"армянского декоративного искусства"
Оценка 4.7

"армянского декоративного искусства"

Оценка 4.7
docx
13.05.2020
"армянского декоративного искусства"
13.docx

Արևելաքրիստոնեական արվեստ հասկացությունը: Արևելաքրիստոնեական երկրները (Եգիպտոս, Եթովպիա, Ասորիք, Պաղեստին. Կապադովկիա, Հայաստան, Աբխազիա, Վրաստան), դրանց աշխարհագրական դիրքն ու բնակեցվող ժողովուրդները: Քաղաքական, տնտեսական իրավիճակն ու մշակութային մթնոլորտը նոր հավատի` քրիստոնեության տարածման շրջանում: Արևելյան Եկեղեցու կազմավորման և զարգացման առանձնահատկություններն ու նախադրյալները (395 թ. Հռոմեական կայսրության բաժանումը, 1054 թ. Տիեզերական Եկեղեցու բաժանումը): Արևելքը որպես քրիստոնեության օրրան: Վաղ քրիստոնեական համայնքները (Կումրանյան համայնք): Հուդայականության, ինչպես նաև անտիկ և արևելյան պաշտամունքների ազդեցությունը քրիստոնեության ձևավորման վրա: Աշխարհընկալման և արվեստի սինկրետիկ բնույթը հելլենիստական մշակույթը վերապրած երկրներում: Միջերկրածովյան երկրների մշակույթը քրիստոնեության տարածման և հաստատման շրջանում: Հելլենիստական մշակութային և գիտության խոշոր կենտրոնները տարածաշրջանում: Միջերկրածովյան մշակույթի «դասական» ժառանգությունը և դրա նշանակությունը քրիստոնեական արվեստի ձևավորման համար: Միջերկրածովյան մշակութային կենտրոնների ընդհանրությունները և տարբերությունները: Անտրոպոմորֆ կերպարները քրիստոնեական կրոնական պատկերացումների և կերպարվեստի համատեքստում: Անտիկ մոտիվների և կերպարների վերաիմաստավորումը: Զարդամոտիվները հանդիպում են ինչպես առանձին միավորներով, այնպես էլ պարզ կամ բարդ հարակցումներով, միահյուսումներով։ Անցյալում զարդապատումը իրականացվել է միմիայն ձեռքի աշխատանքով, հետագայում, կաղապարների և տեխնիկայի օգնությամբ, մշակվել բազմաքանակ արտադրության եղանակը։ Զարդարվեստը հայտնի է սկսած քարի դարից։ Այն ժողովրդական արվեստ է։ Զարդաձևերն անանուն են։ Չնայած ազդեցություններին ու Փոխազդեցություններին, մարդկային յուրաքանչյուր խմբավորում, ցեղ, ժողովուրդ զարդարվել է ինքնուրույնաբար։ Զարդարվնստը միջազգային արվեստ է ոչ միայն տարածմամբ, այլև մոտիվների նմանությամբ։ Գոյություն ունեն ոճով միմյանցից տարբերվող մի շարք գարդաշխարևներ՝ հնդկական, չինական, եգիպտական, հին արևելյան, կովկասյանհունա-հռոմեական, սլավոնական, միջինասիական, սկանդինավյան ևն։ Զարդարվեստի մոտիվները բաժանվում են աշխարհիկ և կրոնական զարղախմբերի։ Առաջինները կապվում են բնական իրողություննևրի, առօրյա զբաղմունքի և կենցաղի հետ։ Երկրորդների վրա նկատելի են անիմիստական, տոտեմական պատկերացումների ազդեցություններ։ Տետագայում նրանց փոխարինել են կենդանակերպ, ապա՝ մարդակերպ աստվածությունների գաղափարները։ Նշված խմբերը ոչ միշտ են որոշակիորեն տարբերվում միմյանցից։

Այս դարաշրջանում կերտված արվեստի այս գործերը գոյատևել են մինչ օրերս։ Հայ ազգը ցույց է տվել իր համաշխարհային մակարդակի հասնող հրաշալիքներով լի մշակույթը։ Իզուր չէ, որ շատ կոթողները շարժում են տարբեր օտարազգի մարդկանց հետաքրքրությունը։ Վարկած կա, որ հենց այստեղ և այս ժամանակաշրջանում է սկիզբ առել Վերածնունդը։

 Հաճախ որպես զարդ օգտագործվել են զանազան իրեր (ատամներ, վւետուրներ, ակնունք, հասարակ քարեր)։ Զարդերը լինում ևն գունավոր և անգույն, բնական տեսքով կամ ոճավորված։


 

Скачано с www.znanio.ru

Արևելաքրիստոնեական արվեստ հասկացությունը : Արևելաքրիստոնեական երկրները ( Եգիպտոս , Եթովպիա , Ասորիք , Պաղեստին . Կապադովկիա , Հայաստան , Աբխազիա , Վրաստան ), դրանց աշխարհագրական…

Արևելաքրիստոնեական արվեստ հասկացությունը : Արևելաքրիստոնեական երկրները ( Եգիպտոս , Եթովպիա , Ասորիք , Պաղեստին . Կապադովկիա , Հայաստան , Աբխազիա , Վրաստան ), դրանց աշխարհագրական…

բնական իրողություննևրի , առօրյա զբաղմունքի և կենցաղի հետ։ Երկրորդների վրա նկատելի են անիմիստական , տոտեմական պատկերացումների ազդեցություններ։ Տետագայում նրանց փոխարինել են կենդանակերպ , ապա՝ մարդակերպ…

բնական իրողություննևրի , առօրյա զբաղմունքի և կենցաղի հետ։ Երկրորդների վրա նկատելի են անիմիստական , տոտեմական պատկերացումների ազդեցություններ։ Տետագայում նրանց փոխարինել են կենդանակերպ , ապա՝ մարդակերպ…
Скачать файл