Математика
Оценка 4.6

Математика

Оценка 4.6
doc
математика
10.05.2020
Математика
______________________ ________.doc

 

 

 

 

 

           Տվյալներ ,դրանց հավաքումը և մշակումը :

  Խնդիրներ  40ժամ+11ժամ = 51ժամ

                                    

 

 

 

 

 

72

 

 

1

 

       Տվյալներ : Տվյալների հավաքում   2ժ

 

Տվյալներ : Տվյալների հավաքում                       1

քարտեր  խնդրի

բաղադրիչների վեր

կերպարվեստ

մայրենի ,շրջակա

Էջ           խնդիր

73

2

 

Տվյալներ : Տվյալների հավաքում                      2

 

մայրենի

Էջ           խնդիր

 

 

74

 

 

3

 

      Խնդրի պայման , խնդրի պահանջ     2ժ

 

Խնդրի պայման , խնդրի պահանջ                       1

 

մայրենի

Էջ           խնդիր

75

4

 

Խնդրի պայման , խնդրի պահանջ                        2

 

մայրենի , շրջակա

Էջ           խնդիր

76

5

 

Գիտելիքի  ամրապնդում                                       1ժպ

 

 

Էջ           խնդիր

77

6

 

Թեմատիկ գրավոր աշխատանք № 4

 

 

 

 

 

78

 

 

7

 

     Խնդրի  համառոտագրություն       4ժ

 

Խնդրի  համառոտագրություն                                     1

 

մայրենի

Էջ           խնդիր

79

8

 

Խնդրի  համառոտագրություն                                     2

 

մայրենի

Էջ           խնդիր

80

9

 

Գիտելիքի  ամրապնդում                             

 

 

Էջ           խնդիր

 

 

 

 

 

               II  կիսամյակ

 

 

 

81

10

 

Գիտելիքի  համակարգում                               

 

 

Էջ           խնդիր

82

11

 

Խնդրի  համառոտագրություն                                     3

 

մայրենի,տեխնոլոգ

Էջ           խնդիր

83

12

 

Խնդրի  համառոտագրություն                                     4

 

մայրենի, շրջակա

Էջ           խնդիր

84

13

 

Գիտելիքի ամրապնդում                                   

 

 

Էջ           խնդիր

85

14

 

Դրամ : Մետաղադրամ : Թղթադրամ  1 ժ

 

 

 

 

 

 

Էջ           խնդիր

 

 

86

 

 

15

 

Բազմանիշ  թվերի  անվանումները  4 ժ

Բազմանիշ  թվերի  անվանումները     1

 

 

 

մայրենի

 

 

Էջ

87

16

 

Բազմանիշ  թվերի  անվանումները      2

 

մայրենի

Էջ

88

17

 

Բազմանիշ  թվերի  անվանումները     3

 

մայրենի

Էջ

89

18

 

 Բազմանիշ  թվերի  անվանումները     4                             

 

մայրենի

Էջ

90

19

 

Գիտելիքի ամրապնդում                                  

 

 

Էջ

 

 

 

 

91

 

 

 

 

20

 

Երկարության  չափման  միավորները և  կապը  դրանց միջև    2 ժ

 

Երկարության  չափման  միավորները և  կապը  դրանց միջև                                                                   1

 

 

 

 

մայրենի  շրջակա

 

 

 

 

Էջ

92

21

 

Երկարության  չափման  միավորները և  կապը  դրանց միջև                                                                    2

 

մայրենի  շրջակա

 

Էջ

93

22

 

Գիտելիքի ամրապնդում                                  

 

 

Էջ

 

94

 

23

 

Կապը  զանգվածի  չափման  միավորների  միջև 

                           3 ժամ

 Կապը  զանգվածի  չափման  միավորների  միջև  1

 

 

 

մայրենի  շրջակա

 

 

Էջ

95

24

 

Կապը  զանգվածի  չափման  միավորների  միջև  2

 

մայրենի  շրջակա

 

96

25

 

Կապը  զանգվածի  չափման  միավորների  միջև  3

 

մայրենի  շրջակա

 

97

26

 

Գիտելիքի ամրապնդում                                  

 

 

 

98

27

 

Թեմատիկ  գրավոր  աշխատանք   №  5

 

 

 

 

 

 

99

 

 

 

28

 

Բազմանիշ  թվերի  ներկայացումը  կարգային 

գումարելիների գումարի  տեսքով   2 ժ

 

Բազմանիշ  թվերի  ներկայացումը  կարգային 

գումարելիների գումարի  տեսքով        1

 

 

 

 

մայրենի  շրջակա

 

100

29

 

Բազմանիշ  թվերի  ներկայացումը  կարգային 

գումարելիների գումարի  տեսքով          2

 

մայրենի  շրջակա

 

101

30

 

Գիտելիքի ամրապնդում                                  

 

 

 

 

 

102

 

 

31

 

    Բազմանիշ  թվերի  համեմատումը    4  ժամ

 

Բազմանիշ  թվերի  համեմատումը         1

 

 

 

մայրենի  շրջակա

 

103

32

 

Բազմանիշ  թվերի  համեմատումը         2

 

մայրենի  շրջակա

 

104

33

 

Բազմանիշ  թվերի  համեմատումը         3

 

մայրենի  շրջակա

 

105

34

 

Բազմանիշ  թվերի  համեմատումը          4

 

մայրենի  շրջակա

 

106

35

 

Գիտելիքի ամրապնդում                                   

 

 

 

107

36

 

Բազմանիշ  թվերի  համեմատումը  քայլաշարով            

                              1  ժամ      

 

մայրենի 

 

 

 

108

 

 

37

 

 Բազմանիշ  թվերի  գումարումը  և  հանումը  2 ժ

 

Բազմանիշ  թվերի  գումարումը  և  հանումը        1

 

 

 

մայրենի 

 

109

38

 

Բազմանիշ  թվերի  գումարումը  և  հանումը         2

 

մայրենի 

 

110

39

 

Գիտելիքի ամրապնդում                                  

 

մայրենի 

 

 

 

 

111

 

 

 

40

 

Բազմանիշ  թվերի  գումարումը  և  հանումը  սյունակով      3 ժամ

 

Բազմանիշ  թվերի  գումարումը  և  հանումը  սյունակով                                                                      1

 

 

 

 

մայրենի 

 

112

41

 

Բազմանիշ  թվերի  գումարումը  և  հանումը         2    սյունակով     

 

մայրենի 

 

113

42

 

Բազմանիշ  թվերի  գումարումը  և  հանումը  սյունակով                                                                    3

 

մայրենի 

 

114

43

 

Գիտելիքի ամրապնդում                                  

 

մայրենի 

 

115

44

 

Թեմատիկ  գրավոր  աշխատանք   №   6

 

 

 

 

 

116

 

 

45

 

 Կողմնորոշում  լաբիրինթոսում         2  ժամ       

 

Կողմնորոշում  լաբիրինթոսում            1

 

 

 

մայրենի  շրջակա

 

117

46

 

Կողմնորոշում  լաբիրինթոսում            2

 

մայրենի  շրջակա

 

 

 

 

118

 

 

 

47

 

Գումարման  հատկությունների  կիրառությունը արտահայտությունների  արժեքները  հաշվելիս

                   4 ժամ

Գումարման  հատկությունների  կիրառությունը արտահայտությունների  արժեքները  հաշվելիս   1

 

 

 

 

մայրենի  շրջակա

 

119

48

 

Գումարման  հատկությունների  կիրառությունը արտահայտությունների  արժեքները  հաշվելիս   2

 

մայրենի  շրջակա

 

120

49

 

Գումարման  հատկությունների  կիրառությունը արտահայտությունների  արժեքները  հաշվելիս   3

 

մայրենի  շրջակա

 

121

50

 

Գումարման  հատկությունների  կիրառությունը արտահայտությունների  արժեքները  հաշվելիս   4

 

մայրենի  շրջակա

 

122

51

 

Գիտելիքի ամրապնդում                                   

 

 

 

 

 

 

 

123

 

 

 

 

43

 

 

  Թվաբանական գործողություններ

  բազմանիշ  թվերի հետ   64ժամ+16ժամ =80ժ

 

Պատկերների  համընկնումը   2  ժամ

Պատկերների  համընկնումը     1

 

 

 

կերպարվեստ

 

124

44

 

Պատկերների  համընկնումը      2

 

կերպարվեստ

 

 

 

 

 

125

 

 

 

 

45

 

Պարզ  պատկերների  բաժանումը  երկու  հավասար  մասերի   4 ժամ

 

Պարզ  պատկերների  բաժանումը  երկու  հավասար  մասերի                                            1

 

 

 

 

տեխնոլոգիա

 

126

46

 

Պարզ  պատկերների  բաժանումը  երկու  հավասար  մասերի                                             2

 

տեխնոլոգիա

 

127

47

 

Պարզ  պատկերների  բաժանումը  երկու  հավասար  մասերի                                              3

 

տեխնոլոգիա

 

128

48

 

Պարզ  պատկերների  բաժանումը  երկու  հավասար  մասերի                                               4

 

տեխնոլոգիա

 

129

49

 

Գիտելիքի ամրապնդում                                  

 

տեխնոլոգիա

 

130

50

 

Գործնական  աշխատանք

 

 

 

131

51

 

Համաչափուփյուն 

 

կերպարվեստ

 

 

 

132

 

 

52

 

Կապը  ժամանակի  չափման  միավորների  միջև

                   2 ժամ

Կապը  ժամանակի  չափման  միավորների  միջև 1

 

 

մայրենի  շրջակա

 

133

53

 

Կապը  ժամանակի  չափման  միավորների  միջև 2

 

մայրենի  շրջակա

 

134

54

 

Գիտելիքի ամրապնդում                                  

 

մայրենի  շրջակա

 

 

 

 

135

 

 

 

 

55

 

Երկնիշ  թվի  և  միանիշ  թվի  արտադրյալի  գտնելը                   2  ժամ

 

Երկնիշ  թվի  և  միանիշ  թվի  արտադրյալի  գտնելը                                                                           1

 

 

 

 

մայրենի  շրջակա

 

136

56

 

Երկնիշ  թվի  և  միանիշ  թվի  արտադրյալի  գտնելը                                                                            2

 

մայրենի  շրջակա

 

 

137

 

57

 

 Բազմանիշ  թվի  բազմզպատկումը  միանիշ  թվով

                        2 ժամ

Բազմանիշ  թվի  բազմզպատկումը  միանիշ  թվով

 

 

 

տեխնոլոգիա

 

138

58

 

Բազմանիշ  թվի  բազմզպատկումը  միանիշ  թվով

 

մայրենի 

 

139

59

 

Գիտելիքի ամրապնդում                                  

 

 

 

 

140

 

 

60

 

Բազմապատկման  գրառումը  սյունակով

                   3  ժամ

Բազմապատկման  գրառումը  սյունակով          1

 

 

 

մայրենի  շրջակա

 

141

61

 

Բազմապատկման  գրառումը  սյունակով           2

 

մայրենի  շրջակա

 

142

62

 

Բազմապատկման  գրառումը  սյունակով            3

 

 

 

 

 

 

143

 

 

63

 

Մակերես             2  ժամ

 

Մակերես              1

 

 

 

մայրենի 

 

144

64

 

Մակերես               2

 

մայրենի 

 

145

65

 

Գիտելիքի ամրապնդում                                  

 

 

 

146

66

 

Գիտելիքի ամրապնդում                                  

 

 

 

147

67

 

Թեմատիկ  գրավոր  աշխատանք        №   7

 

 

 

 

148

 

 

68

 

Բազմանիշ  թվի  և  միանիշ  թվի  քանորդի  գտնելը

                        6 ժամ

Բազմանիշ  թվի  և  միանիշ  թվի  քանորդի  գտնելը

 

 

 

մայրենի 

 

149

69

 

Բազմանիշ  թվի  և  միանիշ  թվի  քանորդի  գտնելը

 

մայրենի 

 

150

70

 

Բազմանիշ  թվի  և  միանիշ  թվի  քանորդի  գտնելը

 

մայրենի 

 

151

71

 

Բազմանիշ  թվի  և  միանիշ  թվի  քանորդի  գտնելը

 

մայրենի 

 

152

72

 

Գիտելիքի ամրապնդում                                  

 

մայրենի 

 

153

73

 

Բազմանիշ  թվի  և  միանիշ  թվի  քանորդի  գտնելը

 

մայրենի 

 

154

74

 

Բազմանիշ  թվի  և  միանիշ  թվի  քանորդի  գտնելը

 

մայրենի 

 

155

75

 

Գիտելիքի ամրապնդում                                  

 

 

 

156

76

 

Զույգ  և  կենտ  թվեր       1  ժամ

 

տեխնոլոգիա

 

 

 

 

157

 

 

 

77

 

Բազմանիշ  թվի  և  միանիշ  թվի արտադրյալի  գտնելը     2  ժամ

 

Բազմանիշ  թվի  և  միանիշ  թվի արտադրյալի  գտնելը                                                                        1

 

 

 

 

մայրենի 

 

158

78

 

Բազմանիշ  թվի  և  միանիշ  թվի արտադրյալի  գտնելը                                                                        2

 

մայրենի 

 

159

79

 

Գիտելիքի ամրապնդում                                   

 

 

 

160

80

 

Թեմատիկ  գրավոր  աշխատանք    №   8

 

 

 

 

 

161

 

 

Կրկնություն     ժամ  10 ժամ

Կրկնություն

 

 

 

162

 

 

Կրկնություն

 

 

 

163

 

 

Կրկնություն

 

 

 

164

 

 

Կիսամյակային  ամփոփիչ  գրավոր  աշխատանք

 

 

 

165

 

 

Կրկնություն

 

 

 

166

 

 

Կրկնություն

 

 

 

167

 

 

Կրկնություն

 

 

 

168

 

 

Կրկնություն

 

 

 

169

 

 

Կրկնություն

 

 

 

170

 

 

Կրկնություն

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


II կիսամյակ 81 10 Գիտելիքի համակարգում Էջ խնդիր 82 11 Խնդրի համառոտագրություն 3 մայրենի,տեխնոլոգ Էջ խնդիր 83 12 Խնդրի համառոտագրություն 4 մայրենի, շրջակա Էջ խնդիր…

II կիսամյակ 81 10 Գիտելիքի համակարգում Էջ խնդիր 82 11 Խնդրի համառոտագրություն 3 մայրենի,տեխնոլոգ Էջ խնդիր 83 12 Խնդրի համառոտագրություն 4 մայրենի, շրջակա Էջ խնդիր…

86 15 Բազմանիշ թվերի անվանումները 4 ժ Բազմանիշ թվերի անվանումները 1 մայրենի Էջ 87 16 Բազմանիշ թվերի անվանումները 2 մայրենի Էջ 88 17 Բազմանիշ թվերի…

86 15 Բազմանիշ թվերի անվանումները 4 ժ Բազմանիշ թվերի անվանումները 1 մայրենի Էջ 87 16 Բազմանիշ թվերի անվանումները 2 մայրենի Էջ 88 17 Բազմանիշ թվերի…

101 30 Գիտելիքի ամրապնդում 102 31 Բազմանիշ թվերի համեմատումը 4 ժամ Բազմանիշ թվերի համեմատումը 1 մայրենի շրջակա 103 32 Բազմանիշ թվերի համեմատումը 2 մայրենի շրջակա…

101 30 Գիտելիքի ամրապնդում 102 31 Բազմանիշ թվերի համեմատումը 4 ժամ Բազմանիշ թվերի համեմատումը 1 մայրենի շրջակա 103 32 Բազմանիշ թվերի համեմատումը 2 մայրենի շրջակա…

117 46 Կողմնորոշում լաբիրինթոսում 2 մայրենի շրջակա 118 47 Գումարման հատկությունների կիրառությունը արտահայտությունների արժեքները հաշվելիս 4 ժամ Գումարման հատկությունների կիրառությունը արտահայտությունների արժեքները հաշվելիս 1 մայրենի…

117 46 Կողմնորոշում լաբիրինթոսում 2 մայրենի շրջակա 118 47 Գումարման հատկությունների կիրառությունը արտահայտությունների արժեքները հաշվելիս 4 ժամ Գումարման հատկությունների կիրառությունը արտահայտությունների արժեքները հաշվելիս 1 մայրենի…

12848Պարզ պատկերների բաժանումը երկու հավասար մասերի 4տեխնոլոգիա 12949Գիտելիքի ամրապնդում տեխնոլոգիա 13050 Գործնական աշխատանք 13151Համաչափուփյուն կերպարվեստ 132 52 Կապը ժամանակի չափման միավորների միջև 2 ժամ Կապը…

12848Պարզ պատկերների բաժանումը երկու հավասար մասերի 4տեխնոլոգիա 12949Գիտելիքի ամրապնդում տեխնոլոգիա 13050 Գործնական աշխատանք 13151Համաչափուփյուն կերպարվեստ 132 52 Կապը ժամանակի չափման միավորների միջև 2 ժամ Կապը…

143 63 Մակերես 2 ժամ Մակերես 1 մայրենի 144 64 Մակերես 2 մայրենի 145 65 Գիտելիքի ամրապնդում 146 66 Գիտելիքի ամրապնդում 147 67 Թեմատիկ գրավոր…

143 63 Մակերես 2 ժամ Մակերես 1 մայրենի 144 64 Մակերես 2 մայրենի 145 65 Գիտելիքի ամրապնդում 146 66 Գիտելիքի ամրապնդում 147 67 Թեմատիկ գրավոր…

161 Կրկնություն ժամ 10 ժամ Կրկնություն 162 Կրկնություն 163 Կրկնություն 164 Կիսամյակային ամփոփիչ գրավոր աշխատանք 165 Կրկնություն 166 Կրկնություն 167 Կրկնություն 168 Կրկնություն 169 Կրկնություն…

161 Կրկնություն ժամ 10 ժամ Կրկնություն 162 Կրկնություն 163 Կրկնություն 164 Կիսամյակային ամփոփիչ գրավոր աշխատանք 165 Կրկնություն 166 Կրկնություն 167 Կրկնություն 168 Կրկնություն 169 Կրկնություն…
Скачать файл