KITAP MENIN’ USHI’N DOSTI’M.

KITAP MENIN’ USHI’N DOSTI’M.

doc
09.02.2020

150.000₽ призовой фонд • 11 почетных документов • Свидетельство публикации в СМИ

Опубликовать материал

№ 16-TEMA KITAP MENIN’ USHI’N DOSTI’M..doc

 

 

 

 

 

No’kis rayoni’ XBMXMThSHBne qarasli

№ - 22- sanli' uluwma worta bilim beriw mektebinin'

Qosi’q pa'ni mug'allimi

 

Ag’i’lash   Saylauovti’n’

 

KITAP MENIN’ USHI’N DOSTI’M

atli’ temasi’ boyi’nsha

sabaqli’q is jobasi’

 

 

 

2015-2016 ji’l

No’kis Rayoni’                                                                                                         22-mektep  Saylauov Ag’i’lash

 

№ 16-TEMA    KITAP MENIN’ USHI’N DOSTI’M.

Sabaqti’n’ maqseti

a)Bilimlendiriw maqseti

Woqi’wshi’larg’a  Kitap menin ushi’n dosti’m temasi’ haqqi’nda ken’nen tusinik berip,bul temani’n’ bsaqa temalardan wo’zgesheligin bildiriw.

b) Tarbiyali’q maqseti.

Woqi’wshi’larg’a temadan kelip shi’qqan halda wo’mirde jaqsi’ menen jamanni’n’ birdey juriwin biraq jaqsi’li’qti’n’ jen’ip shi’g’i’wi’n tusindirip, woqi’wshi’lardi’ jaqsi’li’q ruwxi’nda ta’rbiyalaw.

c)Rawajlandi’ri’w maqseti

Woqi’wshi’lardi’n’ pa’nge degen qi’zi’g’i’wshi’li’g’i’n artti’ri’w na’tiyjesinde wolardi’n’woqi’w ham jazi’w ko’nlikpelerin artti’ri’p bari’w

Sabaqti’ qurallandi’ri’w

Sabaqli’q kitap,tarqatpa materiallar, ha’m ko’rgizbeli qurallar.

Sabaqta paydalani’lg’an metodlar: «Blits» interaktiv metodi’ «Skarabey» interaktiv metodi’

Sabaq jobasi’

1

Sholkemlestiriw bolimi

2-minut

2

Uyge tapsi’rmalardi soraw

10-minut

3

Taza temani’ tusindiriw

15-minut

4

Taza temani’ bekkemlew

16-minut

5

Uyge tapsi’rma beriw

2-minut

Sabaqti’n bari’si’

Sholkemlestiriw

Klassqa kirip woqi’wshi’lardi’n’tazali’g’i’na,klass tazali’g’ina itibar qarati’w.Woqi’wshi’lardi’n’ woqi’w qurallari’n ko’zden keshirip  na’wbettegi sabaqqa tayarli’g’i’n tekseriw

Uyge tapsi’rma soraw

Qari navo’temasi’n soraw

Tema

Kitap menin’ ushi’n dosti’m

so’zi: J.O’teniyazova                                                 muzikasi’: Q.To’legenov

 

 

 

Kitabi’mdi’ qolg’a ali’p,

Ha’riplerin aldi’m tani’p,

U’kemede ayti’p berdim,

Jumbaqlari’n yadlap ali’p.

 

No’kis Rayoni’                                                                                                         22-mektep  Saylauov Ag’i’lash

No’kis Rayoni’                                                                                                         22-mektep  Saylauov Ag’i’lash

 

 

 

 

 

SKRIPKA GILTI

Skripka giltinin’ aylani’w bo’limi nota joli’ni’n’ yekinshi si’zi’g’i’n qorshap aladi’.Yekinshi si’zi’qqa SOL sesti jazi’ladi’.Bul gilt SOL gilti dep ataladi’.Skripka giltin duri’s, suli’w yetip jazi’wg’a u’’yrenin’

 

 

Sabaqti’ bekkemlew

Bekkemlew ushi’n «Debat», «klaster» interaktiv metodi’ usi’ni’s yetiledi. Tema boyi’nsha woqi’wshi’larg’a  qayta sorawlar berip ha’m qosi’msha tapsi’rma tu’rinde ha’r toparg’a krosvordlar tarqati’ladi’.tapsi’rma wori’nlani’p bolg’annan son’ bosli’qlardi’ toli’qti’ri’w maqsetinde,bilimlerin bekkemlep bari’w ushi’n yadtan formulalar jazadi’

1.Skripka gilti qalay jazi’ladi’?

2.Kitap menin’ shi’n dosti’m qosi’g’i’ni’n’ namasi’n ha’m so’zin kimler jazg’an?

3.SOL sesti notada qaysi’ qatarg’a jazi’ladi’?

 

Uy tapsi’rma tapsi’ri’w

Kitap menin ushi’n dosti’m’temasi’n woqi’p keliw

 

Sabaqti’ juwmaqlaw

Uy jumi’si’n qayta yadi’na sali’p wotip,bugingi sabaqqa belsene qatnasqan woqi’wshi’larg’a tiyisli bahalari’n qoyg’an halda bugingi sabag’i’ma juwmaq jasayman

 

 

 

 

No’kis Rayoni’                                                                                                         22-mektep  Saylauov Ag’i’lash


скачать по прямой ссылке
Друзья! Добро пожаловать на обновленный сайт «Знанио»!

Если у вас уже есть кабинет, вы можете войти в него, используя обычные данные.

Что-то не получается или не работает? Мы всегда на связи ;)