Формування загальнопредметних компетентностей на уроках історії
Оценка 4.9

Формування загальнопредметних компетентностей на уроках історії

Оценка 4.9
Научные работы +1
docx
история
Взрослым
04.06.2017
Формування загальнопредметних компетентностей на уроках історії
Формування загальнопредметної компетентності дає можливість орієнтуватись на результат навчальної діяльності, сприяє формуванню й розвитку в учнів здатності практично діяти, застосовувати досвід успішних дій у конкретних ситуаціях. Метою даної роботи є дослідження проблеми формування загальнопредметних компетентностей на уроках історії. Досвід роботи
Досвід роботи.docx
Досвід роботи Тема досвіду: Формування загально предметних компетентностей на  уроках історії.  Актуальність   досвіду:  Проблема   формування   загальнопредметної компетентності   на   уроках   історії   є   сьогодні   надзвичайно   актуальною.   Як свідчать   дослідження,   переважна   більшість   учнів   шкіл   не   володіє   такими логічними   операціями,   як   аналіз,   синтез,   класифікація,   узагальнення, порівняння. Такий стан речей є загрозливим для демократичних перспектив України,   зменшує   конкурентоспроможність   нашої   держави   у   майбутньому, послаблює її позиції в світі.  Формування   загальнопредметної   компетентності   дає   можливість орієнтуватись   на   результат   навчальної   діяльності,   сприяє   формуванню   й розвитку в учнів здатності практично діяти, застосовувати досвід успішних дій у конкретних ситуаціях. Алгоритм навчання учнів на уроках історії цілком відповідає вимогам Державного  стандарту  загальноосвітньої  школи. Дюба   Н.М. у  своїй   роботі використовує   сучасні   методи   організації   активної   пізнавальної   діяльності учнів,   які   дають   можливість,   реалізувати   компетентнісний   підхід   через активну різноманітну  діяльність   учнів  у  проблемних  ситуаціях,  формувати активні громадські уміння і навички. У такому випадку результат навчання полягає вже не в передачі учням інформації змісту, а в формуванні готовності діяти   в   житті   з   позиції   правосвідомості   та   громадської   відповідальності. Різноманітні інноваційні технології, які Наталія Михайлівна використовує на своїх   уроках,   відіграють   важливу   роль   у   формуванні   діяльнісно   – процесуального   компонента   на   уроках   суспільних   дисциплін   та   сприяють розвитку компонентів громадянської компетентності.   Результат   впровадження  компетентнісного   підходу   сприятиме реалізації   стратегічної   мети   –   розвитку   історичної   свідомості   учнів   через формування у них історичних знань та розвиток історичного мислення.   Метою   даної   роботи  є   дослідження   проблеми   формування загальнопредметних компетентностей на уроках історії.

Формування загальнопредметних компетентностей на уроках історії

Формування загальнопредметних компетентностей на уроках історії
Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.