Ողղանկյուն
Оценка 4.6

Ողղանկյուն

Оценка 4.6
docx
15.05.2020
Ողղանկյուն
Ուղղանկյուն.docx

Ուղղանկյուն

Ուղղանկյունը երկրաչափական պատկեր է, որն ունի 4 չորս կողմ և որի բոլոր անկյունները ուղիղ են (դրա համար էլ այն կոչվում է ուղղանկյուն):

Եթե հատվածով միացնել ուղղանկյան այն երկու կողմերը, որոնք նույն կողմի ծայրակետեր չեն, ապա այդպիսի հատվածը կոչվում է անկյունագիծ:

 

Ուղղանկյունն ունի 2 անկյունագիծ:

 

Taisnstura_elementi.png

 

Ուղղանկյունը նշանակում են չորս գագաթների լատիներեն մեծատառերով: Կարելի է սկսել ցանկացած գագաթի տառից, բայց գագաթների հերթականությունը պետք է պահպանել:

Օրինակ

Գծագրի նկարագիրը:

1.    գծված է ABDC ուղղանկյունը:

2.    AB-ն ու CD-ն, ինչպես և՝ AC-ն ու BD-ն ուղղանկյան հանդիպակաց կողմերն են, 

3.    AD-ն և BC-ն ուղղանկյան անկյունագծերն են, որոնք հատվում են O կետում:

 

Ուղղանկյան հատկությունները:

 

1. Ուղղանկյան հանդիպակաց կողմերը հավասար են, հետևաբար՝ ուղղանկյան պարագիծը որոշվում է P=2(a+b) բանաձևով: a-ն և b-ն ուղղանկյան կից կողմերն են:  

 

2. Ուղղանկյան անկյունագծերը հավասար են:

 

3. Ուղղանկյան մակերեսը հավասար է կից կողմերի արտադրյալին՝ S=ab


 

ABDC ուղղանկյունը: 2.

ABDC ուղղանկյունը: 2.