Երվանդականներ
Оценка 4.9

Երվանդականներ

Оценка 4.9
docx
13.05.2020
Երվանդականներ
Երվանդականներ.docx

Երկնքում չի կարող երկու արև լինել, իսկ երկրի վրա` երկու տիրակալ:                                                                     

 

 

http://www.tert.am/news_images/324/971724_1/f5475f22fc5141_5475f22fc517d.thumb.jpgՀԱՅԿԱԶՈՒՆԻ   ԵՐՎԱՆԴԱԿԱՆՆԵՐԻ

ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄԸ

 

 

 

 

 

 

 

                     Հայոց     պատմություն

 

                           Դասարան-6-րդ

 

 

                   http://cdn.dasaran.am/get.php?preset=lightbox&name=0bb59ad790e77993ed68b56096c70126.jpg

 

 

Ք.Ստեփանավանի   Վ.Թեքեյանի   անվան   6-րդ   դպրոցի   ուսուցիչ՝   Ն.Միկոյան

                                                                             

                                                                                                              24.11.2015թ.

 

 

Առարկա-Հայոց պատմություն

 

Թեմա-   ՀԱՅԿԱԶՈՒՆԻ   ԵՐՎԱՆԴԱԿԱՆՆԵՐԻ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄԸ

Նպատակ Իմանա՝

                         Երվանդունիների արքայատոհմի ներկայա­ցուցիչներին ըստ կառավարման

                         հաջորդակա­նության

                        Կարողանա՝

                       վերլուծել և համեմատել Գավգամելայի ու Մագնեսիայի ճակատամարտերի

                      շնորհիվ     Հայաստանի համար

                       ստեղծված      քաղաքական իրադրությունը, բնութագրել Երվանդունիների

                       շինարա­րական գործունեությունը

 

Կահավորում-   գիրք,  տետր

 

Մեթոդ-    հարցազրույց,   քննարկում,   հարցում

 

Դասի ընթացք -    .Նախորդ դասի քննարկում, հարցում

                                 .Տնային աշխատանքների ստուգում

                                . Վանի արքայատոհմի  ամփոփում 

                                 .Կարճ դասախոսություն

 

1-ին խումբ   -   Ալեքսանդր Մակեդոնացին և նրա արշավանքները  և Հայաստանը:

 

http://www.hayzinvor.am/wp-content/uploads/2012/06/21-13-1-1.jpg

 

 

   2-րդ խումբ-      Գավգամելայի ճակատամարտը և հայերը                                                         .

http://z1news.am/application/uploads/4/z1_131001015438_Battle_of_Gaugamela.jpg

 

 

3- րդ խումբ  հելլենիզմ

http://image.slidesharecdn.com/random-121221053435-phpapp01/95/-1-638.jpg?cb=1356068111

    

.խմբերից ստեղծել նոր խմբեր և ուսուցանել նյութը միմյանց ՝ պատրաստվելով  դասարանական քննարկման

     

 .լրացուցիչ նյութի հաղորդում

.նոր տերմինների  և հասկացությոնների ուսումնասիրում:

 

     


 

Երկնքում չի կարող երկու արև լինել, իսկ երկրի վրա` երկու տիրակալ : ՀԱՅԿԱԶՈՒՆԻ ԵՐՎԱՆԴԱԿԱՆՆԵՐԻ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄԸ Հայոց պատմություն Դասարան -6- րդ Ք.Ստեփանավանի Վ.Թեքեյանի անվան 6-րդ…

Երկնքում չի կարող երկու արև լինել, իսկ երկրի վրա` երկու տիրակալ : ՀԱՅԿԱԶՈՒՆԻ ԵՐՎԱՆԴԱԿԱՆՆԵՐԻ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄԸ Հայոց պատմություն Դասարան -6- րդ Ք.Ստեփանավանի Վ.Թեքեյանի անվան 6-րդ…

Առարկա- Հայոց պատմություն Թեմա- ՀԱՅԿԱԶՈՒՆԻ ԵՐՎԱՆԴԱԿԱՆՆԵՐԻ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄԸ Նպատակ Իմանա՝ Երվանդունիների արքայատոհմի ն երկայա ­ ցուցիչներին ըստ կառավարման հաջորդակա ­ նության Կարողանա՝ վերլուծել և համեմատել Գավգամելայի…

Առարկա- Հայոց պատմություն Թեմա- ՀԱՅԿԱԶՈՒՆԻ ԵՐՎԱՆԴԱԿԱՆՆԵՐԻ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄԸ Նպատակ Իմանա՝ Երվանդունիների արքայատոհմի ն երկայա ­ ցուցիչներին ըստ կառավարման հաջորդակա ­ նության Կարողանա՝ վերլուծել և համեմատել Գավգամելայի…
Скачать файл