Տրդատ 1-ին
Оценка 4.6

Տրդատ 1-ին

Оценка 4.6
docx
13.05.2020
Տրդատ 1-ին
Տրդատ 1-ին.docx

Двойная волна:   

 

 


                             

 

              Հայոց     պատմություն

                           Դասարան-10-րդ

 

 

 

 

Ստեփանավանի  Վ.Թեքեյանի   անվան   6-րդ    դպրոցի   ուսուցիչ՝ Ն.Միկոյան

                                                                                                                                                                 23.11.2015թ.

Դասարան-    10-րդ

Առարկա-  Հայոց   պատմություն

Թեմա  -     

Մեթոդ-         գծակարգ,   դասախոսություն,  հարցազրույց,   քննարկում

Կահավորում- գիրք, տետր, քարտեզ

Դասի ընթացք- .Նախորդ դասի հարցում, հարցազրույց, քննարկում

                             .Վանի և Արտաշեսյանների  արքայացանկերի կրկնություն

                              .Տնային աշխատանքի ստուգում

                              .Կարճ դասախոսություն

                             .Դասարանը բաժանել խմբերի.

1-ին խումբ- Մեծ Հայքի թագավորությունը  դրածո թագավորների օրոք

2-րդ խումբ-Հայաստանը և հռոմեա- պարթևական  հակամարտությունները

3-րդ խումբ 10-ամյա պատերազմը

4-րդ խումբ-Հռանդեայի պայմանագիրը

Խմբերը կներկայացնեն   նյութերը  դասարանի  քննարկմանը                  

.Աշխատանք քարտեզի հետ

.պատասխանել դասագրքի հարցերին


 

Հայոց պատմություն Դասարան-10-րդ Ստեփանավանի Վ . Թեքեյանի անվան 6- րդ դպրոցի ուսուցիչ՝ Ն . Միկոյան 23.11.2015 թ.

Հայոց պատմություն Դասարան-10-րդ Ստեփանավանի Վ . Թեքեյանի անվան 6- րդ դպրոցի ուսուցիչ՝ Ն . Միկոյան 23.11.2015 թ.

Դասարան- 10-րդ Առարկա- Հայոց պատմություն Թեմա - Մեթոդ- գծակարգ, դասախոսություն, հարցազրույց, քննարկում Կահավորում- գիրք, տետր, քարտեզ Դասի ընթացք- .Նախորդ դասի հարցում, հարցազրույց, քննարկում .Վանի և…

Դասարան- 10-րդ Առարկա- Հայոց պատմություն Թեմա - Մեթոդ- գծակարգ, դասախոսություն, հարցազրույց, քննարկում Կահավորում- գիրք, տետր, քարտեզ Դասի ընթացք- .Նախորդ դասի հարցում, հարցազրույց, քննարկում .Վանի և…
Скачать файл