Դասի պլան 6-րդ դասարան
Оценка 4.8

Դասի պլան 6-րդ դասարան

Оценка 4.8
docx
19.05.2020
Դասի պլան 6-րդ դասարան
դասի պլան-6.docx

ՄԵԿ  ԱՆՀԱՅՏՈՎ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐ

6-րդ դասարան

Դասի թեման – Մեկ անհայտով հավասարումներ

Դասի տեսակը – Ամփոփիչ դաս

Նպատակը.

1.Հնարավորություն տալ աշակերտներին ձեռքբերելու հավասարումներ լուծելու փորձառություն

2.Ստեղծել պայմաններ, հասկանալու ու գտնելու մեծությունների միջև կապը

3.Նպաստել հավասարումների միջոցով նաև խնդիրների լուծման հմտությունների ձևավորմանը:

Դասի ընթացքը.

Դասն սկսել ամփոփիչ հարցերով:

1.Ո՞րն է կոչվում հավասարում:

2.Ո՞րն է կոչվում հավասարման արմատ:

3.Ի՞նչ է նշանակում լուծել հավասարումը:

4.Բերել հավասարման օրինակ և նշել նրա աջ և ձախ կողմի անդամները:

5.Ի՞նչ է նշանակում 2-ը տվյալ հավասարման արմատն է:

6.Ի՞նչ հաշվեկանոն ենք կիրառում մեկ անհայտով հավասարումները լուծելու համար:Նշել այդ հաշվեկանոնը ( ա. բացում ենք փակագծերը,  բ. հավասարման անհայտ անդամները տեղափոխում ենք հավասարման ձախ մաս, իսկ հայտնիները՝ աջ, եթե որևէ անդամ մի մասից մյուսն ենք տեղափոխել, փոխում ենք նշանը,  գ. Երկու մասերում կատարում ենք անհրաժեշտ պարզեցումները,  դ. գտնում ենք անհայտ անդամը ): Աշակերտներից մեկը գրատախտակի վրա մանրամասնորեն բացատրում է օր. 2 ( x + 3 ) = - 3x – 5 հավասարման լուծումը ըստ հաշվեկանոնի կետերի:

7. Սահիկահանդեսի միջոցով դասը ամփոփել

Հետևյալ նախադասությունները գրել մաթեմատիկորեն.

Արան ունի x գիրք                              

Երվանդը 3 անգամ ավելի                     3x

Աննան՝  2-ով պակաս                       x - 2

Աշխենը ՝  2/5 մասը                           x • 1/5

Միշան՝   20%-ը                                    x • 25%

Տիգրանը՝ 20%-ով պակաս                  x - 25%

Կազմել հավասարում.

6x-ը մեծ է 3x-ից  45 -ով

19x-ը  12 – ով փոքր է 202-ից

Լուծել տարբեր տեսակի մի քանի հավասարումներ. (միաժամանակ կարելի է հանձնարարել 4 աշակերտի ):

1.      1500 + x = 4000

2.      3x + 20 = 50

3.      12 – x = 36

4.      7x – 5 = x – 20

Նշված հավասարումներից ո՞րի արմատն է 1 թիվը.

ա. 4 ( x – 1/2 ) = 2

բ. 8 – 2x = 10

գ. 6 x = 0

Աշակերտները աշխատում են զույգերով: Յուրաքանչյուր զույգ ստանում է մեկ ծրար:Ծրարում նշված է մեկ հավասարում և դրա լուծման ճիշտ ու սխալ տարբերակնեը, ընդ որում հավասարման լուծումը մասնատված է, յուրաքանչյուր տողը գրված է մեկ փոքրի թղթի վրա:Աշակերտները ծրարից պետք է հանեն այդ փոքրիկ թղթերը և դրանք դասավորեն հերթականությամբ, առանձնացնելով ճիշտ տարբերակի տողերը սխալ տարբերակի տողերից:

Օրինակ.

Անհրաժեշտ է գտնել 2 ( x + 3 ) = 6 – x  հավասարման լուծումը հետևյալ ճիշտ և սխալ տողերից:

2x + 6 = 6 – x,                                                                                                                                                                                  2x + 3 = 6 – x,                                                                                                                                                                                    2x + x = 6 + 3,                                                                                                                                                                               2x + x = 6 – 6 ,                                                                                                                                                                                3x = 0,    3x = 9                                                                                                                                                                                                   x = 0 : 3,        x = 0,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           x = 9 : 3,      x = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Հայտորոշիչ  թեստ

1.      Գնահատում ՝ ըստ  հայտորոշիչ  թեստի և խմբային աշխատանքի:

2.       Տնային աշխատանք  954,955,956                         

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ՄԵԿ ԱՆՀԱՅՏՈՎ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐ 6-րդ դասարան Դասի թեման – Մեկ անհայտով հավասարումներ Դասի տեսակը – Ամփոփիչ դաս Նպատակը. 1.Հնարավորություն տալ աշակերտներին ձեռքբերելու հավասարումներ լուծելու փորձառություն 2.Ստեղծել…

ՄԵԿ ԱՆՀԱՅՏՈՎ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐ 6-րդ դասարան Դասի թեման – Մեկ անհայտով հավասարումներ Դասի տեսակը – Ամփոփիչ դաս Նպատակը. 1.Հնարավորություն տալ աշակերտներին ձեռքբերելու հավասարումներ լուծելու փորձառություն 2.Ստեղծել…

Աշխենը ՝ 2/5 մասը x • 1/5 Միշան՝ 20%-ը x • 25% Տիգրանը՝ 20%-ով պակաս x - 25% Կազմել հավասարում. 6x-ը մեծ է 3x-ից 45…

Աշխենը ՝ 2/5 մասը x • 1/5 Միշան՝ 20%-ը x • 25% Տիգրանը՝ 20%-ով պակաս x - 25% Կազմել հավասարում. 6x-ը մեծ է 3x-ից 45…

Դասի պլան 6-րդ դասարան

Դասի պլան 6-րդ դասարան