Рабочая программа по всем предметам для 1 класса
Оценка 4.9

Рабочая программа по всем предметам для 1 класса

Оценка 4.9
Документация
doc
Междисциплинарный 8
1 кл
05.01.2017
Рабочая программа по всем предметам для 1 класса
Публикация является частью публикации:
Математика.doc

                            Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль районы « Сибгат Хәким исемендәге Күлле Киме

                                      төп гомуми белем мәктәбе» муниципаль бюджет  гомуми белем  мәгариф учреждениесе

 

Каралды”

Башлангыч сыйныфлар РМБ

җитәкчесе: _________________ Вәлиуллина Ф.Р.

Беркетмә №1   “         ” август 2016ел

Килешенде”

Укыту – тәрбия эшләре   буенча директор

урынбасары:__________________Паутова Г.Г.

          август 2016 ел

Раслыйм”

Мәктәп директоры:____________

Хамидуллин Р.Р.

Приказ                   август  2016 ел

                                             

                                            Математика  фәне буенча эш программасы

                                                                           1 нче сыйныф

                                                           Йосыпова Гүзәлия Индус кызы

                              беренче квалификацион категорияле башлангыч сыйныф укытучысы

                                                                               

                                                                                                   

                                                                                                       Күлле Киме

                                                                                                2016-2017 нче уку елы                                                                                                                                      

 

 

УКЫТУНЫҢ  ПЛАНЛАШТЫРЫЛГАН  НӘТИҖӘЛӘРЕ

Укучылар өйрәнәчәк:

      барлык берурынлы саннарны һәм икенче дистә саннарын (20 не дә кертеп) укырга һәм язарга;

      туры һәм кире тәртиптә санарга (0 дән 20 гә кадәр);

      өйрәнелгән саннарны чагыштыра һәм чагыштыруның нәтиҗәсен тамгалар (<, > яисә =) ярдәмендә язарга;

      кушу һәм алу гамәлләрен тиешле тамгалар (+, - =) кулланып язарга;

      кушу һәм алу гамәлләре белән бәйле терминнарны (плюс, сумма, кушылучылар, сумманың кыйммәте; минус, аерма, кимүче, киметүче, аерманың кыйммәте) кулланырга;

      берурынлы саннарны кушуның белешмә таблицасыннан файдаланырга;

      кушу һәм алуның таблицалы очракларын белергә һәм кулланырга;

      кушуның урын алыштыру үзлеген кулланырга;

      санны   суммага   һәм   сумманы   санга   кушуның кагыйдәләрен кулланырга;

      кушу гамәлен өлешләп кушу ысулы нигезендә үтәргә;

      суммадан санны һәм саннан сумманы алу кагыйдәләрен кулланырга;

      алу гамәлен өлешләп алу ысулы нигезендә үтәргә;

      нуль белән кушу һәм алу кагыйдәләрен кулланырга;

      кушу һәм алу арасындагы үзара бәйләнешне аңларга һәм кулланырга;

      берурынлы саннарны, разряд аша күчмичә, кушарга һәм алырга;

      берурынлы саннарны разряд аша кушарга һәм, кушу таблицасын белешмә сыйфатында кулланып, әлеге таблица кысаларында алырга;

      сызымда нокта, туры сызык, кисемтә, сынык сызык, кәкре сызык, дуга, йомык һәм йомык булмаган сызыкларны танып белергә һәм аларны сурәтләргә; тиңдәшле терминнарны кулланырга; "кисешү ноктасы" терминын кулланырга;

•     әйләнә-тирәдәге предметларда яисә аларның өлешләрендә яссы геометрик фигураларны (өчпочмак, дүртпочмак, турыпочмаклык, күппочмак, түгәрәк) танып белергә;

      линейка ярдәмендә туры сызык, кисемтә, сынык сызык, күппочмаклар сызарга;

      бирелгән кисемтәнең озынлыгын (сантиметрларда) үлчәү линейкасы ярдәмендә билгеләргә;

      бирелгән озынлыктагы кисемтәләрне үлчәү линейкасы ярдәмендә төзергә;

      бирелгән озынлыктагы кисемтәләрнең сумма һәм аерма кыйммәтләрен үлчәү линейкасы һәм исәпләүләр ярдәмендә табарга;

      кисемтә озынлыгын төрле озынлык берәмлекләрен кулланып күрсәтергә (мәсәлән, 1 дм 6 см яисә 16 см);

      симметрик фигура һәм сурәтләрне танып белергә;

      гади мәсьәләләрне танып белергә һәм формалаштырырга;

      "мәсьәлә" төшенчәсе белән бәйле терминнарны (текст, шарт, таләп (сорау), чишелеш, җавап) кулланырга;

      рәсем буенча мәсьәләләр төзергә һәм мәсьәлә текстына иллюстрацияләр (схематик) эшләргә;

      зурлыкларга (озынрак-кыскарак, ераграк-якынрак, авыррак-җицелрәк, иртәрәк-соңрак, кыйбатрак-арзанрак) кагылышлы терминнар белән сурәтләнүче предмет һәм күренеш үзлекләрен ачарга;

•   тәүлек, атна көннәре, ай, ел фасыллары исемнәрен кулланырга.

Укучылар өйрәнергә мөмкинлек алачак:

      саннарның микъдар һәм тәртип мәгънәләрен аңларга;

      кушу һәм алуның микъдар мәгънәсен аңларга һәм танып белергә;

         кушуның урын алыштыру үзлеген белергә;

         санны суммага һәм сумманы санга кушунын кагыйдәләрен белергә;

         суммадан санны һәм саннан сумманы алу кагыйдәләрен белергә;

         нуль белән кушу һәм алу кагыйдәләрен белергә;

         «инструменталь»кушу таблицасын берурынлы саннарны кушу һәм тиңдәшле алу очраклары өчен кулланырга;

         йомык сызыкка (чиккә) карата эчке һәм тышкы өлкәләрне аерырга;

         туры, кәкре сызыкларның үзара урнашуын аңларга;

         "кисешү ноктасы" терминын аңларга;

         шакмаклы кәгазьне кулланып, симметрик сурәтләр төзергә (ясап бетерергә);

         тәртипкә китерелгән күплекләрне терминнар (беренче, соңгы, аннан соң, аннан алда) ярдәмендә сурәтләргә;

         тәүлек һәм ел циклларын аңларга;

         мәгълүматны таблицада бирергә.

 

Курсның эчтәлеге

Бүлекләр

Сәг.саны

1

Саннар һәм зурлыклар

28

2

Арифметик гамәлләр

43

3

Текстлы мәсьәләләр  

12

4

Пространстволы нисбәтләр. Геометрик фигуралар  

40

5

Геометрик зурлыклар

3

6

Мәгълүмат белән эш

6

 

Барысы

132

 

 

 

Саннар һәм зурлыклар (28 сәг.)

Саннар һәм цифрлар.

Беренчел микъдарлы күзаллаулар: бер һәм берничә, бер һәм бер дә юк. 1 дән 9 га кадәр саннар. Беренче, икенче, өченче һ.б. Предметларны санау. 0 саны һәм 0 цифры. Предмет төркемнәрен сан буенча чагыштыру: күбрәк, азрак, шулкадәр үк. Саннарны чагыштыру: ">, <, =" тамгалары. Берурынлы саннар. Дистә. 10 саны. Дистәләп санау. Дистә һәм берәмлекләр. Икеурынлы саннар. Разрядлы кушылучылар. 11дән 20 гә кадәр саннар, аларның язылышы һәм аталышы.

Зурлыклар.

Предметларны кайбер зурлыклары буенча үлчәмичә чагыштыру: биегрәк-тәбәнәгрәк, киңрәк-таррак, озынрак-кыскарак, өлкәнрәк-яшьрәк, авыррак-җиңелрәк. Кыйбатрак-арзанрак нисбәте - предметларны төрле зурлыклар буенча чагыштыруны гомумиләштерү.

Вакытка бәйле беренчел күзаллаулар: тәүлек өлешләре, ел фасыллары, алданрак-соңрак, вакыт озынлыгы (вакытка бәйле рәвештә озынрак-кыскарак). Тәүлек һәм ел цикллары турында төшенчә: түгәрәк буенча хәрәкәт белән аналогия (охшашлык).

Арифметик гамәлләр (43 сәг.)

Кушу һәм алу.

Саннарны кушу. "Плюс" (+) тамгасы. Кушылучылар, сумма һәм аның кыйммәте. 1 санын һәм 1 әрләп кушу. 3,4 һәм 5 саннарының аддитив составы. 3,4 һәм 5 саннарын аларның составы нигезендә кушу. Саннарны алу. "Минус" (-) тамгасы. Кимүче, киметүче, аерма һәм аның кыйммәте. I санын һәм 1 әрләп алу. Кушуның урын алыштыру үзлеге. Кушу һәм алуның үзара бәйләнеше. Таблицалы кушу һәм алу очраклары. 0 саны белән кушу һәм алу очраклары. Кушылучыларны төркемләү. Җәяләр. Санны суммага кушу. Берәмлекләрне разрядлап кушу. Сумманы санга кушу. Уңайлы кушылучылар нигезендә өлешләп кушу ысулы. Разрядлы кушылучыны алу. Суммадан санны алу. Дистәләр бәйләнешеннән тыш берәмлекләрне разрядлап алу. Санны берничә санга зурайту (кечерәйтү). Саннарны кабатлы чагыштыру. Саннан сумманы алу. Уңайлы кушылучылар нигезендә өлешләп алу ысулы.

Озынлыкларны кушу һәм сау.

Текстлы мәсьәләләр (12 сәг.)

Арифметик текстлы (сюжетлы) мәсьәлә белән танышу: шарт һәм сорау (таләп). Сюжетлы арифметик мәсьәләләрне тану һәм төзү. Мәсьәләнең чишелешен табу һәм аны санлы аңлатма рәвешендә язу. Мәсьәләнең җавабын исәпләү һәм аны сүзле аңлатма рәвешендә язу.

Пространстволы нисбәтләр. Геометрик фигуралар (40 сәг.)

Предметларның үзлекчәре. Предметларның урнашуы.

Предметларныңтөс, форма, үлчәм(размер)буенчааерымлыклары. Бертөрле формалы предметларны үлчәмнәре (размерлары) буенча чагыштыру: зуррак, кечерәк, шундый ук. Предметларның охшашлыкларын бер яки берничә билге буенча билгеләү. Предметларны төркемгә гомуми билге буенча берләштерү. Предметларның күзәтүчегә карата сулда, уңда, өстә, аста урнашуы, аларның комбинациясе. Предметларның нәрсәдер өстендә (астында), нәрсәдәндер сулдарак (уңдарак), ике әйбер арасында урнашуы. Хәрәкәт юнәлеше буенча алда (артта). Сулга (уңга), өскә (аска) таба хәрәкәт юнәлеше. Предметларның тәртип буенча урнашуы: беренче һәм соңгысын, аннан соң һәм аннан алда килгәннәрен (әгәр алар булса) ачыклау.

Геометрик фигуралар һәм аларның үзлекләре.                                                                        

Яссы һәм кәкре өслекләрнең аермалы яклары турында беренчел күзаллаулар. Яссы геометрик фигуралар белән танышу: түгәрәк, өчпочмак, турыпочмаклык. Әлеге геометрик фигураларның формаларын реаль предметларда тану. Туры һәм кәкре сызыклар. Нокта. Кисемтә. Дуга. Кисешүче һәм кисешмәүче сызыклар. Кисешү ноктасы. Сынык сызык. Йомык һәм йомык булмаган сызыклар. Өлкәнең чиге буларак йомык сызык. Чиккә карата эчке һәм тышкы өлкәләр. Йомык сынык сызык. Күппочмак. Дүртпочмак. Симметрик фигуралар.

Геометрик зурлыклар (3 сәг.)

Юл озынлыгы һәм ераклыктурында беренчел күзаллаулар. Аларны "ераграк - якынрак", "озынрак - кыскарак" төшенчәләре нигезендә чагыштыру.

Кисемтә озынлыгы. Озынлык үлчәү. Сантиметр - озынлык берәмлеге. Дециметр - эрерәк озынлык берәмлеге. Дециметр һәм сантиметр арасындагы бәйләшеш (1дм = 10 см). Озынлыкларны аларны үлчәү нигезендә чагыштыру.

Мәгълүмат белән эш (6 сәг.)

Берурынлы саннарны (0 дән башка) кушу таблицасы. Таблицаның юлларын, баганаларын уку һәм тутыру. Мәгълүматны таблицада бирү. Берурынлы саннар буенча кушу гамәлен үтәү инструменты буларак кушу таблицасы.

 

 Дәрес оештыру формалары: яңа теманы өйрәнү, теманы ныгыту, кабатлау, уен.

 Уку эшчәнлегенең төп төрләре: әңгәмә, мөстәкыйль эш, коллектив белән эш, парларда эш, группаларда эш.

1 СЫЙНЫФ ӨЧЕН МАТЕМАТИКА ФӘНЕН ТЕМАТИК ПЛАНЛАШТЫРУ

Сә-гать саны

Тема эчтәлеге

Кален-дарь срок

Фак-тик

Искәр

мә

1

1

Начало геометрии. Здравствуй, школа! -Исәнме, мәктәп! Счет предметов.

1.09

 

 

2

1

Этот разноцветный мир. -Төрле төстәге дөнья. Счет предметов

5.09

 

 

3

1

Одинаковые и разные по форме .  Формалары бертөрле һәм төрле предметлар

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости

6.09

 

 

4

1

Слева и справа, вверху и внизу. - Сулда һәм уңда, өстә һәм аста. Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, слева - справа, сверху - снизу, ближе - дальше, между и пр. Урок-путешествие.

7.09

 

 

5

1

Над, под, левее, правее, между.-Өстендә, астында, сулдарак, уңдарак, арасында

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости

8.09

 

 

6

1

Плоские геометрические фигуры.-Яссы геометрик фигуралар

Распознавание и изображение геометрических фигур:точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность,  круг

13.09

 

 

7

1

Прямые и кривые.-Турылар һәм кәкреләр.

Распознавание и изображение геометрических фигур (Прямые и кривые)

14.09

 

 

8

1

Впереди и позади.-Алда һәм артта Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, слева - справа, сверху - снизу, ближе - дальше, между и пр)

15.09

 

 

9

1

Точки.-Нокталар Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия

16.09

 

 

10

1

Отрезки и дуги..-Кисемтәләр һәм дугалар

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия(отрезок и дуга)

20.09

 

 

11

1

Направления, налево, направо.-Юнәлешләр - сулга, уңга

 Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости

21.09

 

 

12

1

Вверх и вниз.-Өскә һәм аска Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, слева - справа, сверху - снизу, ближе - дальше, между и пр

22.09

 

 

13

1

Больше, меньше, одинаковые .- Зуррак, кечерәк, бертөрле Расположение предметов по порядку: установление первого и последнего, следующего и предшествующего (если они существуют).

23.09

 

 

14

1

Первый и последний..-Беренче һәм соңгы.   Счет предметов.

27.09

 

 

15

1

Следующий и предшествующий. Самостоятельная работа № 1.-Аннан соң һәм аннан алда. Мөстәкыйль эш №1 Счет предметов.

28.09

 

 

16

1

Один и несколько.- Бер һәм берничә Счет предметов. . Чтение и запись чисел от нуля до  десяти.

29.09

 

 

17

1

Число и цифра 1. Цифра 1. Первый.- 1 саны  һәм  цифры.1 цифры.  Беренче.

Счет предметов. Порядок следования чисел при счете. Число 1 как количественный признак единственности (единичности), т. Е. наличие в единственном числе

30.09

 

 

18

1

Пересекающиеся линии и точка пересечения. -Кисешүче сызыклар һәм кисешү ноктасы.

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия

4.10

 

 

19

1

Один лишний. - Берсе  артык.  Сравнение предметов по величине (размеру): больше, меньше, такой же. Установление идентичности предметов по одному или нескольким признакам

5.10

 

 

20

1

Один и ни одного.-Бер  һәм бер дә юк. Сравнение предметов по величине (размеру): больше, меньше, такой же. Установление идентичности предметов по одному или нескольким признакам

 

6.10

 

 

21

1

Число и цифра 0. - 0  саны һәм цифры Число 0 как количественный признак пустого множества.

Цифра 0.

7.10

 

 

22

1

Непересекающиеся линии. - Кисешмәүче сызыклар. Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости.

11.10

 

 

23

1

Пара предметов. -Предметлар пары. Счет предметов.

12.10

 

 

24

1

Число и цифра 2. Цифра 2. Второй.2 саны һәм цифры. 2 цифры. Икенче.

Счет предметов. Чтение и запись чисел. Число 2 как количественная характеристика пары.

13.10

 

 

25

1

Больше, меньше, столько же. -Күбрәк азрак. бертигез санда. Сравнение групп предметов по количеству с помощью составления пар: больше, меньше, столько же.

14.10

 

 

26

1

 Знаки «больше», «меньше», «равно».-   >, <, =  тамгалары. Сравнение чисел: знаки >, < или =.

18.10

 

 

27

1

Число и цифра 3. - 3 саны һәм цифры Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до десяти.

19.10

 

 

28

1

Числа 1,2,3. Повторение. Самостоятельная работа.- 0,1,2 саннарын ныгыту. Мөстәкыйль эш №2 Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до десяти.

20.10

 

 

29

1

Пересекающиеся и непересекающиеся линии.- Кисешүче һәм кисешмәүче сызыклар.

Распознавание и изображение геометрических фигур.

21.10

 

 

30

1

Замкнутые и незамкнутые линии.- Йомык һәм йомык булмаган сызыклар

Распознавание и  изображение геометрических фигур.

25.10

 

 

31

1

Ломаная линия, замкнутая ломаная линия. - Сыныксызык.  Сыныксызыкныңбуыны.

Распознавание и  изображение геометрических фигур

26.10

 

 

32

1

Внутри, вне, на границе. -Эчендә, тышында, чигендә . Распознавание и изображение геометрических фигур. Внутренняя и внешняя области по отношению к границе.

27.10

 

 

33

1

Замкнутая ломаная и многоугольник. -Йомык сынык сызык һәм күппочмак

Распознавание и  изображение геометрических фигур

28.10

 

 

34

1

Треугольники.- Өчпочмаклар. Распознавание и  изображение геометрических фигур

8.11

 

 

35

1

Число и цифра 4.-4 саны һәм цифры Счет предметов. Чтение изапись чиселот нуля до десяти.

9.11

 

 

36

1

Числа 1,2,3,4. Повторение. -1,2,3,4 саннарынкабатлау. Счет предметов. Чтение изапись чиселот нуля до десяти.

 

10.11

 

 

37

1

Раньше и позже.-Элегрәк һәм соңрак Единицы времени. Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, слева - справа, сверху - снизу, ближе - дальше, между).

11.11

 

 

38 

1

Части суток и времена года.- Тәүлек өлешләре һәм ел фасыллыры

Единицы времени. Первичные временные представления: части суток, времена года, раньше- позже, продолжительность (длиннее-короче по времени).

15.11

 

 

39

1

Число и цифра 5.- 5 саны һәм цифры Счет предметов. Чтение изапись чиселот нуля до десяти.

16.11

 

 

40

1

Самосмоятельная работа №3.Закрепление. Числа 3,4,5. - Мөстәкыйль эш №3.  3, 4, 5 саннарын  ныгыту. Счет предметов. Чтение и запись чисел. Единицы времени.

17.11

 

 

41

1

Сложение и знак «+». -Кушу гамәле һәм + тамгасы Сложение чисел. Знак «плюс» (+).

18.11

 

 

42

1

Слагаемые  и сумма. - Кушылучылар һәм сумма. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий

22.11

 

 

43

1

Слагаемые и значение суммы. - Кушылучылар һәм сумманың кыйммәте

Названия компонентов арифметических действий, знаки

23.11

 

 

44

1

Слагаемые и сумма.Повторение.Кушылучыларһәм сумма темасын кабатлау.

Названия компонентов арифметических действий, знаки действий

24.11

 

 

45

1

Выше и ниже.- Биегрәк һәм тәбәнәгрәк

Единицы длины. Сравнение и упорядочивание предметов по разным признакам

25.11

 

 

46

1

Прибавление числа 1. - 1 санын кушу Арифметические  действия с числами 0 и 1

29.11

 

 

47

1

Прибавление числа 1.- 1 санын кушу

Прибавление числа 1 как переход к непосредственно следующему числу.

30.11

 

 

48

1

Число и цифра 6. - 6 саны һәм цифры. Счет предметов. Чтение изапись чиселот нуля до десяти.

1.12

 

 

49

1

Шире и уже.- Киңрәк һәм таррак Величины и единицы их измерения.. Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости

2.12

 

 

50

1

Прибавление  числа 2.- 2 санын кушу. Сложение, вычитание.

6.12

 

 

51

 

Прибавление  числа 2.- 2 санын кушу. Сложение, вычитание

7.12

 

 

52

1

Число и цифра 7. - 7 саны һәм цифры. Чтение и запись чиселот нуля до десяти.

8.12

 

 

53

1

Число и цифра 7. Закрепление.7 саны һәм цифры. Ныгыту.  Чтение и запись чисел.

9.12

 

 

54

1

Дальше и ближе. - Ераграк һәм якынрак Измерение длины отрезка.  Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости.

13.12

 

 

55

1

Прибавление числа 3. -3 санын кушу Сложение, вычитание

14.12

 

 

56

1

Число и цифра 8.-8 саны һәм цифры Чтение и запись чисел от нуля до 10.

15.12

 

 

57

1

Длиннее и короче. -Озынрак һәм кыскарак. Измерение длины отрезкаВзаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости.

16.12

 

 

58

1

Прибавление числа4.- 4 санын кушу Сложение, вычитание

20.12

 

 

59

1

Число и цифра 9.- 9 саны һәм цифры Счет предметов. Чтение и запись чисел

21.12

 

 

60

1

Все цифры. Однозначные числа.-  Самосмоятельная работа №4.- Барлык  цифрлар. Берурынлы саннар Мөстәкыйль эш.№4 Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до десяти.

22.12

 

 

61

1

Прибавление числа 5.- 5 санын кушу . Сложение

23.12

 

 

62

1

Прибавление числа 5. Закрепление.-  5 санын кушу. Ныгыту.  Сложение

10.01.17

 

 

63

1

Число 10 и один десяток.-10 саны һәм 1 дистә. Счет предметов.Чтение и запись чисел.

11.01

 

 

64

1

Счет до 10. - 10 га кадәр санау Счет предметов.Чтение и запись чисел.

12.01

 

 

65

1

Счет десятками. - Дистәләп санау. Счет предметов. Чтение и запись чисел.

13.01

 

 

66

1

Вычитание. Знак «минус» (–).Алу. – тамгасы. Сложение, вычитание . Вычитание чисел.

17.01

 

 

67

1

Разность и ее значение. - Аерма һәм аның кыйммәте..Сложение, вычитание.

18.01

 

 

68

1

Уменьшаемое и вычитаемое.- Кимүче һәм киметүче. Названия компонентов  арифметических действий, знаки действий

19.01

 

 

69

1

Сложение и вычитание.- Кушу һәм алу.Таблица сложения однозначных чисел (кроме 0).

20.01

 

 

70

1

Сложение и вычитание. Самосмоятельная работа №5. - Кушу һәм алу. Мөстәкыйль эш.№5

Таблица сложения однозначных чисел (кроме 0).

24.01

 

 

71

1

Старше и моложе.- Өкәнрәк һәм яшьрәк.

Единицы времени. Длина отрезка. Геометрические величины и их измерение

25.01

 

 

72

1

Вычитание числа 1. Вычитание предшествующего числа. - 1 санын алу. Алдагы санны алу

Арифметические действия с числами 0 и 1

26.01

 

 

73

1

Измеряй и сравнивай. -Үлчә һәм чагыштыр.Измерение длины. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Сравнение и упорядочение предметов: по длине.

27.01

 

 

74

1

Измерение длины отрезка. Сантиметр. -Кисемтәнең озынлыгын үлчәү Сантиметр.

Измерение длины. Сантиметр как единица длины. Сравнение и упорядочение предметов: по длине.

31.01

 

 

75

1

Десяток и единицы.- Дистә һәм берәмлекләр. Счёт предметов. Классы и разряды

1.02

 

 

76

1

Разряд единиц и разряд десятков.- Берәмлекләр разряды һәм дистәләр разряды

Классы и разряды. Двузначные числа.  Числа от 11 до 20, их запись и названия

2.02

 

 

77

1

Сложение с числом 10.10 санына кушу. Таблица сложения однозначных чисел.

3.02

 

 

78

1

Разрядные слагаемые. Самосмоятельная работа №6. - Разрядлы кушылучылар.  Мөстәкыйль эш.№6

Классы и разряды.

7.02

 

 

79

1

Перестановка слагаемых.- Кушылучыларның  урыннарын  алыштыру.

Названия компонентов арифметических действий, знаки

8.02

 

 

80

1

Сложение числа 1 с однозначными числами. -1 санын берурынлы саннарга кушу.

Арифметические действия. Сложение, вычитание. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий.

9.02

 

 

81

1

Сложение числа 2 с однозначными числами.- 2 санын берурынлы саннарга кушу

Таблица сложения. Сложение и вычитание чи­сел. Арифметические действия с числами .

10.02

 

 

82

1

Сложение числа 3 с однозначными числами.- 3 санын берурынлы санга кушу. Таблица сложения.

21.02

 

 

83

1

Сложение числа 4 с однозначными числами.- 4 санын берурынлы санга кушу.

Сложение и вычитание. Таблица сложения

22.02

 

 

84

1

Задача. Условие и требование.- Мәсьәлә. Шарт һәм таләп. Работа с текстовыми задачами

24.02

 

 

85

1

Задача. Условие и требование. Закрепление.- Мәсьәлә. Шарт һәм таләп. Ныгыту.

Решение текстовых задач арифметическим способом.

28.02

 

 

86

1

Задачи-загадки. -Мәсьәләләр һәм табышмаклар Решение задач арифметическим способом.

1.03

 

 

87

1

Группировка слагаемых. Скобки.- Кушылучыларны төркемләү. Җәяләр

Использование свойств  арифметических действий в вычислениях.

2.03

 

 

88

1

Группировкаслагаемых. Закрепление. Самосмоятельная работа №7.- Кушылучыларны төркемләү. Мөстәкыйль эш.№7 Использование свойств  арифметических действий в вычислениях.

3.03

 

 

89

1

Прибавление числа к сумме.- Санны суммага кушу. Использование свойств  арифметических действий в вычислениях. Прибавление числа к сумме как один из случаев группировки слагаемых.

7.03

 

 

90

1

Продолжительность.- Вакыт озынлыгы. Понятие о суточной и годовой цикличности: аналогия с движением по кругу. Геометрические величины и их измерение

9.03

 

 

91

1

Поразрядное сложение единиц.-Берәмлекләрне разрядлап кушу . Сложение и вычитание

10.03

 

 

92

1

Задача. Нахождение и запись решения.- Мәсьәлә. Чишелешне табу һәм язу

Решение задач арифметическим способом.

14.03

 

 

93

1

Задача. Вычисление и запись ответа. -Мәсьәлә. Чишелешне табу һәм аның язылышы

Вычисление и запись ответа задачи в виде значения выражения с соответствующим наименованием.

15.03

 

 

94

1

Задача. Вычисление и запись ответа.-Мәсьәлә.Җавапны исәпләү һәм язу.

Вычисление и запись ответа задачи в виде значения выражения с соответствующим наименованием.

16.03

 

 

95

1

Задача. Нахождение решения и запись ответа.-Мәсьәлә. Чишелешне табу һәм язу

Вычисление и запись ответа задачи в виде значения выражения с соответствующим наименованием.

17.03

 

 

96

1

Самостоятельная работ №8. Решение текстовых задач.- Мөстәкыйль эш.№8. Текстлы мәсьәләләрне чишү . Решение текстовых задач арфметическим способом.

 29.03

 

 

97

1

Прибавление суммы к числу.Сумманы санга кушу

Сложение и вычитание.Способ сложения по частям на основе удобных слагаемых

30.03

 

 

98

1

Прибавление по частям. - Өлешләп кушу . Способ сложения по частям на основе удобных слагаемых

31.03

 

 

99

1

Прибавление по частям. Закрепление.  -  Өлешләп кушу. Ныгыту.

Способ сложения по частям на основе удобных слагаемых

 4.04

 

 

100

1

Сложение числа 5 с однозначными числами. - 5 санын берурынлы санга кушу

Сложение и вычитание.Ж

5.04

 

 

101

1

Прибавление суммы к сумме.Суммага санны кушу. Сложение и вычитание

6.04

 

 

102

1

Сложение числа 6 с однозначными числами.- 6 санын берурынлы саннарга кушу

Таблица сложения.  Сложение и вычитание

7.04

 

 

103

1

Сложение числа 7 с однозначными числами.-7 санын берурынлы саннарга кушу

Таблица сложения.Сложение и вычитание.

11.04

 

 

104

1

Сложение числа 8 с однозначными числами. -8 санын берурынлы саннарга кушу. Таблица сложения

12.04

 

 

105

1

Сложение числа 9 с однозначными числами. - 9 санын берурынлы саннарга кушу. Таблица сложения

13.04

 

 

106

1

Таблица сложения и вычитания однозначных чисел. Самостоятельная работа №9. Берурынлысаннарны кушу һәм алу таблицасы. Мөстәкыйль эш.№9. Сложение и вычитание

14.04

 

 

107

1

Многоугольники и четырехугольники.  - Дүртпочмаклар һәм күппочмаклар

Распознавание и  изображение геометрических фигур.

18.04

 

 

108

1

Вычитание однозначных чисел из 10. -10 нан берурынлы саннарны алу. Сложение и вычитание чисел

19.04

 

 

109

1

Вычитание числа из суммы. - Суммадан саны алу. Сложение и вычитание чисел

20.04

 

 

110

1

Вычитание разрядного слагаемого. -Разрядлы кушылучыны алу

Перестановка и группировка слагаемых в сумме нескольких чисел

21.04

 

 

111

1

Поразрядное вычитание единиц. -Берәмлекләрне разрядлап алу

Перестановка и группировка слагаемых в сумме нескольких чисел

25.04

 

 

112

1

Больше на некоторое число. -Берничә санга күбрәк

Задачи, содержащие отношения «больше на..», «меньше на..»

26.04

 

 

113

1

Меньше на некоторое число. - Берничә санга азрак Задачи, содержащие отношения «больше на..», «меньше на

27.04

 

 

114

1

На сколько больше? На сколько меньше?Ничәгә күбрәк? Ничәгә азрак?

Таблица сложения. Сложение и вычитание. Разностное сравнение чисел. Вычитание суммы из числа.

28.04

 

 

115

1

Вычитание числа из суммы. - Саннан сумманы алу.. Таблица сложения. Сложение и вычитание

2.05

 

 

116

1

Вычитание по частям.- Өлешләп алу. Таблица сложения. Сложение и вычитание

3.05

 

 

117

1

Вычитание по одному.- Берәрләп алу. Сложение и вычитание чисел, использование соответствующих терминов. Знаки +, -. Взаимосвязь сложения и вычитания.

4.05

 

 

118

1

Сантиметр и дециметр.- Сантиметр һәм дециметр Единицы длины.  Соотношения между единицами измерения однородных величин.

5.05

 

 

119

1

Сложение и вычитание длин.- Озынлыкларны кушу һәм алу

Величины и их измерение. Сложение и вычитание длин.Измерение длины отрезка

10.05

 

 

120

1

Тяжелее и легче.Авыррак һәм җиңелрәк. Сравнение и упорядочение однородных величин.

10.05

 

 

121

1

Дороже и дешевле. - Кыйбатрак һәм арзанрак. Единицы массы. Сравнение и упорядочение однородных величин

11.05

 

 

122

1

Симметричные фигуры.- Симметрик фигуралар. Распознавание и изображение геометрических фигур.

11.05

 

 

123

1

От первого до двадцатого и наоборот.- Беренчедән егерменчегә кадәр һәм киресенчә

 Счет предметов

12.05

 

 

124

1

Числа от 0 до 20. - 0дән 20гә кадәр саннар. Счет предметов

16.05

 

 

125

1

 Мисал, мәсьәләләр чишү.

17.05

 

 

126

1

Сравнение, сложение и вычитание  чисел.- Саннарны чагыштыру, кушу һәм алу. Сравнение чисел. Сложение и вычитание.

18.05

 

 

127

1

Геометрические фигуры. – Геометрик  фигуралар.

Измерение длин. Распознавание и изображение геометрических фигур.

19.05

 

 

128

1

Измерение длин. - Озынлыкны  үлчәү. Величины и единицы их измерения. Построение отрезка заданной длины.

19.05

 

 

129

1

Разные задачи. Төрле мәсьәләләр. Решение задач логического характера

23.05

 

 

130

1

Четырехугольник. Повторение. – Дүртпочмак. Кабатлау.. Распознавание и  изображение геометрических фигур.

24.05

 

 

131

1

Решение задач. – Мәсьәләләр чишү. Решение задач арифметическим способом.

24.05

 

 

132

1

Числа от 0 до 20, их запись и названия. Повторение.-  0дән 20 кадәр саннарның язылышы һәм исемнәре. Кабатлау. Счет предметов. Чтение и запись чисел от 0 до 20.

25.05

 

 

 


Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль районы «

Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль районы «

УКЫТУНЫҢ ПЛАНЛАШТЫРЫЛГАН

УКЫТУНЫҢ ПЛАНЛАШТЫРЫЛГАН

Укучылар өйрәнергә мөмкинлек алачак: • саннарның микъдар һәм тәртип мәгънәләрен аңларга; • кушу һәм алуның микъдар мәгънәсен аңларга һәм танып белергә; • кушуның урын алыштыру…

Укучылар өйрәнергә мөмкинлек алачак: • саннарның микъдар һәм тәртип мәгънәләрен аңларга; • кушу һәм алуның микъдар мәгънәсен аңларга һәм танып белергә; • кушуның урын алыштыру…

Саннар һәм зурлыклар (28 сәг.)

Саннар һәм зурлыклар (28 сәг.)

Юл озынлыгы һәм ераклыктурында беренчел күзаллаулар

Юл озынлыгы һәм ераклыктурында беренчел күзаллаулар

Направления, налево, направо.-

Направления, налево, направо.-

Пересекающиеся и непересекающиеся линии

Пересекающиеся и непересекающиеся линии

Прибавление числа 1 .- 1 санын кушу

Прибавление числа 1 .- 1 санын кушу

Вычитание числа 1 . Вычитание предшествующего числа

Вычитание числа 1 . Вычитание предшествующего числа

Геометрические величины и их измерение 9

Геометрические величины и их измерение 9

Перестановка и группировка слагаемых в сумме нескольких чисел 21

Перестановка и группировка слагаемых в сумме нескольких чисел 21

Решение задач . – Мәсьәләләр чишү

Решение задач . – Мәсьәләләр чишү
Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.
05.01.2017