Революции в Европе
Оценка 4.9

Революции в Европе

Оценка 4.9
docx
13.05.2020
Революции в Европе
ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎՐՈՊԱՅՈՒՄ 1830.docx

  ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ      ԵՎՐՈՊԱՅՈՒՄ 1830–1840–ԱԿԱՆ

                                    ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ                                                           

            

                                                         Համաշխարհային   պատմություն

                                                          Դասարան-8-րդ

 

 

                                                                    

            

Ստեփանավանի  Վ.Թեքեյանի  անվան 6-րդ  դպրոցի   ուսուցիչ՝ Ն.Միկոյան  

                                              

 Դասարան-    8-րդ

Առարկա-  Նոր  պատմություն

Թեմա  -    ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ    ԵՎՐՈՊԱՅՈՒՄ 1830–1840–ԱԿԱՆ ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ                                                           

 

Նպատակը       Իմանա`

                                     արդյունաբերական հասարակության ձևավորման և արդյունաբերական

                                հասարակության առաջին շրջափուլում տեղի ունեցած կարևոր

                               տեղաշարժերի, հեղափոխությունների, վերափոխումների, միջազգային

                               հարաբերություններիմշակութային կյանքի զարգացման ու մշակութային

                                կարևոր  ձեռքբերումների մասին:

                                Կարողանա՝

                               թվարկել անգլիական և ֆրանսիական հեղափոխության նշանավոր

                               գործիչների,   արդյունաբերական հասարակության առաջին շրջափուլի պետական,

                               քաղաքական    և մշակութային նշանավոր գործիչների,

                                   Քարտեզի վրա ցույց տա Եվրոպական խոշոր երկրները, ԱՄՆ-ը և Արևելքի երկրները,

                                  բացատրել Պետությունը ես եմ Մեզանից հետո թեկուզ

                                  ջրհեղեղ  արտահայտությունների իմաստը:                                            

   Մեթոդ-             գծակարգ,   դասախոսություն,  հարցազրույց,   քննարկում

Կահավորում- գիրք, տետր, քարտեզ

Դասի ընթացք- .Նախորդ դասի հարցում հարցազրույց, քննարկում

                                   .Տնային աշխատանքների ստուգում

                                      .Կարճ դասախոսություն

                                    Հեղափոխություն

 

                 սոցիալական                                   ազգային

գերակայում  էին հասարակական հիմնախնդիրներ                գերակայում էին  ազգային հիմնախնդիրներ

.իշխանության գրավում                                                                  .ազատագրություն

.Քաղաքական և սոցիալական ազատություններ ընդլայնու  . վերամիավորում                                                                                         

.Տնտեսության ազատականացում                                                 անկա  պետության  ստեղծում

 .Դասարանը բաժանել խմբերի. Խմբերը կներկայաց նեն  դասարանին իրենց               նյութերը      

1-ին խումբ-Ֆրանսիական   հեղափոխություն 

 

                                                          1852 թ.-1870թթ.

 

1848թ.-1852թթ.                    Երկրորդ  կայսրություն                       

                                       

                                                    Լուի Նապոլեոնը

Հանրապետություն                               

Նախագահական հանրապետություն

Կառավարման լծակները

Լինելու էին ընտրովի

Նախագահի ձեռքում։

 

2-րդ խումբ-Հեղափոխությունը  Գերմանական  պետություններում

 

3-րդ խումբ-Ազգային    հեղափոխությունները  Եվրոպայում

 

.Կազմել գծակարգ

                

                ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  ԵՎՐՈՊԱՅՈՒՄ 1830–1840–ԱԿԱՆ

                                                     ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ

 

պետություն

տարեթիվ

արդյունքը

Ֆրանսիա                      

1848–1852 թթ

Նախագահական հանրապետություն

 

1852 թ.- 1870 թ..

Երկրորդ   կայսրություն

 

Գերմանիա

1848–1849 թթ.

համագերմանական

Սահմանադրություն

Հունաստան

1821 թ.- 1830 թ.

Ճանաչեցին Հունաստանի անկախությունը

 

1832թ.

Հռչակվեց    թագավորություն

Բելգիա

1831 թ

Ստեղծեցին անկախ պետություն

 

 

 

 

 

 

 


                                       

 


 


ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎՐՈՊԱՅՈՒՄ 1830–1840– ԱԿԱՆ ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ Համաշխարհային պատմություն Դասարան -8 -րդ Ստեփանավանի Վ.Թեքեյանի անվան 6-րդ դպրոցի ուսուցիչ՝ Ն.Միկոյան

ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎՐՈՊԱՅՈՒՄ 1830–1840– ԱԿԱՆ ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ Համաշխարհային պատմություն Դասարան -8 -րդ Ստեփանավանի Վ.Թեքեյանի անվան 6-րդ դպրոցի ուսուցիչ՝ Ն.Միկոյան

Դասարան- 8-րդ Առարկա- Նոր պատմություն Թեմա - ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎՐՈՊԱՅՈՒՄ 1830–1840– ԱԿԱ Ն ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ Նպատակը Իմանա ` արդյունաբերական հասարակության ձևավորման և արդյունաբերական հասարակության առաջին շրջափուլում տեղի…

Դասարան- 8-րդ Առարկա- Նոր պատմություն Թեմա - ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎՐՈՊԱՅՈՒՄ 1830–1840– ԱԿԱ Ն ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ Նպատակը Իմանա ` արդյունաբերական հասարակության ձևավորման և արդյունաբերական հասարակության առաջին շրջափուլում տեղի…

.Դասարանը բաժանել խմբերի. Խմբերը կներկայաց նեն դասարանին իրենց նյութերը 1-ին խումբ-Ֆրանսիական հեղափոխություն 1852 թ . -1870 թթ. 1848թ.-1852թթ. Երկրո րդ կայսրություն Լուի Նապոլեոնը Հանրապետություն Նախագահական…

.Դասարանը բաժանել խմբերի. Խմբերը կներկայաց նեն դասարանին իրենց նյութերը 1-ին խումբ-Ֆրանսիական հեղափոխություն 1852 թ . -1870 թթ. 1848թ.-1852թթ. Երկրո րդ կայսրություն Լուի Նապոլեոնը Հանրապետություն Նախագահական…

Революции в Европе

Революции в Европе
Скачать файл