Թեմատիկ աշխատանք
Оценка 4.7

Թեմատիկ աշխատանք

Оценка 4.7
docx
19.05.2020
Թեմատիկ աշխատանք
թեմ-7.docx

Թեմատիկ աշխատանք 2

6-րդ դասարան - I տարբերակ (10 միավոր)

 

1.       Paint գրաֆիկական խմբագրիչում ինչպե±ս կարելի է նոր ֆայլ ստեղծել.

ա) Paint կոճակով բացված մենյուի Paste հրամանով,

բ) Paint կոճակով բացված մենյուի New  հրամանով,

գ) Paint կոճակով բացված մենյուի Open հրամանով:                          

2.       Ներկալցման ժամանակ ներկը տիրույթից կարտահոսի, եթե.

ա) պատկերի եզրագիծը որևէ խզում ունենա,

բ) պատկերը Ուղղանկյուն գործիքով է կառուցվել,

գ)պատկերը նկարված է Մատիտ գործիքով:          

3.       Shift  ստեղնը սեղմած վիճակում Ուղղանկյուն գործիքով աշխատելիս կարելի է նկարել.

ա) եռանկյուն,

բ) կորացված անկյուններով ուղղանկյուն,

գ) քառակուսի:                                                                                              

4.       Փոխանակման բուֆերի պարունակությունը Paint–ի աշխատանքային տիրույթում պատճենելուց հետո արտատպվում է դրա.

ա) կենտրոնում,

բ)վերին ձախ անկյունում,

գ) վերին աջ անկյունում:                                                                                              

5.       Paint գրաֆիկական խմբագրիչի Size դաշտում ո±ր գործիքի համար չեն գործածման տարբեր ձևեր առաջարկվում.

ա) Ռետին,

բ) Ներկալցում,

գ) Խոշորացույց:                                                                                        

6.       Տեքստի համար հատկանիշ չէ.

ա) կապակցվածությունը,

բ) հագեցվածությունը,

գ) ամբողջականությունը:

7.       Ի±նչ է տեքստային խմբագրիչը.

ա) տեքստ ներմուծելու, խմբագրելու, ձևավորելու և տպելու համար նախատեսված ծրագիր,

բ) տեքստ ներմուծելու, խմբագրելու, ձևավորելու և տպելու համար նախատեսված սարք,

գ) համակարգչի աշխատանքը ղեկավարող ծրագիր:                                                                                                 

8.       Word տեքստային խմբագրիչի պատուհանի բաղադրիչ չէ.

ա) աշխատանքային տիրույթը,

բ) անցավազքի գոտին,

գ) տիպարի դաշտը:

9.       Ի±նչ կարող է իրականացնել KDWin ծրագիրը.

ա) տառատեսակի ընտրություն,

բ)այբուբենի փոփոխում,

գ)տառատեսակի և այբուբենի փոփոխում:                                                                                                                                         

10.    Տեքստային կուրսորը ցույց է տալիս.

ա) մկնիկի դիրքը,

բ) օբյեկտի կոորդինատները,

գ) պայմանանշանի դիրքը:                         

 

                         Ազգանուն, անուն, հայրանուն                                                                                                     դասարան                                                          Ամսաթիվ

Թեմատիկ աշխատանք 2

6-րդ դասարան  - II տարբերակ (10 միավոր)

 

1.       Paint գրաֆիկական խմբագրիչում հնարավոր է չեղյալ դարձնել վերջին.

ա) մեկ,

բ) երեք,

գ) բոլոր

գործողությունները:

2.  Նկարի նշված կտորը փոխանակման բուֆերում կարելի է պատճենել.

ա) Paint կոճակով բացված մենյուի Copy հրամանով,

բ) Home ներդիրի Clipboard խմբի Copy հրամանով,

գ) Home ներդիրի Clipboard խմբի  Save հրամանով

3.  Փոխանակման բուֆերի պարունակությունն աշխատանքային տիրույթում կարելի պատճենել.

ա) Home ներդիրի Clipboard խմբի Cut հրամանով,

բ)Home ներդիրի Clipboard խմբի Paste հրամանով,

գ) Paint կոճակով բացված մենյուի Paste հրամանով:

4.       Color 2 դաշտում կարելի է ընտրել.

ա) ֆոնի գույնը,

բ) հիմնական գույնը,

գ) եզրագծի գույնը:                                                                                              

5.       Նկարի նշված կտորը չի կարելի հեռացնել.

ա) Home ներդիրի Clipboard խմբի Paste հրամանով,

բ) Delete ստեղնով,

գ) Home ներդիրի Clipboard խմբի Cut հրամանով:

6.       Ինչպե±ս կարելի է պահպանել Word-ի միջավայրում.

ա) Office կոճակով բացված մենյուի Save As հրամանով,

բ) Office կոճակով բացված մենյուի Open հրամանով,

գ) Office կոճակով բացված մենյուի Paste հրամանով:

7.       Հիշողությունում պահպանված փաստաթուղթը կարելի է Word-ի միջավայր բերել.

ա) Home ներդիրի Clipboard խմբի Open հրամանով,

բ) Office կոճակով բացված մենյուի Open հրամանով,

գ) Home ներդիրի Open հրամանով:

8.       Հրամանային ներդիրների տողը քանի ներդիր է պարունակում՝

ա) 2,

բ) 5,

գ) 7:

9.       Word տեքստային խմբագրիչում ինչպե±ս տեղափոխել փաստաթղթի նշված հատվածը.

ա) աջ սեղմակը սեղմած վիճակում մկնիկի տեղաշարժմամբ,

բ)ձախ սեղմակն ու Ctrl ստեղնը սեղմած վիճակում մկնիկի տեղաշարժմամբ,

գ) ձախ սեղմակը սեղմած վիճակում մկնիկի տեղաշարժմամբ:                                                                                                                                     

10.    Տեքստի նշված հատվածը փոխանակման բուֆերում չի կարելի պատճենել.

ա) Office կոճակով բացված մենյուի Copy հրամանով,

բ) Office կոճակով բացված մենյուի Paste հրամանով,

գ) Office կոճակով բացված մենյուի Cut հրամանով:                              

 

                         Ազգանուն, անուն, հայրանուն                                                                                                     դասարան                                                          Ամսաթիվ


 

I տարբերակ (10 միավոր) 1.

I տարբերակ (10 միավոր) 1.

II տարբերակ (10 միավոր) 1.

II տարբերակ (10 միավոր) 1.

Ազգանուն, անուն, հայրանուն դասարան Ամսաթիվ

Ազգանուն, անուն, հայրանուն դասարան Ամսաթիվ