ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №11 Тема: Робота з формулами в електронних таблицях EXCEL
Оценка 4.8

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №11 Тема: Робота з формулами в електронних таблицях EXCEL

Оценка 4.8
docx
16.11.2021
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №11 Тема:  Робота з формулами в електронних таблицях EXCEL
Л2-001680.docx

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №11

Тема:  Робота з формулами в електронних таблицях EXCEL

Мета роботи: придбати практичні навички по роботі з формулами і проводити|виробляти,справляти| по ним розрахунки, копіювати формули, будувати діаграми

Зміст: придбати практичні навички по запису математичних формул

Обладнання для виконання роботи:

1.     Методичні вказівки що до виконання лабораторної роботи;

2.     Персональний комп’ютер;

3.     Відповідне програмне забезпечення (Windows 98, Microsoft Office 2000, XP, 2003, MS Excel, MS Access).

Теоретичні основи:

Обчислення в таблицях виконуються за допомогою формул. Формула може складатися з математичних операторів, значень, посилань на осередок і імен функцій. Результатом виконання формули є деяке нове значення, що втримується в осередку, де перебуває формула. Формула починається зі знака рівності "=". У формулі можуть використатися арифметичні оператори + - * /   Порядок обчислень визначається звичайними математичними законами.

Приклади формул: =(А4+В8)*З6, =F7*З14+B12.

Константи – текстові або числові значення, які вводяться в осередок і не можуть змінюватися під час обчислень.

Посилання на осередок або групу осередків – спосіб, яким указується конкретний осередок або кілька осередків. Посилання на окремий осередок - її координати. Значення порожнього осередку рівняється нулю.

Посилання на осередки бувають двох типів:

відносні – осередки позначаються відносним зрушенням від осередку з формулою (наприклад: F7).

абсолютні – осередки позначаються координатами осередків у з'єднанні зі знаком $ (наприклад: $F$7).

Комбінація попередніх типів (наприклад: F$7).

При копіюванні формул відносні посилання змінюються на розмір переміщення.

Для звертання до групи осередків використаються спеціальні символи:

: (двокрапка) – формує звертання до блоку осередків. Через двокрапку вказується лівого верхнього й права нижня осередку блоку. Наприклад: З4:D6 – звертання до осередків  З4, З5, З6, D4, D5, D6.

; (крапка з коми) – позначає об'єднання осередків. Наприклад, D2:D4;D6:D8 – звертання до осередків D2, D3, D4, D6, D7, D8.

Для введення формули в осередок варто ввести знак '=' і формулу для обчислення. Після натискання клавіші Enter в осередки з'явиться результат обчислення. При виділенні осередку, що містить формулу, формула з'являється в рядку редагування.

Необхідно відзначити, що операції з однаковим пріоритетом виконуються ліворуч праворуч.

Рядок формул розташовується під панелями інструментів і використовується для введення і редагування значень формул в осередках чи діаграмах. MS Excel виводить у цьому рядку постійне значення чи формулу активного осередку. Після активізації рядка формул стають доступними три кнопки, розташовані ліворуч від її (мал.).

Кнопка Enter «фіксує» введену інформацію в рядку формул і переносить її на лист. Використання кнопки Enter рядка формул залишає осередок активної, а натискання клавіші Enter робить активної нижче розташований осередок. При використанні кнопки Скасування введені в рядку формул дані не вносяться в осередок. Дія цієї кнопки аналогічно дії клавіші Esc. Кнопка Змінити формулу активізує панель формул - засіб, що допомагає створювати і змінювати формули і що надає зведення про функції і їхні аргументи. Панель формул можна викликати і за допомогою кнопки Вставка функції панелі інструментів Стандартна.

Поле імені - це вікно ліворуч від рядка формул, у якому виводиться ім'я осередку, де розташований маркер. У поле імені можна задати ім'я чи осередку інтервалу осередків. Для діаграм поле імені ідентифікує виділений елемент діаграми. Перегляд списку імен здійснюється натисканням кнопки зі стрілкою вниз, розташованої безпосередньо праворуч від полючи імені.

Література:

1.   Глушаков С.В., Мельников И.В. Персональный компьютер. Учебный курс. – Харьков: Фолио; М.: АСТ, 2000. – 520 с.

2.   Кергаль И. Методы программирования на Бейсике. Пер. с англ. – М.: Мир, 1991. – 288 с.

3.   Левин А. Самоучитель работы на компьютере. – М.: Нолидж, 1999. – 656 с.

4.   Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. Краткий курс. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 480 с.

5.   Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник. – К.: Каравела, 2004. – 464 с.

6.   Основы информатики в определениях и таблицах. Под ред. С. А. Ракова, Харьков, «Ранок», 2002. – 112 с.

Техніка безпеки:

Студенти та курсанти, які виконують лабораторні роботи у лабораторіях,

згідно з розкладом занять, повинні виконувати привила техніки безпеки а саме:

1.     заходити у лабораторію тільки з дозволу викладача або завідуючого лабораторією;

2.     не приносити до лабораторії легко палких та отруйних речовин;

3.     без дозволу викладача або завідуючого лабораторією не вмикати ЄОМ та інші  електричні прилади;

4.     чітко та своєчасно виконувати накази викладача або завідуючого лабораторією;

5.     у разі будь-якого інциденту, негайно доповісти викладачу або завідуючому лабораторією.

Послідовність виконання роботи

1.Прочитати методичні вказівки, що до виконання лабораторної роботи.

2.Записати у зошит порядок виконання лабораторної роботи, наприкінці заняття записати результат та висновки лабораторної роботи.

3. Зробити усі частини які пропонуються в лабораторної роботи.

4. Відповісти на контрольні запитання викладача.

Хід виконання роботи

Завдання№1

За даними таблиці розрахувати силу струму, напругу для участка ланцюга, виконавши наступні дії:

1.       Виділити діапазон комірок (ячеек) А1:І12 (навести курсор миші на комірку А1, натиснути ліву кнопку миші (ЛКМ), протягнути курсор миші вниз та вправо).

2.       Натиснути кнопку  для створення таблиці.

3.       Виділити діапазон комірок А1: І12 і натиснути кнопку  - з’єднати та помістити в центрі.

4.       В створену таблицю ввести дані, як у наступній таблиці:

Знаходження сили струму, напруги для участка ланцюга

Сила струму

Опір 1

Опір 2

Опір 3

Опір 4

Загальний опір, паралельне підключення

Напруга

Сила струму

220

10

0,8

2

12

 

 

 

302

15

1,6

3

20

 

 

 

708

26

6

5

30

 

 

 

562

30

2,6

1

31

 

 

 

71

5

0,2

10

6

 

 

 

365

62

4,5

13

70

 

 

 

2255

102

6,7

56

110

 

 

 

359

32

0,96

0,9

35

 

 

 

35841

222

5,9

32

256

 

 

 

369

58

0,302

15

60

 

 

 

5.     Комірки загальний опір, напруга, сила струму розрахувати, використовуючи відомі з фізики формули.

Завдання№2

Розрахувати оплату праці на основі даних на мал. 1. При виконанні розрахунків використовувати відносні й абсолютні посилання.

Мал. 1Таблиця к завданню 2

Завдання №3

Розрахувати надбавку до зарплати за наступним правилом Розмір надбавки залежить від окладу і стажу роботи. Для співробітників, стаж роботи яких від 5 до 10 років, надбавка дорівнює 5% від окладу; для співробітників зі стажем від 10 до 15 років - 10% від окладу; від 15 до 20 років - 15% від окладу і т.д. Дані для розрахунку приведені на мал. 2.

При виконанні розрахунків використовувати змішані посилання.

Мал. 2 Таблиця к завданню 2

Контрольні питання

1.     Яким образом можна запустити Excel?

2.     Що являє собою робоча область робочої книги Excel?

3.     Яким образом здійснюється взаємодія з Excel?

4.     Що таке контекстне меню?

5.      Яким образом можна активізувати контекстне меню?

6.     Що являють собою панелі інструментів? Для чого вони призначені?

7.     Яким образом можна настроїти панелі інструментів?

8.     Що являє собою книга Excel?

9.     Яку інформацію може містити лист робочої книги?

10. Яку функцію виконують ярлички аркушів?

11. Яким образом можна здійснити перехід з одного листа на інший?

12. Що таке осередок робочого листа?

Форма звіту

1.     Тема, мета роботи.

2.     Текст завдання для виконання.

3.     Порядок виконання роботи.

4.     Хід виконання роботи.

5.     Висновок по роботі. 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №11 Тема:

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №11 Тема:

MS Excel виводить у цьому рядку постійне значення чи формулу активного осередку

MS Excel виводить у цьому рядку постійне значення чи формулу активного осередку

Послідовність виконання роботи 1

Послідовність виконання роботи 1

Завдання №3 Розрахувати надбавку до зарплати за наступним правилом

Завдання №3 Розрахувати надбавку до зарплати за наступним правилом
Скачать файл