Խմբային աշխատանք
Оценка 4.7

Խմբային աշխատանք

Оценка 4.7
docx
14.05.2020
Խմբային աշխատանք
5-Kotorakneri gumarum.docx

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

1-ին տարբերակ

 

1. Ընդհանուր հայտարարի բերելով՝ կատարել կոտորակների գումարում:

 

Ա.  +                                                                      Դ.   +  +

 

Բ.   +                                                                    Ե + +

  

Գ.  +                                                                     Զ.  +  +

 

2. Ներկայացնել կոտորակների ընդհանուր հայտարարի բերման երեք քայլերը.

 

1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

2-րդ տարբերակ

 

1. Ընդհանուր հայտարարի բերելով՝ կատարել կոտորակների գումարում:

 

Ա.  +                                                                       Դ.  +  +

 

Բ.   +                                                                       Ե +  +

 

Գ.  +                                                                        Զ.  +  +

 

2. Ներկայացնել կոտորակների ընդհանուր հայտարարի բերման երեք քայլերը.

 

1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

3-րդ տարբերակ

 

1. Ընդհանուր հայտարարի բերելով՝ կատարել կոտորակների գումարում:

 

Ա.  +                                                                        Դ.  + +

Բ.   +                                                                      Ե +  +

 

Գ.  +                                                                       Զ.  +  +

 

 

2. Ներկայացնել կոտորակների ընդհանուր հայտարարի բերման երեք քայլերը.

 

1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

4-րդ տարբերակ

 

1. Ընդհանուր հայտարարի բերելով՝ կատարել կոտորակների գումարում:

 

Ա.  +                                                                      Դ.   +  +

 

Բ.   +                                                                      Ե +  +

 

Գ.  +                                                                       Զ.   +  +

 

 

2. Ներկայացնել կոտորակների ընդհանուր հայտարարի բերման երեք քայլերը.

 

1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 1-ին տարբերակ 1. Ընդհանուր հայտարարի բերելով՝ կատարել կոտորակների գումարում: Ա. + Դ . + + Բ. + Ե . + + Գ. +…

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 1-ին տարբերակ 1. Ընդհանուր հայտարարի բերելով՝ կատարել կոտորակների գումարում: Ա. + Դ . + + Բ. + Ե . + + Գ. +…

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 3-րդ տարբերակ 1. Ընդհանուր հայտարարի բերելով՝ կատարել կոտորակների գումարում: Ա. + Դ . + + Բ. + Ե . + + Գ. +…

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 3-րդ տարբերակ 1. Ընդհանուր հայտարարի բերելով՝ կատարել կոտորակների գումարում: Ա. + Դ . + + Բ. + Ե . + + Գ. +…