ИКТ технологии - презентация
Оценка 4.9

ИКТ технологии - презентация

Оценка 4.9
ppt
11.02.2020
ИКТ технологии - презентация
слайды на методсовет.ppt

Ақпараттық-коммуникативтік технологияларды қолдану арқылы оқушылардың өздік жұмысын ұйымдастыру»

Ақпараттық-коммуникативтік технологияларды қолдану арқылы оқушылардың өздік жұмысын ұйымдастыру»

Өзін-өзі жетілдіру тақырыбы: «Ақпараттық-коммуникативтік технологияларды қолдану арқылы оқушылардың өздік жұмысын ұйымдастыру»

Ақпараттық және коммуникативтік технологиялар (АКТ)

Ақпараттық және коммуникативтік технологиялар (АКТ)

Ақпараттық және коммуникативтік технологиялар (АКТ)

Мақсаты:
Оқу-тәрбие үдерісінде ақпараттық-коммуникативтік технологияларды тиімді пайдалану арқылы ақпарат қалыптастыру
Міндеттері:
Оқу үрдісінде ақпараттық-коммуникативтік технологияларды тиімді пайдаланудың ғылыми-педагогикалық негізін жасау.
Ақпараттық –коммуникативтік технологиялармен жұмыс жасауға мұғалімдердің пән бойынша әдістемелік дайындығын арттыру.
Ақпараттық-коммуникативтік технологиялар негізінде пәндер бойынша оқыту бағдарламаларын жасақтау, іс –тәжірибелерді тарату.

2

Ақпараттық коммуникативтік технология қағидалары

Ақпараттық коммуникативтік технология қағидалары

Ақпараттық коммуникативтік технология қағидалары


Жүз рет естігенше, бір рет көрген артық…

3

Колледждің білім беру кеңістігінде ақпараттық коммуникативтік технологияның дидактикалық мүмкіндіктері

Колледждің білім беру кеңістігінде ақпараттық коммуникативтік технологияның дидактикалық мүмкіндіктері

Колледждің білім беру кеңістігінде ақпараттық коммуникативтік технологияның дидактикалық мүмкіндіктері

Оқушыға ақпаратты түрлі формаларда беру: мәтін, графика, аудио, видео, анимация,;
Әрбір оқушы үшін сабақтың уақыттық параметрлерін бақылау;
Ақпараттың үлкен көлемін бөлшектеп беру, сондықтан оқытылатын материал оқулықтар мен мақалалар материалына қарағанда жеңілірек меңгеріледі;
Оқытушының нормативтік білімдерін тексеруге кететін уақытын кеміту;
Оқушылардың білімін бағалауда нақты және объективті болу;
Ақпаратты басу, өндіру және түзету;
Әлемдік ақпараттық қоғамдастыққа шығу;
Әлемдік ақпараттық ресурстарды оқыту мақсаттарында пайдалану.

4

Ақпараттық коммуникативтік технология бұл ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу және тарату үшін қоғам пайдаланатын өндірістік үрдістер, құралдар мен әдістердің жиындығы

Ақпараттық коммуникативтік технология бұл ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу және тарату үшін қоғам пайдаланатын өндірістік үрдістер, құралдар мен әдістердің жиындығы

Ақпараттық коммуникативтік технология

бұл ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу және тарату үшін қоғам пайдаланатын өндірістік үрдістер, құралдар мен әдістердің жиындығы.

5

Ақпараттық коммуникативтік технологияларды 6 жоспарлаудың талаптары

Ақпараттық коммуникативтік технологияларды 6 жоспарлаудың талаптары

Ақпараттық коммуникативтік технологияларды

6

жоспарлаудың талаптары

Жағымды психологиялық орта жасау

Қызығушылығын (уәж, ынта, ұмтылыс) тудыру

Ақпараттық-коммуникативтік технологиялармен жұмыс істей білуге үйрету

Ақпараттық-коммуникативтік технологиялармен орындалатын жұмыстарды проблемалық болуы

Проблеманы шешуге және шешім қабылдай білуге үйрету

Кез-келген проблеманы шығармашылық тұрғыдан шешуге бейімдеу

Өзіндік пікір, идеялар, тұжырым,түсінік келтіру

Пікірін, тұжырымын, идеясын дәлелдей және қорғай білуге дағдыландыру

Ақпараттық коммуникативтік технологияның жұмыс кезіндегі нәтижесі 7

Ақпараттық коммуникативтік технологияның жұмыс кезіндегі нәтижесі 7

Ақпараттық коммуникативтік технологияның жұмыс кезіндегі нәтижесі

7

Ақпараттық құралдар

Оқушының іс-әрекеттері

1

Электрондық оқу құралы

Жаңа білім алады.

Көрнекілік, сурет, сызба, дыбыстық әсерлер, қимыл анимациялары

Тест тапсырмаларын орындайды

Дидактикалық материалды қолдану тиімділігі артады

Түрлі ақпараттық анықтамалар алады

Алған білімдерін тексереді

2

Интерактивті тақталар

Сызбаларды өздерінің орындауы

Әртүрлі жазба жұмыстарды орындау.

Тақырыптар бойынша презентациялар жасау

3

Компьютер

Қосымша және көмекші ақпараттарды беру

Арнайы бағдарламалар арқылы өз беттерінше оқып-үйрену

Өзін-өзі бақылау

Шығу және ену бақылауын жүзеге асыру

Қорытынды, ағымдағы және аралық бақылаулар орындау

Кесте 3.

Оқу үдерісіндегі орны Қызығушылықты артыруы Қажеттігіне көзі жетіу Қалауымен орындалуы

Оқу үдерісіндегі орны Қызығушылықты артыруы Қажеттігіне көзі жетіу Қалауымен орындалуы

8

Оқу үдерісіндегі
орны

Қызығушылықты артыруы

Қажеттігіне көзі жетіу

Қалауымен орындалуы

Нәтиженің көруі

Зерттеу – ізденушілік жұмыстың оқу үрдісіндегі орны 


Ақпараттық-коммуникативтік технология мүмкіндіктері

Ақпараттық-коммуникативтік технология мүмкіндіктері

Ақпараттық-коммуникативтік технология мүмкіндіктері

Оқушы үшін


Іс-әрекет нәтижесін үздіксіз (сабақ сайын) есептеу, ол оқушы тәртібінің өзгеруіне, өзін-өзі бағалаудың адекваттылығына әкеледі;
Өзін-өзі тәрбиелеу үшін психологиялық қолайлы жағдай (өзін-өзі бақылау мен өз-өзіне есеп беру);
Кез келген уақыт мезетінде өз жетістіктеріне талдау жасау мүмкіндігі.

Мұғалім

Күн санап артып келе жатқан ақпарат көлемі мен оны беру, сақтау және өңдеу арасындағы қарама-қайшылықты жою (немесе азайту);
Оқушы іс-әрекетінің мониторнгін жүргізу;
Сабақ, апта, ай, тоқсан, жартыжылдық, жылдық оқу нәтижесін жедел түрде талдау;
Бағалау, өзін-өзі бағалау және көндіру тәсілдері арқылы тәрбиелеудің субъективтілік қағидасын іске асыру;

9

ИКТ технологии - презентация

ИКТ технологии - презентация

Мәселені көтеру Қазақстан экономикасы туралы не білесіңдер?

Мәселені көтеру Қазақстан экономикасы туралы не білесіңдер?

Мәселені көтеру

Қазақстан экономикасы туралы не білесіңдер?
Не білгілерің келеді?

ИКТ технологии - презентация

ИКТ технологии - презентация

13

13

13

Ақпараттық технологияларды пайдалану - болашақ кепілі

Ақпараттық технологияларды пайдалану - болашақ кепілі

Қорытынды


Ақпараттық технологияларды пайдалану - болашақ кепілі. Сабақта жаңа технология ретінде ақпараттық технологияны пайдалану сабақтың тиімділігі мен уәжін арттырып, білім берудің табысты болуына оң ықпалын тигізері сөзсіз. Технология барлық деңгейлерде жүйелі пайдалану арқылы сабақтарда алынған ақпаратқа талдау жасай білуге, ақпаратты дұрыс таңдау жауапкершілігін қалыптастыруға және өз бетінше жұмыс істеуге дағдыландырады.


14

Скачать файл