Магнит өрісі_қосымша-2
Оценка 4.8

Магнит өрісі_қосымша-2

Оценка 4.8
doc
08.05.2020
Магнит өрісі_қосымша-2
магнит өрісі_қосымша-2.doc

Қосымша -2

Үй тапсырмасы

Есеп құрастырып, оны шешіңіздер:

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Есептер шығару

 

  1. Магнит индукциясы векторының бағытын анықтайтын ережені тұжырымдаңыз.
  2. .Магнит индукциясы 10 мТл біртекті магнит өрісіне перпендикуляр орналасқан, ұзындығы 1 см түзу өткізгіш арқылы 1А ток өткенде, оған әсер ететін күш мәнін есептеңіз.
  3. Индукциясы 0,1Тл біртекті магнит өрісіндегі ұзындығы 50 см, 2 А тогы бар өткізгішке 0,05 Н күш әсер еткендегі магнит индукциясы векторы мен ток арасындағы бұрыш неге тең болады?
  4. Ұзындығы 20 см және массасы 4 г горизонталь орналасқан. Өткізгіш бойымен 10 А ток өткенде ауырлық күші Ампер күшімен теңгеріледі. Магнит индукция векторының мәнін анықтаңыз. (g = 10 м/с2)

Есеп құрастырып, оны шешіңіздер: 1

Есеп құрастырып, оны шешіңіздер: 1
Скачать файл