Фо

Оценка 4.8
docx
08.05.2020
Фо
фо.docx

Қалыптастырушы бағалау жұмысы

Аты-жөні:  ____________________________________________________________________ 

ОМ1:

Соленоидтың магнит өрісіне әсер етуші факторларды түсіндіру

ОМ2:

тогы бар екі параллель өткізгіштердің өзара әрекетін түсіндіру және күштің бағытын анықтау.

1)  Тұрақты магниттiң өрiсiн күш сызықтарымен кескiндеңiз

 

 

2) Қайсы суретте магнит өрiсiнiң күш сызықтары дұрыс және қәте көрсетiлген

 

1)_____________________________________

 

2)_____________________________________

 

 

3)_____________________________________

3) Соленоидтағы токтың магнит өрiсiнiң күш сызықтарын сызып көрсетеңiз және полюстерiн анықтаңыз

 

 

 

4) Қайсы суретте тiзбектегi токтың және магнит өрiсiнiң күш сызықтары дұрыс көрсетiлген

 


№1

№2

№3

 

 

 

5) Суреттегі өткізгіштерге әсер ететін Ампер күштерінің бағытын анықтаңдар.

 

 

 

6) Суреттегі зарядтарға  әсер ететін Лоренц күштерінің бағытын анықтаңдар.

 

 

 

 

 

7)  Ұзындығы 20 см, ток күші 40 А өткізгіш магнит өрісіне перпендикуляр орналасқан. Егер, Ампер күші 8 Н болса, онда магнит өрісінің индукциясы қаншаға тең?

                                                                                                            

 

 

 

 

 

8) Индукциясы 2 Тл біртекті магнит өрісінде 1000 км/с жылдамдықпен электрон қозғалуда. Егер, электрон индукция векторына 300 бұрышпен бағытталған болса, зарядқа әсер ететін күшті табыңдар.

 

 

 

 

 

 

 

9)  Электрон  индукциясы 1,26 мТл магнит өрісіне перпендикуляр бағытта 106 м/с жылдамдықпен енеді. Электронның қисықтық радиусын анықтаңдар.


 

Аты-жөні: ____________________________________________________________________

Аты-жөні: ____________________________________________________________________

Суреттегі өткізгіштерге әсер ететін

Суреттегі өткізгіштерге әсер ететін
Скачать файл