Ուղղանկյուն
Оценка 4.7

Ուղղանկյուն

Оценка 4.7
docx
13.05.2020
Ուղղանկյուն
Ուղղանկյուն.docx

Ուղղանկյուն

   Ուղղանկյուն կոչվում է այն զուգահեռագիծը, որի բոլոր անկյունները ուղիղ են:

Ուղղանկյան հատկությունները

    Քանի որ ուղղանկյունը զուգահեռագիծ է, ապա այն ունի զուգահեռագծի բոլոր հատկությունները:

1.    Ուղղանկյան հանդիպակաց կողմերը հավասար են՝ AB=CDBC=AD:

 

taisnstūris 1.JPG

    2. Ուղղանկյան յուրաքանչյուր անկյուն 90° է:

 

    Հետևաբար, հանդիպակաց անկյունները հավասար են և կողմին առընթեր անկյունների գումարը 180° է:

taisnstūris 2.JPG

    3. Ուղղանկյան անկյունագծերը հատման կետով կիսվում են՝ BO=OD, AO=OC:

 

    Նաև՝ BO=OD=AO=OC (տես, միայն ուղղանկյուններին բնորոշ, վեցերորդ հատկությունը):

    4Անկյունագիծը ուղղանկյունը բաժանում է երկու հավասար ուղղանկյուն եռանկյունների:

    5. Անկյունագծին առընթեր խաչադիր անկյունները հավասար են:

    6. Ուղղանկյան անկյունագծերը հավասար են՝ BD=AC:

 

taisnstūris 3.JPG


 

AB = CD , BC = AD: 2

AB = CD , BC = AD: 2

BO = OD , AO = OC: Նաև՝

BO = OD , AO = OC: Նաև՝
Скачать файл