թերակղզում:

 

 

 

2.8Ազգաին հիմնախնդիրները բազմազգ տերություններում:

 

 

Կրկնություն

Թեմատիկ գրավոր աշխատանք

 

2.9Օսմանյան կայսրության և Իրանի արդիականացման փորձերը:

 

 

 

2.10Ճապոնիայի և Չինաստանի արդիականացման գործընթացները:

 

 

 

 

 

 

2.11 Միջազգային հարաբերությունները .

19-րդ դ.-ի վերջ-20-րդ դ.-ի սկիղբ/

 

 

2.12Առաջին աշխարհամարտի սկիղբը և ընթացքը

/1914թ.-1916թթ./

2.13Առաջին աշխարհամարտի ավարտը և հետևանքները: Գործնական աշխատանք

 

 

 

 

2.14Արդյունաբերական առաջավոր երկրների մշակույթը:

Կրթությունը և գիտությունը

19-րդ դ.-ի 2-րդ կեսին և 20-րդ դ.-ի սկզբին:

 

 

 

 

2.15Գրականությունը և արվեստը

19-րդ դ.-ի 2-րդ կեսին և 20-րդ դ.-ի սկզբին:

 

 

Կրկնություն

Կիսամյակային գրավոր աշխատանք

 

Ամփոփում

 

 

    

 

 

 

         Ա.

Իմանա՝արդյունաբերական հասարակության ձևավորման և արդյունաբերական հասարակության առաջին շրջափուլում տեղի ունեցած կարևոր տեղաշարժերի, վերափոխումների, միջազգային, հարաբերությունների, մշակույթային կյանքի զարգացման  ու մշակույթային  կարևոր  ձեռքբերումների մասին:

 

 

Կարողանա՝ թվարկել անգլիական և ֆրանսիական հեղափոխության նշանավոր գործիչների, արդյունաբերական հասարակության առաջին շրջափուլի պետական, քաղաքական և մշակույթային նշանավոր գործիչների .Քարտեզի վրա ցույց տա Եվրոպական խոշոր երկրները, ԱՄՆ-ը և Արևելքի երկրները, բացատրել<<Պետությունը ես եմ>>,<<Մեզանից հետո թեկուզ ջրհեղեղ>> արտահայտությունների իմաստը:

          

 

 

 

              Բ

Իմանա՝արդյունաբերական հասարակության ձևավորման և արդյունաբերական հասարակության առաջին շրջափուլում տեղի ունեցած կարևոր տեղաշարժերի, վերափոխումների, պատճառների, ընթացքի և հետևանքների, Արևելքի երկրներում կապիտալիստական հարաբերությունների հաստատմանը խեչընդոտող պայմանների, ԱՄՆ-ի կազմավորման Օսմանյան կայսրության մեջ իրականացված բարեփոխումների փորջերի և դրանց արդյունքների , նապոլեոնյան դարաշրջանի գաղութային համակարգի ջևավորման մասին:

 

 

 

 

 

 

 

Կարողանա՝ պարզաբանել հասարակության ձևավորման և արդյունաբերական հասարակության առաջին շրջափուլում տեղի ունեցած կարևոր տեղաշարժերի, վերափոխումների, պատճառների, ընթացքի և հետևանքների, Արևելքի երկրներում կապիտալիստական հարաբերությունների հաստատմանը խեչընդոտող պայմանները

ներկայացնել դիրեկտորիան, կոնսուլությունը, կայսրությունը Ֆրանսիայում, բնութագրել դարաշրջանի նշանավոր գործիչների, բացատրել բուրժուազիա, պրոլետարիատ, ընդդիմություն, կապիտալ, սահմանադրություն, չարտիզմ, հանրագիտարան,

մանուֆակտուրա,

քաղաքացիական պատերազմ, թանզիմզթ հասկացությունների իմաստը:

              

 

 

        

 

 

 

                 Գ.

Իմանա՝ հասարակության ձևավորման և արդյունաբերական հասարակության առաջին շրջափուլում զարգացման արդյունքների, լուսավորական շարժման ու լուսավորյալ միապետների, անգլիական ու ֆրանսիական  հեղափոխությունների արդյունքների, Արևելքի ավանդական հասարակությունների, միջազգզյին հարաբերությունների բնույթի, մշակույթի տարբեր ճյուղերում արձանագրված նվաճումների մասին:

Կարողանա՝վերլուծել եվրոպական և արևելյան պետությունների անհավասարաչափ զարգացման պատճառները, մեկնաբանել և համեմատել տարբեր երկրներում կարարված հեղափոխությունների և բարեփոխումների պատճառներն ու արդյունքները, վերլուծել Նապոլեոնյան պատերազմների, գաղութային քաղաքականության պատճառները և հետևանքները համեմատել դարաշրջանի պետական նշանավոր գործիչների վարած քաղաքականությունը:

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

           Ա.

Իմանա՝ դարաշրջանի նշանավոր գործիչների:Առաջին աշխարհամարտում ներգրավված երկրների  Առաջին աշխարհամարտի առավել խոշոր  ճակատամարտերի , Առաջին աշխարհամարտի ընթացքում  ռազմական  տեխնիկայի նորամուծությունների:

Կարողանա՝բնութագրել դարաշրջանի նշանավոր պետական ու մշակույթային գործիչների , քարտեզի վրա ցույց տալ Առաջին աշխարհամարտում ներգրավված մեծ տերությունները, Առաջին աշխարհամարտի առավել խոշոր ճակատամարտերը, թվարկել  մի քանի կարևոր իրադարձություններ, մշակույթային գործիչներ ու նրանց ստեղծագործություններ, գյուտեր, Կազմել համաշխարհային  կարևոր նշանակություն  ունեցող իրադարձությունների ժամանակագրություն:

              

 

 

 

 

 

           Բ.

Իմանա՝ զարգացած արդյունաբերական երկրների , տնտեսության, գիտության և տեխնիւկայի  տարբեր բնագավառներում  տեղի ունեցած  կարևոր փոփոխությունների, հեղափոխական ու ազատական շարժումների , Եվրոպայում առաջացած  նոր պետությունների , արևելյսն  հասարակությունների  արդիականացման փորձերի , գաղութային քաղաքականության,  միջազգային հարաբերությունների, Առաջին աշխարհամարտի, մշակույթային կյանքում կատարված փոփոխությունների մասին:

Կարողանա՝ ներկայացնել հեղափոխական և ազատական շարժումների, Գերմանիայի և Իտալիայի  միավորման պատմական անհրաժեշտությունը, գաղութային, միջազգային հարաբերություններում տեղի ունեցած  փոփոխությունների և Առաջին աշխարհամարտի պատճառները, մշակույթի տարբեր բնագավառներում արձանագրված նվաճումները, պարզաբանել ազգային հիմնախնդիրների լուծման ուղիները,արևելյան հասարակությունների արդիականացման անհրաժեշտությունը, վերլուծել մեծ տերությունների վարած քաղաքականությունը:Քարտեզի օգտագործմամբ ներկայացնել ժամանակաշրջանի կարևոր պատմական իրադարձությունները, ռազմական ընթացքը:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Գ.

Իմանա՝ աշխարի անհամաչափ զարգացման պատճառները, հեղափոխական և ազատական շարժումների արևելյան հասարակությունների արդիականացման փորձերի, գաղութային քաղաքականության հետևանքները, միջազգային հարաբերություններում տեղի ունեցած փոփոխությունների պատճառների պատճառներն ուհետևանքները,մշակույթի տարբեր ոլորտներում արձանագրված նվաչումները:

Կարողանա՝գնահատել

զարգացման պատճառները, հեղափոխական և ազատական շարժումների արևելյան հասարակությունների արդիականացման փորձերի, գաղութային քաղաքականության հետևանքները, միջազգային հարաբերություններում տեղի ունեցած փոփոխությունների պատճառներնուհետևանքները, արդյունքները, ընթացքն ու հետևանքները, վերլուծել Եվրոպական քաղաքական զարգացումների միտումները, գաղութային նվաճումների արդյունքները, պատերազմի պատրասվող երկրների իմպերիալիստական նգաղափարախոսությունը, քննարկելԱռաջին աշխարհամարտի ռազմաքաղաքական արդյունքները, հիմնավորել սեփական տեսակետները, բնութագրել և համեմատել Գարիբալդիի և Բիսմարկի դերը իրենց երկրների միավորման գործում:

1ժ

 

 

13ժ

 

 

 

 

 

 

 

 

1ժ.

 

 

 

 

 

1ժ.

 

 

 

 

1ժ.

 

 

 

 

 

 

 

 

1ժ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ժ.

 

 

 

1ժ.

 

 

 

1ժ.

 

 

 

 

 

 

1ժ.

 

 

 

 

 

 

 

1ժ.

 

 

 

1ժ.

 

1ժ.

 

 

 

 

1ժ.

 

 

 

 

 

 

 

 

1ժ.

 

 

 

 

1ժ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ժ.

 

15ժ

 

 

 

 

 

1ժ.

 

 

 

 

 

1ժ.

 

 

 

 

 

1ժ.

 

 

 

 

1ժ.

 

 

 

 

1ժ.

 

 

 

 

 

 

 

1ժ.

 

 

 

 

 

 

 

1ժ.

 

 

 

 

 

1ժ.

 

 

 

1ժ.

 

 

1ժ.

 

 

 

 

 

1ժ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ժ.

 

 

 

 

1ժ.

 

 

1ժ.

 

 

 

 

 

 

1ժ.

 

 

 

 

 

 

 

1ժ.

 

 

 

 

 

1ժ.

 

 

1ժ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

էջ3-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§1

էջ6-10

 

 

 

 

 §2

11-15

 

 

 

§3

էջ16-19

 

 

 

 

 

 

 

§4

էջ20-25

 

 

 

 

 

 

 

 

§5

էջ26-31

 

 

 

 

 

 

§6

էջ32-37

 

 

 

 

 

§7

էջ38-42

 

 

 

 

 

 

§8

էջ43-47

 

 

 

 

§9

էջ48-53

 

 

 

§10

էջ54-59

 

 

 

 

 

 

 

§11

էջ60-64

 

 

 

§12

էջ65-69

 

 

 

 

§13

էջ70-73

 

 

էջ74-76

 

 

 

 

 

 

 

 

§14

էջ78-82

 

 

 

 

§15

էջ83-87

 

 

 

 

§16

էջ88-91

 

 

 

§17

էջ92-95

 

 

 

§18

էջ96-101

 

 

 

 

 

 

§19

էջ102-106

 

 

 

 

 

 

§20

էջ107-112

 

 

 

 

 

§21

էջ113-118

 

 

 

 

 

§22

էջ119-124

 

 

 

 

§23

էջ125-130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§24

էջ131-135

 

 

 

 

§25

էջ136-142

 

§26

էջ143-149

 

 

 

 

 

§27

էջ150-153

 

 

 

 

 

 

 

§28

էջ154-157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

գիրք, տետր

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

նկարներ

գիրք, տետր

 

 

 

 

 

 

 

 

գիրք, տետր

 

 

 

 

 

 

 

 

քարտեզ, գիրք , տետր, գծակարգ

 

 

 

 

 

 

 

քարտեզ, գիրք , տետր, գծակարգ

 

 

 

 

 

քարտեզ, գիրք , տետր, գծակարգ

 

 

 

 

 

 

քարտեզ, գիրք , տետր, գծակարգ

 

 

 

 

քարտեզ, գիրք , տետր, գծակարգ

 

 

քարտեզ, գիրք , տետր, գծակարգ

 

 

 

 

 

 

 

 

քարտեզ, գիրք , տետր, գծակարգ

 

 

 

 

 

 

 

 

նկարներ,գիրք , տետր, գծակարգ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

քարտեզ, գիրք , տետր, գծակարգ

 

 

 

 

քարտեզ, գիրք , տետր, գծակարգ

 

 

 

քարտեզ, գիրք , տետր, գծակարգ

 

 

 

քարտեզ, գիրք , տետր, գծակարգ

 

 

 

 

 

 

քարտեզ, գիրք , տետր, գծակարգ

 

 

 

 

 

քարտեզ, գիրք , տետր, գծակարգ

 

 

 

 

քարտեզ, գիրք , տետր, գծակարգ

 

 

 

 

 

քարտեզ, գիրք , տետր, գծակարգ

 

 

 

քարտեզ, գիրք , տետր, գծակարգ

 

 

 

 

 

 

 

քարտեզ, գիրք , տետր, գծակարգ

 

 

քարտեզ, գիրք , տետր, գծակարգ

 

 

 

քարտեզ, գիրք , տետր, գծակարգ

 

 

 

 

նկարներ գիրք , տետր, գծակարգ

 

 

 

 

 

նկարներ գիրք , տետր, գծակարգ

 

 

 

 

 


Նոր Դարեր Թեմա Նպատակ ժ Տնային Ամս Կահ . Ներածություն Բաժին 1. Արդյունաբերական հասարակության առաջին շրջափուլը /17-19-րդ դ.-ի առաջին կես / 1.1Արմատական տեղաշարժեր տնտեսության մեջ…

Նոր Դարեր Թեմա Նպատակ ժ Տնային Ամս Կահ . Ներածություն Բաժին 1. Արդյունաբերական հասարակության առաջին շրջափուլը /17-19-րդ դ.-ի առաջին կես / 1.1Արմատական տեղաշարժեր տնտեսության մեջ…

1.3Լուսավորության դարաշրջանը: 1.4Հասարակության վերակառուցման հեղափոխական ուղին: 1.5Ֆրանսիական Մեծ հեղափոխությունը Կրկնություն Գործնական աշխատանք 1.6Նապոլեոնի դարաշրջանը 1.7Եվրոպան 1815-1850-ական թ. Վիեննայի վեհաժողովը: 1.8Հեղափոխությունները Եվրոպայում 1830-1840-ական թ. Թեմատիկ գրավոր…

1.3Լուսավորության դարաշրջանը: 1.4Հասարակության վերակառուցման հեղափոխական ուղին: 1.5Ֆրանսիական Մեծ հեղափոխությունը Կրկնություն Գործնական աշխատանք 1.6Նապոլեոնի դարաշրջանը 1.7Եվրոպան 1815-1850-ական թ. Վիեննայի վեհաժողովը: 1.8Հեղափոխությունները Եվրոպայում 1830-1840-ական թ. Թեմատիկ գրավոր…

1.6Նապոլեոնի դարաշրջանը 1.7Եվրոպան 1815-1850-ական թ. Վիեննայի վեհաժողովը: 1.8Հեղափոխությունները Եվրոպայում 1830-1840-ական թ. Թեմատիկ գրավոր աշխատանք 1.9Արևելքի ավանդական հասարակությունները: Օսմանյան կայսրություն և Իրան 1.10Արևելքի ավանդական հասարակությունները /Հնդկաստան…

1.6Նապոլեոնի դարաշրջանը 1.7Եվրոպան 1815-1850-ական թ. Վիեննայի վեհաժողովը: 1.8Հեղափոխությունները Եվրոպայում 1830-1840-ական թ. Թեմատիկ գրավոր աշխատանք 1.9Արևելքի ավանդական հասարակությունները: Օսմանյան կայսրություն և Իրան 1.10Արևելքի ավանդական հասարակությունները /Հնդկաստան…

1.10Արևելքի ավանդական հասարակությունները /Հնդկաստան և Չինաստան/ 1.11Միջազգային հարաբերությունները 17-19-րդ դ.-ի առաջին կես/ 1.12Կրթությունը և հիմնարար գիտությունները/17-19-րդ դ.-առաջին կես/ 1.13Հումանիտար գիտությունները/17-19-րդ դ.-առաջին կես/ Կրկնություն Կիսամյակային գրավոր…

1.10Արևելքի ավանդական հասարակությունները /Հնդկաստան և Չինաստան/ 1.11Միջազգային հարաբերությունները 17-19-րդ դ.-ի առաջին կես/ 1.12Կրթությունը և հիմնարար գիտությունները/17-19-րդ դ.-առաջին կես/ 1.13Հումանիտար գիտությունները/17-19-րդ դ.-առաջին կես/ Կրկնություն Կիսամյակային գրավոր…

Բաժին 2 Առաջավոր արդյունաբերական երկրները և աշխարհը 19-րդ դարի 2-րդ կեսին և 20-րդ դարի սկզբին 2.1Արդյունաբերական հասարակության զարգացման երկրորդ շրջափուլը: 2.2Փոփոխություններ տնտեսության մեջ և սոցիալական…

Բաժին 2 Առաջավոր արդյունաբերական երկրները և աշխարհը 19-րդ դարի 2-րդ կեսին և 20-րդ դարի սկզբին 2.1Արդյունաբերական հասարակության զարգացման երկրորդ շրջափուլը: 2.2Փոփոխություններ տնտեսության մեջ և սոցիալական…

2.5Հասարակական քաղաքական շարժումները ԱՄՆ-ում և Եվրոպայում: 2.6Գերմանիայի և Իտալիայի վերամիավորումները: 2.7Ազգային պետությունների առաջացումը Բալկանյան թերակղզում: 2.8Ազգաին հիմնախնդիրները բազմազգ տերություններում: Կրկնություն Թեմատիկ գրավոր աշխատանք 2.9Օսմանյան կայսրության…

2.5Հասարակական քաղաքական շարժումները ԱՄՆ-ում և Եվրոպայում: 2.6Գերմանիայի և Իտալիայի վերամիավորումները: 2.7Ազգային պետությունների առաջացումը Բալկանյան թերակղզում: 2.8Ազգաին հիմնախնդիրները բազմազգ տերություններում: Կրկնություն Թեմատիկ գրավոր աշխատանք 2.9Օսմանյան կայսրության…

Կրկնություն Թեմատիկ գրավոր աշխատանք 2.9Օսմանյան կայսրության և Իրանի արդիականացման փորձերը: 2.10Ճապոնիայի և Չինաստանի արդիականացման գործընթացները: 2.11 Միջազգային հարաբերությունները . 19-րդ դ.-ի վերջ-20-րդ դ.-ի սկիղբ/ 2.12Առաջին…

Կրկնություն Թեմատիկ գրավոր աշխատանք 2.9Օսմանյան կայսրության և Իրանի արդիականացման փորձերը: 2.10Ճապոնիայի և Չինաստանի արդիականացման գործընթացները: 2.11 Միջազգային հարաբերությունները . 19-րդ դ.-ի վերջ-20-րդ դ.-ի սկիղբ/ 2.12Առաջին…

2.13Առաջին աշխարհամարտի ավարտը և հետևանքները: Գործնական աշխատանք 2.14Արդյունաբերական առաջավոր երկրների մշակույթը: Կրթությունը և գիտությունը 19-րդ դ.-ի 2-րդ կեսին և 20-րդ դ.-ի սկզբին: 2.15Գրականությունը և արվեստը…

2.13Առաջին աշխարհամարտի ավարտը և հետևանքները: Գործնական աշխատանք 2.14Արդյունաբերական առաջավոր երկրների մշակույթը: Կրթությունը և գիտությունը 19-րդ դ.-ի 2-րդ կեսին և 20-րդ դ.-ի սկզբին: 2.15Գրականությունը և արվեստը…

. էջ3-5 §1 էջ6-10 §2 11-15 §3 էջ16-19 §4 էջ20-25 §5 էջ26-31 §6 էջ32-37 §7 էջ38-42 §8 էջ43-47 §9 էջ48-53 §10 էջ54-59 §11 էջ60-64 §12…

. էջ3-5 §1 էջ6-10 §2 11-15 §3 էջ16-19 §4 էջ20-25 §5 էջ26-31 §6 էջ32-37 §7 էջ38-42 §8 էջ43-47 §9 էջ48-53 §10 էջ54-59 §11 էջ60-64 §12…
Скачать файл