3Геометриялық прогрессия Сабақ жоспары 4
Оценка 4.6

3Геометриялық прогрессия Сабақ жоспары 4

Оценка 4.6
docx
математика
12.05.2020
3Геометриялық прогрессия Сабақ жоспары 4
3Геометриялық прогрессия Сабақ жоспары 4.docx

Қысқамерзімдіжоспар, № 11

 

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі:

9.2А бөлім: Тізбектер

Мектеп:

Күні:

Мұғалімнің аты-жөні:

Сынып:9

Қатысқандар саны:

Қатыспағандар саны:

Сабақтың тақырыбы

Геометриялық прогрессия (4-cабақ)

Оқу

мақсаттары

9.2.3.6   геометриялық прогрессиялардың n-ші мүшесін, алғашқы n мүшелерінің қосындысын есептеу формулаларын, сипаттамалық қасиетін білу және қолдану;

Сабақ

мақсаттары

Оқушылар:

-          есептер шығару барысында геометриялық прогрессияның  n-ші мүшесін, алғашқы n мүшелерінің қосындысын есептеу формулаларын, сипаттамалық қасиетін қолданады.

Бағалау

критерийлері

Оқушы:

·         Геометриялықпрогрессияныңформулаларынқолданыпесептершығарады

Тілдік

мақсаттар

Оқушылар:

-          бөлімнің пәндік лексикасы мен терминологиясын есеп шешуде қолданады;

-          арифметикалық және геометриялық прогрессияны есеп шығаруда қолданып дәйектейді;

-          банктік пайызға есеп шығарып түсіндіреді;

-          бөлінгіштікке, қосындыға және теңсіздікті дәлелдеуге есеп  шығарып түсіндіреді;

Бөлім бойынша лексика және терминология:

-          сандық тізбектер;

-          тізбектің берілу тәсілдері;

-          тізбектің алдыңғы мүшесі, тізбектің кейінгі мүшесі;

-          тізбектің бірінші мүшесі және  т.с.с.,тізбектің n-мүшесі;

-          тізбектің n-мүшесінің формуласы;

-          рекурренттік формула;

-          өспелі, кемімелі тізбек;

-          арифметикалық прогрессияның айырмасы;

-          геометриялық прогрессияның еселігі;

-          арифметикалық ортасы;

-          геометриялық ортасы;

-          арифметикалық/геометриялық прогрессияның алғашқы n мүшесінің қосындысы;

-          шексіз кемімелі геометриялық прогрессия;

-          математикалық индукция әдісі.

Диалогқа/жазылымға қажетті тіркестер:

-          тізбектің n-мүшесінің формуласын  … түрде беруге болады;

-          тізбектің келесі элементі болады;

-          прогрессияның ... мүшесін табу үшін ... ;

-          тізбек кемімелі/өспелі болып табылады, себебі …;

-          ... прогрессияның алғашқы ... мүшесінің қосындысын табу үшін ... ;

-          ... саныарифметикалықпрогрессияныңмүшесіболыптабылады, себебі …;

-          ... саны геометриялықпрогрессияныңмүшесіболыптабылады, себебі …;

-          а1=…,аn=… болса, онда алдымен табу керек;

-          ...периодтыондықбөлшектіжайбөлшеккеайналдыру үшін…;

-          егер тұжырым ... үшін ақиқат болса, онда тұжырым ... үшін де ақиқат болады.

Құндылықтарды дарыту

Академиялық шыншылдық, толеранттылық, өзінің айналасындағыларға ашық, әділ қарым –қатынас және олардың құқықтарын құрметтеу

Пәнаралық байланыс

Бұл бөлімнен алған білім математиканың «Функциялардың шегі және үзіліссіздігі», «Қатарлар» деген бөлімдерін игеруге қажет. Тізбектер математикадан басқа да білім салаларында кеңінен қолданылады: биологияда бактериялардың көбею моделін құруда, экономикада банктің пайыздық есептеулерінде  және т.с.с.

Бастапқы білім

Сандық тізбектер, дәрежесі бар тізбектер түсініктері. Бүтін көрсеткішті дәрежесі бар тізбектің заңдылығын анықтау және жетіспейтін мүшесін таба білу. Пайыз, санның пайызын табу, пайызы бойынша санды табу, пайыздық қатынас түсініктері. Сандардың бөлінгіштігі, бөлінгіштік белгілері.

Сабақ барысы

Сабақтың жоспарланған кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет

 

Ресурстар

Сабақтың басы

3 мин

Ұйымдастыру кезеңі:

Сабақтың басында оқушылардың зейіндерін шоғырландыруына назар аудару:

– оқушылармен бірге сабақ мақсаттарын тұжырымдау;

– бағалау критерийлерін тұжырымдау үшін оқушыларды талпындыру;

– оқушылардың «жақын даму аймағын» және сабақтың күтілетін нәтижелерін анықтау.

Сабақтың орасы

5 мин

 

 

 

 

 

 

 

10 мин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 мин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқушылардың білімдерін өзектендіру.

Практикалық есептерді ауызша шығарып, жауаптарын А4 ламинатталған парақтарға жазу

Тапсырманың мақсаты:  оқушылардың білімдерін қайта жаңғырту, оқу материалды меңгеруге дайындалу; келесі құндылықтарды дарыту: өзара құрметтеу, жағдайға  талдау жүргізе білу, жаңа жағдайға бейімделу, өз ісінің сапасына жауапкершілікпен қарау, академиялық адалдық.

 

Үй тапсырмасын дайын шешімдері бойынша жұптарда өзара тексеру + БК бойынша бағалау + + НЗМ стратегиясы бойынша бір-біріне кері байланыс беру

 

Н– нақты нәтиже................................................................ көрсете білді.

З – ................................................................................... зейін қою керек.

М – мақсатқа жету үшін ................................................. орындау керек.

Дарытылатын құндылықтар: Оқушылар жұпта үй тапсырмаларын тексеру арқылы өзара бағалау орындай отырып, академиялық адалдыққа және басқалардың пікірлеріне түсіністікпен қарауға тәрбиеленеді.

 

Өзіндік жұмыс

№1.   Геометриялық прогрессияның тоғызыншы мүшесі 5-ке тең. Осы прогрессияның алғашқы он жеті мүшесінің көбейтіндісін табыңыз.

Шешуі:  

Табу керек:

Жауабы:  

 

Бағалау критерийі

Дескрипторлар

Балл саны

Геометриялықпрогрессияныңформулаларынқолданыпесептершығарады

Оқушы:

-        геометриялық прогрессияның  n-ші мүшесінің формуласын қолданады;

1

-        геометриялық прогрессияның алғашқыон үш мүшесі үшін өрнекті жазып, ықшамдайды;

 

1

 

-        арифметикалық прогрессияның алғашқы  n мүшесінің қосындысының формуласын қолданады;

1

-        есептің сұрағына жауап береді

1

 

№2.   х айнымалысының қандай мәнінде сандары геометриялық прогрессияны құрайды?

Шешуі:  

Геометриялық прогрессияның сипаттамалық қасиеті бойынша теңдігі орындалуы қажет.

Бұл теңдеуді шешейік:  

 болғанда,  өрнектері сәйкесінше: –1; 0; 0  тең. Бұл геометриялық прогрессия емес.

болғанда,  өрнектері сәйкесінше: 0,25; 2,5; 25 тең. Бұл геометриялық прогрессия болып табылады.

Жауабы:  

Бағалау критерийі

Дескрипторлар

Балл саны

Геометриялықпрогрессияныңформулаларынқолданыпесептершығарады

Оқушы:

-        геометриялық прогрессияның сипаттамалық қасиетін қолданып, теңдеу құрады;

1

-        теңдеуді шешеді және х айнымалысының табылған мәндерін қолданып, есеп шартындағы өрнектердің мәндерін табады;

1

-        есептің сұрағына жауап береді

1

 

№3.   Үш сангеометриялық прогрессияны құрайды. Егер үшінші саннан 4 саны азайтылса, онда бұл сандарарифметикалықпрогрессияны құрайтын болады. Егер пайда болған арифметикалықпрогрессияның екінші мен үшінші мүшелері 1-ге кемітілсе, қайтадан геометриялық прогрессия шығады. Бастапқы үш санды табыңыз.

Шешуі:  

a, b, c – геометриялық прогрессия болсын, онда

a, b, c4 – арифметикалық прогрессия,

осыданa, b1, c5– жаңа геометриялық прогрессия. Сондықтан,

Жауабы:   1) 1; 3; 9;     2)

 

Бағалау критерийі

Дескрипторлар

Балл саны

Геометриялықпрогрессияныңформулаларынқолданыпесептершығарады

Оқушы:

-        есептің шартын математикалық тілге аударады;

1

-        геометриялық прогрессияның сипаттамалық қасиетін қолданады;

1

-        арифметикалық прогрессияның сипаттамалық қасиетін қолданады;

1

-        теңдеулер жүйесін құрып, шешеді;

1

-        есептің сұрағына толық жауап береді

1

 

Қосымша тапсырма

Үш әр түрлі a, b, c сандары геометриялық прогрессияның мүшелері болып табылады. Олардың қосындысы 124-ке тең. Оған қоса бұл сандар арифметикалық прогрессияның 3-ші, 13-ші және 15-ші мүшелері болып табылады.a, b, c сандарын табыңыз.

Шешуі:

 a+b+c=124 және

Жауабы:   бірінші жағдай ;  

                    екінші жағдай

 

Бағалау критерийі

Дескрипторлар

Балл саны

Геометриялықпрогрессияныңформулаларынқолданыпесептершығарады

Оқушы:

-        есептің шартын математикалық тілге аударады;

1

-        арифметикалық прогрессияның  n-ші мүшесінің формуласын қолданады;

1

-        геометриялық прогрессияның сипаттамалық қасиетін қолданады;

1

-        теңдеулер жүйесін құрып, шешеді;

1

-        есептің сұрағына толық жауап береді

1

 

Тапсырманың мақсаты:  оқылған материалды меңгеру деңгейін анықтау; келесі құндылықтарды дарыту:   жағдайға  талдау жүргізе білу, жаңа жағдайға бейімделу, өз ісінің сапасына жауапкершілікпен қарау,  академиялық адалдық.

Презентация

 

 

 

А4 ламинатталған парақтар, маркерлер

 

Оқушылардың дәптерлері, жасыл сиялы қаламдар

 

Бағалау критерийлері

 

Қосымша 1

 

 

 

 

Қосымша 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақтың соңы

2мин

Үй жұмысын беру, түсіндіру   –   қиықшадағы есептер

 

Рефлексия:

«Жетістік ағашы»

 

Мағынасы – оқудағы жетістікті бекіту, сондай-ақ басқалармен қарым - қатынаста да.

 

Қосымша 3

Саралау –оқушыларға қалай көбірек қолдау көрсетуді жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет қоюды жоспарлап отырсыз?

Бағалау оқушылардың

Материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз?

Денсаулық және қауіпсіздік техникасының сақталуы

Саралау іріктелген тапсырмалар, нақты бір оқушыдан күтілетін нәтижелер, оқушыға дербес қолдау көрсету, оқу материалдарымен ресурстарын оқушылардың жеке қабілеттерін есепке ала отырып іріктеу (Гарднердің жиындық зияттеориясы) түрінде болуы мүмкін.

Саралау уақытты ұтымды пайдалануды есепке ала отырып, сабақтың кез-келген кезеңінде қолданыла алады

Бұл бөлімде оқушылардың сабақ барысында үйренгенін бағалау үшін қолданатынәдіс - тәсілдеріңізді жазасыз

Денсаулық сақтау технологиялары.

Сергіту сәттерімен белсенді іс-әрекет түрлері.

Осы сабақта қолданылатын Қауіпсіздік техникасы ережелерінің тармақтары

Сабақ бойынша рефлексия

Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс қойылған ба? Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме?

Жеткізбесе, неліктен?

Сабақт саралау дұрыс жүргізілді ме?

Сабақтың уақыттық

кезеңдері

сақталды ма?

Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен?

Жалпы баға

Сабақтың жақсы өткенекі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

 

2:

Сабақтыжақсартуға не ықпалетеалады (оқытутуралы да, оқутуралы да ойланыңыз)?

1:

 

2:

Сабақ барысында сыныптуралы немесе жекелегеноқушылардыңжетістік/қиындықтарытуралыненібілдім, келесісабақтарда неге көңіл бөлу қажет?

 

 

 


 

Скачано с www.znanio.ru

А бөлім: Тізбектер Мектеп:

А бөлім: Тізбектер Мектеп:

Бастапқы білім Сандық тізбектер, дәрежесі бар тізбектер түсініктері

Бастапқы білім Сандық тізбектер, дәрежесі бар тізбектер түсініктері

Оқушылардың білімдерін өзектендіру

Оқушылардың білімдерін өзектендіру

Оқушылардың білімдерін өзектендіру

Оқушылардың білімдерін өзектендіру

Оқушылардың білімдерін өзектендіру

Оқушылардың білімдерін өзектендіру

Жалпы баға Сабақтың жақсы өткенекі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)? 1: 2:

Жалпы баға Сабақтың жақсы өткенекі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)? 1: 2:
Скачать файл