Тигран Великий
Оценка 5

Тигран Великий

Оценка 5
docx
13.05.2020
Тигран Великий
Արածանիի.docx

 

 

      Հայոց   պատմություն

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       ՀԱՅ-ՀՌՈՄԵԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ

                             Արածանիի ճակատամարտ            

                                    /Դասարան- 6-րդ /

                                                                         

 

 

                                                                  

 

Ստեփանավանի  Վ.Թեքեյանի   անվան   6-րդ    դպրոցի   ուսուցիչ՝ Ն.Միկոյան

 

Դասարան-  6-րդ

Առարկա-   Համաշխարհային    պատմություն

Թեմա  -      Արածանիի ճակատամարտը:

Նպատակ

          Իմանա-Տիգրան II-ի նվաճումների մասին   հայ-հռոմեական 

                            պատերազմի ժամանակագրությունը, առիթը և խոշոր ճակատամարտերը

                            պետականության պահպանման ուղղությամբ գործադրված ջանքերը

Կարողանա՝

                            գնահատել Տիգրան II-ի տերության տնտեսական հզորությունը և

                            ռազմաքաղաքական կշիռը Առաջավոր Ասիայում, վերլուծել

                            Արածանիի     ճակատամարտը

 

Կահավորումը-   գիրք, տետր, քարտեզ

Մեթոդ-    դասախոսություն, քննարկում, հարցազրույց, գծակարգ

Տևողությունը-45ր.

Դասի ընթացք-    .նախորդ դասի  քննարկում  և հարցում

                             

                                           Հայ հռոմեական պատերազմներ

 


                            Ք.ա.69-67թթ                                                                Ք.ա.66թ.

 

..Աշխատանք քարտեզի հետ

.Ընթացքում քարտային աշխտանքներ առանձին աշակերտների հետ

.Գրատախտակի մոտ մի քանի աշակերտ կգրեն Արտաշեսյան արքայացանկ/աշակերտները կստուգեն /

                       

                         .Առանձին աշակերտներին տրվող քարտեր

 

1.Տիգրան II-ի տերության սահմանները_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________:

2.Քանի լեզվով էին խոսում տերության ներսում___________________________________________:

3.Տերության մայրաքաղաքը_____________________________________________________________:

 

1.Երբ է կառավարել Տիգրան 2-րդը_______________________________________________________:

2.Որ նահանգում է գտնվել մայրքաղաք Տիգրանակերտը____________________________________:

3. Տիգրան II-ի գերիշխանությունն էին ընդունում__________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

 

1. Տիգրան II-ի տերության մեջ էին մտնում_______________________________________________

____________________________________________________________________________________

 

2.Հայ-պոնտական դաշինք______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________:

 

 

1.Երբ Ծոփքը միացվեց Մեծ Հայքին______________________________________________:

2. Տերության նավահանգստային քաղաքները____________________________________________:

3. Տիգրան II-ի տերության սահմանները_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

1.Երբ է տեղի ունեցել Տիգրանակերտի ճակատամարտը___________________________________________:

2.Որքան էր հայոց բանակի թիվը Տիգրան 2-ի ժամանակ_____________________________________:

3 Որ նահանգում է գտնվել մայրքաղաք Տիգրանակերտը____________________________________:

 

 .Կարճ դասախոսություն

 

ՆՈր ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵր, ԱՆՈՒՆՆԵր

ԱպիանոսԴիոն ԿասիոսԱրածանիի ճակա տամարտ


 

Հայոց պատմություն ՀԱՅ - ՀՌՈՄԵԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ Արածանիի ճակատամարտ / Դասարան - 6- րդ / Ստեփանավանի Վ.Թեքեյանի անվան 6-րդ դպրոցի ուսուցիչ՝ Ն.Միկոյան

Հայոց պատմություն ՀԱՅ - ՀՌՈՄԵԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ Արածանիի ճակատամարտ / Դասարան - 6- րդ / Ստեփանավանի Վ.Թեքեյանի անվան 6-րդ դպրոցի ուսուցիչ՝ Ն.Միկոյան

II- ի նվաճումների մասին հայ - հռոմեական պատերազմի ժամանակագրությունը , առիթը և խոշոր ճակատամարտերը պետականության պահպանման ուղղությամբ գործադրված ջանքերը Կարողանա՝ գնահատել Տիգրան

II- ի նվաճումների մասին հայ - հռոմեական պատերազմի ժամանակագրությունը , առիթը և խոշոր ճակատամարտերը պետականության պահպանման ուղղությամբ գործադրված ջանքերը Կարողանա՝ գնահատել Տիգրան

II- ի գերիշխանությունն էին ընդունում __________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 1

II- ի գերիշխանությունն էին ընդունում __________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 1

3 Որ նահանգում է գտնվել մայրքաղաք Տիգրանակերտը ____________________________________: . Կարճ դասախոսություն ՆՈր ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵր , ԱՆՈՒՆՆԵր Ապիանոս • Դիոն Կասիոս • Արածանիի ճակա տամարտ •

3 Որ նահանգում է գտնվել մայրքաղաք Տիգրանակերտը ____________________________________: . Կարճ դասախոսություն ՆՈր ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵր , ԱՆՈՒՆՆԵր Ապիանոս • Դիոն Կասիոս • Արածանիի ճակա տամարտ •
Скачать файл