Нохчийн литература Сулейманов Ахьмад Сулейманович. «Борз ю уг1уш».
Оценка 4.6

Нохчийн литература Сулейманов Ахьмад Сулейманович. «Борз ю уг1уш».

Оценка 4.6
Интерактивная доска +1
администрации
5 кл
25.04.2018
Урокан ц1е: Сулейманов Ахьмад Сулейманович. «Борз ю уг1уш». 4.Урокан г1ирс: Учебник, тетрадь, ручка, слайдаш. 5.Урокан тайпа: Довзийтаран. 6.Х1оттош долчун хьесап (гайтамаш) 1алашонаш Кхеторан: Сулейманов Ахьмадан кхоллараллин а, дахаран а некъ бовзийтар. Стихотворенехь «Борз ю уг1уш» гайтинчу 1аламан суьртан маь1на. Онда наж а, марг1алан синтарш а гайтаран башхаллаш. Дахаран лардан а, тодан дезаш хилар а ч1аг1дар. Меттан говзалла а, эпитеташ а, дустарш а. Кхиоран: Дешархойн хаарш к1аргдар , шордар. Кхетош—кхиоран: Нохчийн литературе болу безам кхиор.
Скачать файл