Սեղան
Оценка 4.6

Սեղան

Оценка 4.6
docx
13.05.2020
Սեղան
Սեղան.docx

Սեղան

 

    Սեղան է կոչվում այն քառանկյունը, որի երկու կողմերը զուգահեռ են, իսկ մյուս երկուսը զուգահեռ չեն:

 

    Սեղանի զուգահեռ կողմերը կոչվում են հիմքեր:

    AD -ն և BC -ն սեղանի հիմքերն են:  

   Սեղանի կողմերը, որոնք զուգահեռ չեն, կոչվում են սրունքներ:

   AB -ն և CD -ն սեղանի սրունքներն են:  

 

   Կան սեղանի մի քանի տեսակներ: Հաճախ դիտարկվում են ուղղանկյուն և հավասարասրուն սեղանները:

Ուղղանկյուն սեղան

Trapece (taisnleņķa).JPG

 

    Սեղանը կոչվում է ուղղանկյուն սեղան, եթե նրա սրունքներից որևէ մեկը ուղղահայաց է հիմքերին:

Հավասարասրուն սեղան

Trapece (vienādsānu).JPG

    Սեղանը, որի սրունքները հավասար են, կոչվում է հավասարասրուն սեղան:

Սեղանի հատկությունները

    Սեղանի ներքին անկյունների գումարը (ցանկացած քառանկյան360° է:

 

    Ցանկացած սեղանի սրունքին առընթեր անկյունների գումարը 180° է:

 

Trapece (ne vienādsānu) 2.JPG


 

AD - ն և BC - ն սեղանի հիմքերն են : Սեղանի կողմերը , որոնք զուգահեռ չեն , կոչվում են սրունքներ :

AD - ն և BC - ն սեղանի հիմքերն են : Սեղանի կողմերը , որոնք զուգահեռ չեն , կոչվում են սրունքներ :

Հավասարասրուն սեղան Սեղանը , որի սրունքները հավասար են , կոչվում է հավասարասրուն սեղան : Սեղանի հատկությունները Սեղանի ներքին անկյունների գումարը ( ցանկացած քառանկյան ) 360°…

Հավասարասրուն սեղան Սեղանը , որի սրունքները հավասար են , կոչվում է հավասարասրուն սեղան : Սեղանի հատկությունները Սեղանի ներքին անկյունների գումարը ( ցանկացած քառանկյան ) 360°…
Скачать файл