Презентация и выступление на тему "Формирование основ здорового способа жизни у выпускников"
Оценка 4.8

Презентация и выступление на тему "Формирование основ здорового способа жизни у выпускников"

Оценка 4.8
Педсоветы
ppt
Междисциплинарный 4
Взрослым
31.03.2017
Презентация и выступление на тему "Формирование основ здорового способа жизни у выпускников"
ВИСТУП пед.рада Ф-ня осн.зд.сп.життя у випускників.ppt

Презентация и выступление на тему "Формирование основ здорового способа жизни у выпускников"

Презентация и выступление на тему "Формирование основ здорового способа жизни у выпускников"
ІЗЮМСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 4 ІЗЮМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ДОСВІД І ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТН ОСОБИСТОСТІ ОЇ Адреса: 22664373 вул. Старопоштова, 22, м. Ізюм, Харківська обл., 64300 тел. 2-13- 18e-mail: sekretar.izosh4@gmail.com

Презентация и выступление на тему "Формирование основ здорового способа жизни у выпускников"

Презентация и выступление на тему "Формирование основ здорового способа жизни у выпускников"
ІЗЮМСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 4 ІЗЮМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ основ Формування здорового способу життя у випускників Підготувала: практичний психолог Романіка Ірина Павлівна

Презентация и выступление на тему "Формирование основ здорового способа жизни у выпускников"

Презентация и выступление на тему "Формирование основ здорового способа жизни у выпускников"
ВИПУСКНИК ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ:  Має початкові уявлення про будову та роботу свого  організму.  Знає правила підтримування та розвитку  життєздатності свого організму та дотримання їх щодо:  особистої гігієни; • • раціонального харчування; • регулярних занять фізкультурою і спортом; • культури спілкування.

Презентация и выступление на тему "Формирование основ здорового способа жизни у выпускников"

Презентация и выступление на тему "Формирование основ здорового способа жизни у выпускников"
ВИПУСКНИК ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ:  Знає та дотримується правил безпечної поведінки в  побуті, у школі, на вулиці, в транспорті, громадських  місцях, у природі.   Має уявлення про служби екстреної допомоги.  Уміє  організовувати свій режим дня та дотримуватися  його.  Негативно ставиться до шкідливих звичок.  Усвідомлює необхідність звертатися до лікаря в разі  хвороби та з метою попередження захворювань.  Має досвід занять фізичною працею під керівництвом  дорослих, переживання відчуття бадьорості, насолоди,  стимуляції пізнавальної активності.

Презентация и выступление на тему "Формирование основ здорового способа жизни у выпускников"

Презентация и выступление на тему "Формирование основ здорового способа жизни у выпускников"
Здоров`язбережува льні технології Ігротерапія Фізкульт­ хвилинки Гімнастика  для очей Пальчикова  гімнастика Медико­ гігієнічні Дихальна  гімнастика Технології  навчання  здоров’я Казкотерапія Природо терапія Фізкультурно­ оздоровчі

Презентация и выступление на тему "Формирование основ здорового способа жизни у выпускников"

Презентация и выступление на тему "Формирование основ здорового способа жизни у выпускников"
Модель здоров’язбережувальної компетентності учня Еколого­ валеологічні Психолого­ медичні Безпеки життєдіяльності Фізичної  культури Соціальні Знання Здоров’язбережувальна компетентність Навички, що сприяють Мотивація Фізичному         здоров’ю Соціальному  здоров’ю Духовному і  психічному         здоров’ю На здоровий       спосіб життя Успіху та    тренування волі

Презентация и выступление на тему "Формирование основ здорового способа жизни у выпускников"

Презентация и выступление на тему "Формирование основ здорового способа жизни у выпускников"
ВИПУСКНИК ОСНОВНОЇ ШКОЛИ: Належно знає будову свого організму та функції його органів. Усвідомлено та систематично зберігає і зміцнює здоров’я через дотримання правил гігієни, раціональне харчування, заняття фізкультурою та спортом, попередження негативних емоцій. Володіє знаннями та уміннями захисту свого здоров’я від вірусних та інфекційних захворювань, свідоме негативне ставлення до шкідливих звичок. Позитивно сприймає своє фізичного «я» має досвід вдосконалення свого фізичного стану та зовнішнього вигляду.

Презентация и выступление на тему "Формирование основ здорового способа жизни у выпускников"

Презентация и выступление на тему "Формирование основ здорового способа жизни у выпускников"
ВИПУСКНИК ОСНОВНОЇ ШКОЛИ:  Знає свій темперамент, характер, стан здоров’я та вміє  керувати своїми емоціями і поведінкою у стресових,  конфліктних ситуаціях.  Свідомо дотримується правил безпеки життєдіяльності,  вміння грамотно звернутися за екстреною допомогою до  спеціалізованих служб.  Усвідомлено позитивно ставиться до посильної  фізичної праці як джерела підвищення фізичного,  психічного та психологічного здоров’я.

Презентация и выступление на тему "Формирование основ здорового способа жизни у выпускников"

Презентация и выступление на тему "Формирование основ здорового способа жизни у выпускников"
ВИПУСКНИК СТАРШОЇ ШКОЛИ:  Усвідомлено ставиться до свого здоров’я та здоров’я  інших як найвищої особистої та суспільної цінності, основи  самореалізації; сформованість установки бути здоровими.   Володіє навичками самоорганізації та самоконтролю щодо збереження свого здоров’я через особисту гігієну,  харчування, заняття фізкультурою та спортом, вміння  керувати емоціями, діяти в ситуаціях психічної небезпеки.  Має знання про найпоширеніші хвороби та захист від них,  вміння надавати допомогу та самодопомогу в  екстремальних ситуаціях, сформованість мотивації на  здоровий спосіб життя.

Презентация и выступление на тему "Формирование основ здорового способа жизни у выпускников"

Презентация и выступление на тему "Формирование основ здорового способа жизни у выпускников"
ВИПУСКНИК СТАРШОЇ ШКОЛИ:  Вміє організувати режим дня на основі наукових знань та  з врахуванням своїх психофізіологічних особливостей;  недопущення хронічної перевтоми.   Прагне до фізичного саморозвитку, самозбереження,  самооздоровлення; активна турбота щодо усунення  причин, що можуть зашкодити здоров’ю та життю  людини; сформованість культури здоров’я.   Усвідомлення особистої відповідальності за вибір  способу життя. Регулярно консультується зі спеціалістами  щодо стану свого здоров’я та профілактики  захворювань.   Вміє чергувати розумову діяльність з фізичною працею  як умовою збереження та зміцнення здоров’я.

Презентация и выступление на тему "Формирование основ здорового способа жизни у выпускников"

Презентация и выступление на тему "Формирование основ здорового способа жизни у выпускников"
Здоров’язбережувальні аспекти сучасного уроку Психологічний клімат на уроці; формування мотивації  на досягнення успіху в навчанні кваліфіковане застосування елементів музикотерапії,  рухотерапіі, кольоротерапії, арт­терапїї, спрямування уроку на  Використання ефективних методів навчання,  розвиток життєвих навичок, компетентностей Урахування періодів працездатності учнів, розподіл  інтенсивності розумової діяльності, ранжування навчального  матеріалу за ступенем складності, новизни, актуальності Гігієнічні умови в кабінеті Особистісна зорієнтованість уроку; урахування вікових  та психологічних особливостей  учнів С У Ч А С Н И Й У Р О К

Презентация и выступление на тему "Формирование основ здорового способа жизни у выпускников"

Презентация и выступление на тему "Формирование основ здорового способа жизни у выпускников"
програми основної, виховної і додаткової освіти  особистісно зорієнтований та диференційований підхід у викладанні навчальних предметів Змістовно­ методичний  компонент технології, форми, методи організації  навчально­виховного процесу профілактичні здоров'язбережувальні програми організаційно­управлінський та  методичний  супровід, система моніторингу здоров'я і фізичного  розвитку школярів  система роботи з батьками профілактичні здоров'язбережувальні програмиособистісно зорієнтований та диференційованийпідхід у викладанні навчальних предметів

Презентация и выступление на тему "Формирование основ здорового способа жизни у выпускников"

Презентация и выступление на тему "Формирование основ здорового способа жизни у выпускников"
"Створення комфортного освітнього здоров'язберігаючої компетентності середовища для формування             Додаткова освіта учнів”        Курс «Розвиток продуктивного мислення»/1,4­і класи Курс за вибором «Логіка» 2­і класи Гурток «Малий рорзумник», 3­4­і класи Факультативний курс «Профілактика ризикованої поведінки та  ВІЛ/СНІДу» за проектом «Захисти себе від ВІЛ» /10 класи Секція «Волейбол» Секція «Баскетбол» Дні здоров'я

Презентация и выступление на тему "Формирование основ здорового способа жизни у выпускников"

Презентация и выступление на тему "Формирование основ здорового способа жизни у выпускников"
Тренінги «Вчимося жити разом» Руханки «АВСТРАЛІЙСЬКИЙ ДОЩ» «ПОЇЗД ДРУЖБИ»

Презентация и выступление на тему "Формирование основ здорового способа жизни у выпускников"

Презентация и выступление на тему "Формирование основ здорового способа жизни у выпускников"
Тренінги «Вчимося жити разом» Робота в групах «НАПАРНИКИ» «ХОРОШИЙ ХАРАКТЕР»

Презентация и выступление на тему "Формирование основ здорового способа жизни у выпускников"

Презентация и выступление на тему "Формирование основ здорового способа жизни у выпускников"
Тренінги «Вчимося жити разом» Перегляд Відеоролік «ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ» Трейлер фільму «ІЗ 13 У 30»

Презентация и выступление на тему "Формирование основ здорового способа жизни у выпускников"

Презентация и выступление на тему "Формирование основ здорового способа жизни у выпускников"
Тренінги «Вчимося жити разом» Практичні роботи «ОЦІНЮЄМО СВІЙ ХАРАКТЕР» «ОЦІНЮВАННЯ ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ»

Презентация и выступление на тему "Формирование основ здорового способа жизни у выпускников"

Презентация и выступление на тему "Формирование основ здорового способа жизни у выпускников"
Тренінги «Вчимося жити разом» Завдання Стартові завдання Підсумкові завдання

Презентация и выступление на тему "Формирование основ здорового способа жизни у выпускников"

Презентация и выступление на тему "Формирование основ здорового способа жизни у выпускников"
Тренінги «Вчимося жити разом» Інші вправи Бесіда ХОРОШИЙ ХАРАКТЕР Вправа ГОЛОСУЙ НОГАМИ

Презентация и выступление на тему "Формирование основ здорового способа жизни у выпускников"

Презентация и выступление на тему "Формирование основ здорового способа жизни у выпускников"
Тренінги «Вчимося жити разом» On-lain опитування

Презентация и выступление на тему "Формирование основ здорового способа жизни у выпускников"

Презентация и выступление на тему "Формирование основ здорового способа жизни у выпускников"
Тренінги «Вчимося жити разом»

Презентация и выступление на тему "Формирование основ здорового способа жизни у выпускников"

Презентация и выступление на тему "Формирование основ здорового способа жизни у выпускников"
Матеріально­технічні умови навчання Бібліотека, їдальня, майстерня, медичний  кабінет, актова зала М Предметно­ просторовий  компонент Спортзал, спортивний стадіон Зорові тренажери Комп'ютерний клас Архітектура шкільної будівлі: просторова структура  навчальних помешкань, умови для переміщення і розміщення учнів, особлива атрибутика, колористика Спортзал, спортивний стадіонЗорові тренажериКомп'ютерний класАрхітектура шкільної будівлі: просторова структура навчальних помешкань, умови для переміщення ірозміщення учнів, особлива атрибутика, колористикаМатеріально­технічні умови навчання

Презентация и выступление на тему "Формирование основ здорового способа жизни у выпускников"

Презентация и выступление на тему "Формирование основ здорового способа жизни у выпускников"
Предметно-просторовий компонент Зорові тренажери

Презентация и выступление на тему "Формирование основ здорового способа жизни у выпускников"

Презентация и выступление на тему "Формирование основ здорового способа жизни у выпускников"

Презентация и выступление на тему "Формирование основ здорового способа жизни у выпускников"

Презентация и выступление на тему "Формирование основ здорового способа жизни у выпускников"
Пропозиції: 1. Зорові тренажери (Предметно-просторовий компонент) 2. Своєчасне проходження учнями міської ПМПК 3. Заявка-дозвіл на роботу з психологічною службою закладу

Презентация и выступление на тему "Формирование основ здорового способа жизни у выпускников"

Презентация и выступление на тему "Формирование основ здорового способа жизни у выпускников"
Міцного Вам здоров’я!
Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.