Զուգահեռագիծ
Оценка 4.8

Զուգահեռագիծ

Оценка 4.8
docx
13.05.2020
Զուգահեռագիծ
Զուգահեռագիծ.docx

Զուգահեռագիծ

    Զուգահեռագիծ կոչվում է այն քառանկյունը, որի հանդիպակաց կողմերը զույգ առ զույգ զուգահեռ են:

paralelograms.jpg

Զուգահեռագծի հատկությունները

1. Զուգահեռագծի հանդիպակաց կողմերը հավասար են՝ AB=DC, BC=AD

paralelograms 2.jpg

2. Զուգահեռագծի հանդիպակաց անկյունները հավասար են՝ A=C, B=D

paralelograms 3.jpg

3. Զուգահեռագծի անկյունագծերը հատման կետով կիսվում են՝ BO=OD, AO=OC

paralelograms 5.jpg

4. Զուգահեռագիծը անկյունագծով բաժանվում է երկու հավասար եռանկյունների՝ ABC և CDA եռանկյունները հավասար են:

paralelograms 6.jpg

 

5. Զուգահեռագծի յուրաքանչյուր կողմին առընթեր անկյունների գումարը 180 աստիճան է՝ A+D=180°

paralelograms 4.jpg

6. Անկյունագծի խաչադիր անկյունները հավասար են՝ BAC=ACD,BCA=CAD

paralelograms 7.jpg


 

AB = DC , BC = AD 2. Զուգահեռագծի հանդիպակաց անկյունները հավասար են՝ ∢

AB = DC , BC = AD 2. Զուգահեռագծի հանդիպակաց անկյունները հավասար են՝ ∢

ABC և CDA եռանկյունները հավասար են : 5

ABC և CDA եռանկյունները հավասար են : 5
Скачать файл