1функциялардың графиктері және олардың қасиеттері. (1)
Оценка 5

1функциялардың графиктері және олардың қасиеттері. (1)

Оценка 5
pptx
математика
14.05.2020
1функциялардың графиктері және олардың қасиеттері. (1)
1функциялардың графиктері және олардың қасиеттері. (1).pptx

Тригонометриялық функциялардың графиктері және олардың қасиеттері

Тригонометриялық функциялардың графиктері және олардың қасиеттері

Тригонометриялық функциялардың графиктері және олардың қасиеттері.

Оқу мақсаты 9.2.4.6 бірлік шеңбердің көмегімен тригонометриялық функциялардың жұптылығын (тақтылығын), периодтылығын , бірсарындылығын және таңбатұрақтылық аралықтарын түсіндіру;

Оқу мақсаты 9.2.4.6 бірлік шеңбердің көмегімен тригонометриялық функциялардың жұптылығын (тақтылығын), периодтылығын , бірсарындылығын және таңбатұрақтылық аралықтарын түсіндіру;

Оқу мақсаты

9.2.4.6 бірлік шеңбердің көмегімен тригонометриялық функциялардың жұптылығын (тақтылығын), периодтылығын , бірсарындылығын және таңбатұрақтылық аралықтарын түсіндіру;

Сабақтың мақсаты 𝑦𝑦=𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛𝑥𝑥 және 𝑦𝑦=𝑐𝑐𝑜𝑜𝑠𝑠𝑥𝑥 функцияларының графиктерін салуды үйрету, тригонометриялық функциялардың графигі арқылы қасиеттерімен таныстыру; тригонометриялық функциялардың қасиеттерін есеп шығаруда қолдана білуге дағдыландыру

Сабақтың мақсаты 𝑦𝑦=𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛𝑥𝑥 және 𝑦𝑦=𝑐𝑐𝑜𝑜𝑠𝑠𝑥𝑥 функцияларының графиктерін салуды үйрету, тригонометриялық функциялардың графигі арқылы қасиеттерімен таныстыру; тригонометриялық функциялардың қасиеттерін есеп шығаруда қолдана білуге дағдыландыру

Сабақтың мақсаты

𝑦𝑦=𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛𝑥𝑥 және 𝑦𝑦=𝑐𝑐𝑜𝑜𝑠𝑠𝑥𝑥 функцияларының графиктерін салуды үйрету,
тригонометриялық функциялардың графигі арқылы қасиеттерімен таныстыру;
тригонометриялық функциялардың қасиеттерін есеп шығаруда қолдана білуге дағдыландыру.

y = sinx функциясының графигі мен қасиеттері https://bilimland.kz/kk/home#lesson=5988

y = sinx функциясының графигі мен қасиеттері https://bilimland.kz/kk/home#lesson=5988

y=sinx функциясының графигі мен қасиеттері

https://bilimland.kz/kk/home#lesson=5988

у = sin х [ 0; π ] аралығында. t 0 sin t 1 0 – 1 0 x 0 y 0

у = sin х [ 0; π ] аралығында. t 0 sin t 1 0 – 1 0 x 0 y 0

у = sin х

[ 0; π ] аралығында.

t

0

sin t

1

0

– 1

0

x

0

y

0

y = sinx функциясының графигін синусоида деп атайды. sin (x + 2π) = sin x.

y = sinx функциясының графигін синусоида деп атайды. sin (x + 2π) = sin x.

y=sinx функциясының графигін синусоида деп атайды.

sin (x + 2π) = sin x.

Функцияның анықталу облысы; Функцияның мәндерінің облысы;

Функцияның анықталу облысы; Функцияның мәндерінің облысы;

Функцияның анықталу облысы;
Функцияның мәндерінің облысы;
Жұп/тақтығы;
Периодтылығы;
Функцияның нөлдері;
Таңбатұрақтылық аралықтары;
Өсу, кему аралықтары;
Максимум және минимум нүктелері.

y=sinx функциясының қасиеттері

Функцияның анықталу облысы; Функцияның мәндерінің облысы;

Функцияның анықталу облысы; Функцияның мәндерінің облысы;

Функцияның анықталу облысы;
Функцияның мәндерінің облысы;
Жұп/тақтығы;
Периодтылығы;
Функцияның нөлдері;
Таңбатұрақтылық аралықтары;
Өсу, кему аралықтары;
Максимум және минимум нүктелері.

y=sinx функциясының қасиеттері

Тригонометриялық функция графиктерін түрлендіру у =sinx

Тригонометриялық функция графиктерін түрлендіру у =sinx

Тригонометриялық функция графиктерін түрлендіру

у =sinx

Тригонометриялық функция графиктерін түрлендіру

Тригонометриялық функция графиктерін түрлендіру

y=sin (x + p/6)

Тригонометриялық функция графиктерін түрлендіру

Тригонометриялық функция графиктерін түрлендіру y= sin x +p

Тригонометриялық функция графиктерін түрлендіру y= sin x +p

Тригонометриялық функция графиктерін түрлендіру

y= sin x +p

y = cos x функциясының графигі мен қасиеттері

y = cos x функциясының графигі мен қасиеттері

y=cos x функциясының графигі мен қасиеттері

y = cos x; өзара тең;

y = cos x; өзара тең;

 

y = cos x;

 

өзара тең;

y=cosx функциясының графигін косинусоида деп атайды.

y=cosx функциясының графигін косинусоида деп атайды.

 

y=cosx функциясының графигін косинусоида деп атайды.

Функцияның анықталу облысы; Функцияның мәндерінің облысы;

Функцияның анықталу облысы; Функцияның мәндерінің облысы;

Функцияның анықталу облысы;
Функцияның мәндерінің облысы;
Жұп/тақтығы;
Периодтылығы;
Функцияның нөлдері;
Таңбатұрақтылық аралықтары;
Өсу, кему аралықтары;
Максимум және минимум нүктелері.

y=cosx функциясының қасиеттері

1функциялардың графиктері және олардың қасиеттері. (1)

1функциялардың графиктері және олардың қасиеттері. (1)

 

Функцияның мәндер жиыны Е(f) = [ –1; 1]

Функцияның мәндер жиыны Е(f) = [ –1; 1]

2 қасиет. Функцияның мәндер жиыны Е(f) = [ –1; 1].
Функция жоғарыдан және төменнен шектелген.

Х – жұп, егер Х жиынындағы кез келген х мәні үшін мына теңдік орындалса: f (- x) = f (x)

Х – жұп, егер Х жиынындағы кез келген х мәні үшін мына теңдік орындалса: f (- x) = f (x)

у = f (x), х ϵ Х – жұп, егер Х жиынындағы кез келген х мәні үшін мына теңдік орындалса: f (- x) = f (x).

3 қасиет. y=cosx функциясы жұп, оның графигі ордината осіне қарағанда симметриялы.

4 қасиет. у = cos x функциясы 2𝜋𝜋 периодты

4 қасиет. у = cos x функциясы 2𝜋𝜋 периодты

4 қасиет. у = cos x функциясы 2𝜋𝜋 периодты

5 қасиет. у = cos x функциясының нөлдері 𝑥𝑥= 𝜋 2 𝜋𝜋 𝜋 2 2 𝜋 2 +𝜋𝜋𝑘𝑘, 𝑘𝑘∈𝑍𝑍

5 қасиет. у = cos x функциясының нөлдері 𝑥𝑥= 𝜋 2 𝜋𝜋 𝜋 2 2 𝜋 2 +𝜋𝜋𝑘𝑘, 𝑘𝑘∈𝑍𝑍

5 қасиет. у = cos x функциясының нөлдері 𝑥𝑥= 𝜋 2 𝜋𝜋 𝜋 2 2 𝜋 2 +𝜋𝜋𝑘𝑘, 𝑘𝑘∈𝑍𝑍

Функция[- 𝜋 2 𝜋𝜋 𝜋 2 2 𝜋 2 ; 𝜋 2 𝜋𝜋 𝜋 2 2 𝜋 2 ] аралығында оң таңба, [ 𝜋 2…

Функция[- 𝜋 2 𝜋𝜋 𝜋 2 2 𝜋 2 ; 𝜋 2 𝜋𝜋 𝜋 2 2 𝜋 2 ] аралығында оң таңба, [ 𝜋 2…

6 қасиет. Функция[- 𝜋 2 𝜋𝜋 𝜋 2 2 𝜋 2 ; 𝜋 2 𝜋𝜋 𝜋 2 2 𝜋 2 ] аралығында оң таңба, [ 𝜋 2 𝜋𝜋 𝜋 2 2 𝜋 2 ; 3𝜋 2 3𝜋𝜋 3𝜋 2 2 3𝜋 2 ] аралығында теріс таңба қабылдайды.

Функция[- 𝜋 2 𝜋𝜋 𝜋 2 2 𝜋 2 +2𝜋𝜋𝑘𝑘 ; 𝜋 2 𝜋𝜋 𝜋 2 2 𝜋 2 +2𝜋𝜋𝑘𝑘] аралығында оң таңба,
[ 𝜋 2 𝜋𝜋 𝜋 2 2 𝜋 2 + 2𝜋𝜋𝑘𝑘; 3𝜋 2 3𝜋𝜋 3𝜋 2 2 3𝜋 2 + 2𝜋𝜋𝑘𝑘 ] аралығында теріс таңба қабылдайды.

Функция[ 0 ; π ] аралығында кемімелі, [ π ; 2π ] аралығында өспелі және т

Функция[ 0 ; π ] аралығында кемімелі, [ π ; 2π ] аралығында өспелі және т

7 қасиет. Функция[ 0 ; π ] аралығында кемімелі, [ π ; 2π ] аралығында өспелі және т.с.с.

Функция[2𝜋𝜋𝑘𝑘 ; π+ 2𝜋𝜋𝑘𝑘 ] аралығында кемімелі, [ π+ 2𝜋𝜋𝑘𝑘 ; 2π+ 2𝜋𝜋𝑘𝑘 ] аралығында өспелі және т.с.с.

7 қасиет. ( 2𝜋𝜋𝑘𝑘 ; 1 ) нүктесі функцияның максимум нүктесі, (π+ 2𝜋𝜋𝑘𝑘 ; -1) нүктесі функцияның минимум нүктесі.

7 қасиет. ( 2𝜋𝜋𝑘𝑘 ; 1 ) нүктесі функцияның максимум нүктесі, (π+ 2𝜋𝜋𝑘𝑘 ; -1) нүктесі функцияның минимум нүктесі.

7 қасиет. (2𝜋𝜋𝑘𝑘; 1 ) нүктесі функцияның максимум нүктесі,
(π+ 2𝜋𝜋𝑘𝑘 ; -1) нүктесі функцияның минимум нүктесі.

Функциялардың графиктерін салыңыз және қасиеттерін сипаттаңыз: 𝑦𝑦= cos 𝑥 cos 𝑥 cos cos 𝑥 𝑥𝑥 cos 𝑥 cos 𝑥 ; 𝑦𝑦=𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛 𝑥 𝑥𝑥 𝑥 ;

Функциялардың графиктерін салыңыз және қасиеттерін сипаттаңыз: 𝑦𝑦= cos 𝑥 cos 𝑥 cos cos 𝑥 𝑥𝑥 cos 𝑥 cos 𝑥 ; 𝑦𝑦=𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛 𝑥 𝑥𝑥 𝑥 ;

Функциялардың графиктерін салыңыз және қасиеттерін сипаттаңыз:
𝑦𝑦= cos 𝑥 cos 𝑥 cos cos 𝑥 𝑥𝑥 cos 𝑥 cos 𝑥 ;
𝑦𝑦=𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛 𝑥 𝑥𝑥 𝑥 ;

Тапсырма 1

Теңдеуді графикалық тәсілмен шешіңіз: cos 𝑥 cos cos 𝑥 𝑥𝑥 cos 𝑥 =1− 𝑥 2 𝑥𝑥 𝑥 2 2 𝑥 2

Теңдеуді графикалық тәсілмен шешіңіз: cos 𝑥 cos cos 𝑥 𝑥𝑥 cos 𝑥 =1− 𝑥 2 𝑥𝑥 𝑥 2 2 𝑥 2

Теңдеуді графикалық тәсілмен шешіңіз: cos 𝑥 cos cos 𝑥 𝑥𝑥 cos 𝑥 =1− 𝑥 2 𝑥𝑥 𝑥 2 2 𝑥 2 .

Тапсырма 2

Теңдеуді графикалық тәсілмен шешіңіз: cos 𝑥 cos cos 𝑥 𝑥𝑥 cos 𝑥 =1− 𝑥 2 𝑥𝑥 𝑥 2 2 𝑥 2

Теңдеуді графикалық тәсілмен шешіңіз: cos 𝑥 cos cos 𝑥 𝑥𝑥 cos 𝑥 =1− 𝑥 2 𝑥𝑥 𝑥 2 2 𝑥 2

Теңдеуді графикалық тәсілмен шешіңіз: cos 𝑥 cos cos 𝑥 𝑥𝑥 cos 𝑥 =1− 𝑥 2 𝑥𝑥 𝑥 2 2 𝑥 2 .

Тапсырма 2

Теңдеудің неше түбірі бар: cos 𝑥 cos cos 𝑥 𝑥𝑥 cos 𝑥 = х 2 х х 2 2 х 2 ; cos 𝑥 cos…

Теңдеудің неше түбірі бар: cos 𝑥 cos cos 𝑥 𝑥𝑥 cos 𝑥 = х 2 х х 2 2 х 2 ; cos 𝑥 cos…

Теңдеудің неше түбірі бар:

cos 𝑥 cos cos 𝑥 𝑥𝑥 cos 𝑥 = х 2 х х 2 2 х 2 ;
cos 𝑥 cos cos 𝑥 𝑥𝑥 cos 𝑥 =− х 10 х х 10 10 х 10 ;
s𝑖𝑛 𝑥 s𝑖𝑖𝑛𝑛 s𝑖𝑛 𝑥 𝑥𝑥 s𝑖𝑛 𝑥 =− х 2 х х 2 2 х 2 ;
sin 𝑥 sin sin 𝑥 𝑥𝑥 sin 𝑥 = х 10 х х 10 10 х 10 .

Тапсырма 3

Скачать файл