ՔԻՄԻԱ
Оценка 4.6

ՔԻՄԻԱ

Оценка 4.6
ppt
12.05.2020
ՔԻՄԻԱ
Անօրգանական միացությունների միջև եղած կապը
Անօրգ․ միաց․ միջև կապը.ppt

VIIIդասարան Ծագումնաբանական կապն անօրգանական միացությունների հիմնական դասերի միջև

VIIIդասարան Ծագումնաբանական կապն անօրգանական միացությունների հիմնական դասերի միջև

VIIIդասարան

Ծագումնաբանական կապն անօրգանական միացությունների հիմնական դասերի միջև

Դասի նպատակը Ընդհանրացնել,համակարգել և խորացնել աշակերտների գիտելիքները անօրգանական նյութերի դասակարգման և հատկությունների վերաբերյալ Զարգացնել հաղորդակցման կարողություն`բացատրել մետաղների և ոչ մետաղների միջև ծագումնաբանական փոխադարձ կապը Համապատասխան…

Դասի նպատակը Ընդհանրացնել,համակարգել և խորացնել աշակերտների գիտելիքները անօրգանական նյութերի դասակարգման և հատկությունների վերաբերյալ Զարգացնել հաղորդակցման կարողություն`բացատրել մետաղների և ոչ մետաղների միջև ծագումնաբանական փոխադարձ կապը Համապատասխան…

Դասի նպատակը

Ընդհանրացնել,համակարգել և խորացնել աշակերտների գիտելիքները անօրգանական նյութերի դասակարգման և հատկությունների վերաբերյալ
Զարգացնել հաղորդակցման կարողություն`բացատրել մետաղների և ոչ մետաղների միջև ծագումնաբանական փոխադարձ կապը
Համապատասխան ռեակցիաներ գրելու հմտությունների զարգացում

Նյութերի ի՞նչ դասեր գիտեք: Օքսիդներ Հիմքեր Թթուներ Աղեր

Նյութերի ի՞նչ դասեր գիտեք: Օքսիդներ Հիմքեր Թթուներ Աղեր

Նյութերի ի՞նչ դասեր գիտեք:

Օքսիդներ
Հիմքեր
Թթուներ
Աղեր

Տալ օքսիդների սահմանումը Երկտարր միացություններ են,որտեղ տարրերից մեկը թթվածնի ատոմն է,որի օքսիդացման աստիճանը -2 է:

Տալ օքսիդների սահմանումը Երկտարր միացություններ են,որտեղ տարրերից մեկը թթվածնի ատոմն է,որի օքսիդացման աստիճանը -2 է:

Տալ օքսիդների սահմանումը

Երկտարր միացություններ են,որտեղ տարրերից մեկը թթվածնի ատոմն է,որի օքսիդացման աստիճանը
-2 է:

Na2O, CuO, CaO Թթվային SO2, CO2,N2O5 Երկդիմի

Na2O, CuO, CaO Թթվային SO2, CO2,N2O5 Երկդիմի

Օքսիդների դասակարգումը

Հիմնային Na2O, CuO, CaO
Թթվային SO2, CO2,N2O5
Երկդիմի Al2O3, ZnO
Աղ չառաջացնող CO,NO,N2O

4. Տալ թթուների սահմանումը Բարդ նյութեր են, որոնց բաղադրության մեջ մտնում են մետաղի ատոմներով տեղակալվելու ընդունակ ջրածնի ատոմներ և թթվային մնացորդ:

4. Տալ թթուների սահմանումը Բարդ նյութեր են, որոնց բաղադրության մեջ մտնում են մետաղի ատոմներով տեղակալվելու ընդունակ ջրածնի ատոմներ և թթվային մնացորդ:

4.Տալ թթուների սահմանումը


Բարդ նյութեր են, որոնց բաղադրության մեջ մտնում են մետաղի ատոմներով տեղակալվելու ընդունակ ջրածնի ատոմներ և թթվային մնացորդ:

HCl, HNO 3 , HF, Երկհիմն H2SO4,

HCl, HNO 3 , HF, Երկհիմն H2SO4,

5.Թթուների դասակարգումը:


Միահիմն HCl, HNO 3 , HF,
Երկհիմն H2SO4, H2S, H2SiO 3
Եռհիմն H3PO 4

Թթվածնային H2SO 4 , H2CO3, HNO 3
Անթթվածին HCl, HF, H2S

Տալ հիմքերի սահմանումը Բարդ նյութեր են ,որոնց մոլեկուլում մետաղի ատոմը կապված է մեկ կամ մի քանի հիդրօքսիլ խմբի հետ:

Տալ հիմքերի սահմանումը Բարդ նյութեր են ,որոնց մոլեկուլում մետաղի ատոմը կապված է մեկ կամ մի քանի հիդրօքսիլ խմբի հետ:

Տալ հիմքերի սահմանումը


Բարդ նյութեր են ,որոնց մոլեկուլում մետաղի ատոմը կապված է մեկ կամ մի քանի հիդրօքսիլ խմբի հետ:

NaOH,KOH Անլուծելի - Fe (OH) 3,

NaOH,KOH Անլուծելի - Fe (OH) 3,

7 Հիմքերի դասակարգումը


Լուծելի- ալկալիներNaOH,KOHԱնլուծելի - Fe (OH) 3, Al (OH) 3

8 Հիմնային և թթվային միջավայրում հայտանյութերի գունափոխումը: Միջավայր Հայտանյութ Թթուներ Հիմքեր Չեզոք միջավայր Լակմուս Կարմիր Կապույտ Մանուշակագույն Մեթիլ-օրանժ Վարդագույն Դեղին Նարնջագույն Ֆենոլֆտալեին Անգույն Մորեգույն Անգույն

8 Հիմնային և թթվային միջավայրում հայտանյութերի գունափոխումը: Միջավայր Հայտանյութ Թթուներ Հիմքեր Չեզոք միջավայր Լակմուս Կարմիր Կապույտ Մանուշակագույն Մեթիլ-օրանժ Վարդագույն Դեղին Նարնջագույն Ֆենոլֆտալեին Անգույն Մորեգույն Անգույն

8 Հիմնային և թթվային միջավայրում հայտանյութերի գունափոխումը:

Միջավայր
Հայտանյութ

Թթուներ

Հիմքեր

Չեզոք միջավայր

Լակմուս

Կարմիր

Կապույտ

Մանուշակագույն

Մեթիլ-օրանժ

Վարդագույն

Դեղին

Նարնջագույն

Ֆենոլֆտալեին

Անգույն

Մորեգույն

Անգույն

Աղեր

Աղեր

Աղեր

Ծագումնաբանական շարքերի գծապատկեր մետաղհիմնային օքսիդհիմք աղ աղ աղ Ոչ մետաղ թթվային օքսիդթթու

Ծագումնաբանական շարքերի գծապատկեր մետաղհիմնային օքսիդհիմք աղ աղ աղ Ոչ մետաղ թթվային օքսիդթթու

Ծագումնաբանական շարքերի գծապատկեր


մետաղհիմնային օքսիդհիմք

աղ աղ աղ
Ոչ մետաղ թթվային օքսիդթթու

Տալ ծագումնաբանական կապի սահմանումը Անօրգանական միացությունների հիմնական դասերի միջև կապը,հիմնված է փոխադարձ փոխարկումների և ծագման ընդհանրության վրա :

Տալ ծագումնաբանական կապի սահմանումը Անօրգանական միացությունների հիմնական դասերի միջև կապը,հիմնված է փոխադարձ փոխարկումների և ծագման ընդհանրության վրա :

Տալ ծագումնաբանական կապի սահմանումը

Անօրգանական միացությունների հիմնական դասերի միջև կապը,հիմնված է փոխադարձ փոխարկումների և ծագման ընդհանրության վրա:

Ca  CaO 

Ca  CaO 

Իրականացնել փոխարկումների շղթան:Մետաղ հիմնային օքսիդհիմք

Ca CaO Ca(OH)2
+O2 +H2O

S  SO 3  H2SO 4 +O2 +H2O

S  SO 3  H2SO 4 +O2 +H2O

Իրականացնել փոխարկումների շղթան :
Ոչ մետաղ թթվային օքսիդթթու

S SO 3 H2SO 4
+O2 +H2O


Ամրապնդում

Ամրապնդում

Ամրապնդում

Հետևություններ Տարբեր դասերի անօրգանական նյութերը փոխադարձաբար կապված են միմյանց: Նյութերի փոխադարձ կապն արտահայտվում է ծագումնաբանական կապով: Տարբերում են մետաղների և ոչ մետաղների ծագումնաբանական շարքեր: Անօրգանական…

Հետևություններ Տարբեր դասերի անօրգանական նյութերը փոխադարձաբար կապված են միմյանց: Նյութերի փոխադարձ կապն արտահայտվում է ծագումնաբանական կապով: Տարբերում են մետաղների և ոչ մետաղների ծագումնաբանական շարքեր: Անօրգանական…

Հետևություններ

Տարբեր դասերի անօրգանական նյութերը փոխադարձաբար կապված են միմյանց:
Նյութերի փոխադարձ կապն արտահայտվում է ծագումնաբանական կապով:
Տարբերում են մետաղների և ոչ մետաղների ծագումնաբանական շարքեր:
Անօրգանական նյութերի դասերի փոխադարձ կապն անվանում են ծագումնաբանական:

Պահպանի'ր անվտանգության տեխնիկայի կանոնները թթուների և հիմքերի հետ աշխատելիս

Պահպանի'ր անվտանգության տեխնիկայի կանոնները թթուների և հիմքերի հետ աշխատելիս

Պահպանի'ր անվտանգության տեխնիկայի կանոնները թթուների և հիմքերի հետ աշխատելիս


Քիմիա չսովորելու արդյունքը

Քիմիա չսովորելու արդյունքը

Քիմիա չսովորելու արդյունքը