ASAL QIZMAN.
Оценка 4.8 (более 1000 оценок)

ASAL QIZMAN.

Оценка 4.8 (более 1000 оценок)
doc
09.02.2020

150.000₽ призовой фонд • 11 почетных документов • Свидетельство публикации в СМИ

Опубликовать материал

№ 13-TEMA ASAL QIZMAN..doc

 

 

 

 

 

No’kis rayoni’ XBMXMThSHBne qarasli

№ - 22- sanli' uluwma worta bilim beriw mektebinin'

Qosi’q pa'ni mug'allimi

 

Ag’i’lash   Saylauovti’n’

 

ASAL QIZMAN

atli’ temasi’ boyi’nsha

sabaqli’q is jobasi’

 

 

2015-2016 ji’l

 

No’kis Rayoni’                                                                                                         22-mektep  Saylauov Ag’i’lash

 

№ 13-TEMA    ASAL QIZMAN.

Sabaqti’n’ maqseti

a)Bilimlendiriw maqseti

Woqi’wshi’larg’a Asal qizman qosi’g’i’ haqqi’nda  ken’nen tusinik berip,bul temani’n’  bsaqa temalardan wo’zgesheligin bildiriw.

b) Tarbiyali’q maqseti.

Woqi’wshi’larg’a temadan kelip shi’qqan halda wo’mirde jaqsi’ menen jamanni’n’ birdey juriwin biraq jaqsi’li’qti’n’ jen’ip shi’g’i’wi’n tusindirip, woqi’wshi’lardi’ jaqsi’li’q ruwxi’nda ta’rbiyalaw.

c)Rawajlandi’ri’w maqseti

Woqi’wshi’lardi’n’ pa’nge degen qi’zi’g’i’wshi’li’g’i’n artti’ri’w na’tiyjesinde wolardi’n’woqi’w ham jazi’w ko’nlikpelerin artti’ri’p bari’w

Sabaqti’ qurallandi’ri’w

Sabaqli’q kitap,tarqatpa materiallar, ha’m ko’rgizbeli qurallar.

Sabaqta paydalani’lg’an metodlar: «Blits» interaktiv metodi’ «Skarabey» interaktiv metodi’

Sabaq jobasi’

1

Sholkemlestiriw bolimi

2-minut

2

Uyge tapsi’rmalardi soraw

10-minut

3

Taza temani’ tusindiriw

15-minut

4

Taza temani’ bekkemlew

16-minut

5

Uyge tapsi’rma beriw

2-minut

Sabaqti’n bari’si’

Sholkemlestiriw

Klassqa kirip woqi’wshi’lardi’n’tazali’g’i’na,klass tazali’g’ina itibar qarati’w.Woqi’wshi’lardi’n’ woqi’w qurallari’n ko’zden keshirip  na’wbettegi sabaqqa tayarli’g’i’n tekseriw

Uyge tapsi’rma soraw

 

Rebus temasi’n soraw

Tema

Qosi’q aytqanda so’zlerdin’ ani’q ha’m tu’sinikli boli’wi’na itibar berin’

ASAL QIZMAN

so’zi: I.Jiyanov                                              namasi’: X.Hasanova

Oyijonim doimo meni,

Shirin qizalog’im, deya erkalar.

Quvonchga to’ldirib qalbimni,

Menga dadajonim sovg’a keltirar.

 

Naqrot:

Chunki o’zim asal qizman,

Go’yo osmondagi bir yuldizman.

Hamma meni yaxshi ko’rar,

Men doimo quvnoq, shirin so’zman.

 

Yayrab yashnab do’stlarim bilan,

Yangi qo’shiqlarni kuylagim kelar.

Baxtga to’lib hamma bayramlarda,

Yana raqsga tushib o’ynagim kelar.

 

Naqrot:

Chunki o’zim asal qizman,

Go’yo osmondagi bir yuldizman.

Hamma meni yaxshi ko’rar,

Men doimo quvnoq, shirin so’zman.

 

No’kis Rayoni’                                                                                                         22-mektep  Saylauov Ag’i’lash

No’kis Rayoni’                                                                                                         22-mektep  Saylauov Ag’i’lash

 

Sabaqti’ bekkemlew

Bekkemlew ushi’n «Debat», «klaster» interaktiv metodi’ usi’ni’s yetiledi. Tema boyi’nsha woqi’wshi’larg’a  qayta sorawlar berip ha’m qosi’msha tapsi’rma tu’rinde ha’r toparg’a krosvordlar tarqati’ladi’.tapsi’rma wori’nlani’p bolg’annan son’ bosli’qlardi’ toli’qti’ri’w maqsetinde,bilimlerin bekkemlep bari’w ushi’n yadtan formulalar jazadi’.

1.Qosi’q ne haqqi’nda ayti’lg’an?

2.Qi’zlar haqqi’nda qanday qosi’qlardi’ bilesiz?

3.Qosi’qti’n’ namasi’n ha’m so’zin kimler jazg’an?

4.

 

Uy tapsi’rma tapsi’ri’w

Asal qizman qosi’g’i’n yadlap keliw

 

Sabaqti’ juwmaqlaw

Uy jumi’si’n qayta yadi’na sali’p wotip,bugingi sabaqqa belsene qatnasqan woqi’wshi’larg’a tiyisli bahalari’n qoyg’an halda bugingi sabag’i’ma juwmaq jasayman

 

 

 

No’kis Rayoni’                                                                                                         22-mektep  Saylauov Ag’i’lash


скачать по прямой ссылке