Византийская культура в V-XV вв.
Оценка 4.8

Византийская культура в V-XV вв.

Оценка 4.8
doc
13.05.2020
Византийская культура в V-XV вв.
Համաշխարհային պատմ.doc

Համաշխարհային   

    պատմություն

                                            

 

-                       

                           Բյուզանդական   մշակույթը    5-15 դդ-ում

                                            

                                          Դասարան-10-րդ

 

 

 

               

 

 

Ք.Ստեփանավանի    Վ.Թեքեյանի   անվան   6-րդ   դպրոցի ուսուցիչ՝ Ն.Միկոյան

Առարկա-        Համաշխարհային պատմություն

Դասարան-       10-րդ

Թեմա-           Բյուզանդական   մշակույթը    5-15 դդ-ում

 Նպատակ-.Իմանա՝  վաղ  միջնադարի   պատմիչներ,   գրականության

                                         հիմնական    ուղղությունները

 կարողանա՝              վերլուծել Բյուզանդական մշակույթի հիմնական

                                     առանձնահատկությունները 

Կահավորում-       գիրք,    տետր,    նկարներ

Մեթոդ-                      գծակարգ,    հարցազրույց,  քննարկում       աղյուսակ

Դասի ընթացք-     .նախորդ    դասի    քննարկում   և   հարցում

                                    Մակեդոնական   արքայատան   հաջողությունները

                                     Բյուզանդիայի  թուլացման պատճառները

                                     Օսմանյան  նվաճումների   հետևանքները

կատարել քարտային աշխատանքներ

                                              Մակեդոնական       վերածնունդ

 

 

Քրիստոնեական  եկեղեցու  բաժանում

                              /1054թ./

Կաթոլիկ                                          օրթոդոքս

Կարճ    դասախոսություն.

                                                        Կազմել       գծակարգ

            Բյուզանդական   մշակույթը    5-15 դդ-ում

 


Վաղ բյուզանդական մշակույթ                   դասական շրջանի մշակույթ

 


Պատմագրություն   գրականություն  ճարտարապետություն          բնական գիտ.                 Գրականություն   ,,,                                                                                                            պատմ

Պրոկոպիոս կեսարացի   Եկեղեցական գր. Աստվածաշնչյան թ. Լևոն մաթ.

Ագաթիոս  Միրինեյացի  Ռոմանոս Քաղցրաերգիչ                            Կոստանդին Ծիրանածին

Եվսեբիոս  Կեսարացի                                                                              Միքայել Պսելոս

                                                                                                                       Աննա Կոմնինա    

                                                        Պալեոլոգոսների  վերածնունդ

                                            

                                         Փիլիսոփայություն                                     պատմագրություն    

                 Գեորգի Պալման                    Վարհլամ                            հուշագրություն

                                                                                                           Հովհան 6-րդ Կանտակուզինոս

Բյուզանդական   մշակույթի   առանձնահատկությունները

                                                                                                                                          

                    Արևմտյան Եվրոպա      Բյուզանդիա

 

 

 

 

 

 

                                                                              Այա     Սոֆիա

'Լրացուցիչ նյութ                             Գտնվում է       Թուրքիա, Ստամբուլ

Կառուցվել է          537 թ.

Շինության ձևը

Բյուզանդական մայր տաճար     (537-1204)

Հռոմի կաթոլիկ մայր տաճար           (1204-1261)

Բյուզանդական մայր տաճար         (1261-1453 )

Օսմանյան մզկիթ                               (1453-1935)

Թանգարան                (1935-Ներկա ժամանակ)

Կառուցել է                                    Հուստինիանոս I

Ներկա վիճակը Վերականգնվել է                2007—2009 թ.թ.

 


Համաշխարհային պատմություն - Բյուզանդական մշակույթը 5-15 դդ - ում Դասարան -10- րդ Ք . Ստեփանավանի Վ . Թեքեյանի անվան 6- րդ դպրոցի ուսուցիչ՝ Ն .…

Համաշխարհային պատմություն - Բյուզանդական մշակույթը 5-15 դդ - ում Դասարան -10- րդ Ք . Ստեփանավանի Վ . Թեքեյանի անվան 6- րդ դպրոցի ուսուցիչ՝ Ն .…

Առարկա - Համաշխարհային պատմություն Դասարան - 10- րդ Թեմա - Բյուզանդական մ շակույթը 5-15 դդ - ում Նպատակ -. Իմանա՝ վաղ միջնադարի պատմիչներ , գրականության…

Առարկա - Համաշխարհային պատմություն Դասարան - 10- րդ Թեմա - Բյուզանդական մ շակույթը 5-15 դդ - ում Նպատակ -. Իմանա՝ վաղ միջնադարի պատմիչներ , գրականության…

Կարճ դասախոսություն . Կազմել գծակարգ Բյուզանդական մշակույթը 5-15 դդ-ում Վաղ բյուզանդական մշակույթ դասական շրջանի մշակույթ Պատմագրություն գրականություն ճարտարապետություն բնական գիտ. Գրականություն ,,, պատմ Պրոկոպիոս կեսարացի…

Կարճ դասախոսություն . Կազմել գծակարգ Բյուզանդական մշակույթը 5-15 դդ-ում Վաղ բյուզանդական մշակույթ դասական շրջանի մշակույթ Պատմագրություն գրականություն ճարտարապետություն բնական գիտ. Գրականություն ,,, պատմ Պրոկոպիոս կեսարացի…

I Ներկա վիճակը Վերականգնվել է 2007—2009 թ

I Ներկա վիճակը Վերականգնվել է 2007—2009 թ
Скачать файл