Водная сфера
Оценка 4.8

Водная сфера

Оценка 4.8
pptx
10.05.2020
Водная сфера
9.pptx

Водная сфера

Водная сфера

Ջրոլորտի գլխավոր բաղադրիչները Համաշխարհային օվկիանոս Մթնոլորտի ջուր և ջրային գոլորշիներ Ցամաքային ջուր

Ջրոլորտի գլխավոր բաղադրիչները Համաշխարհային օվկիանոս Մթնոլորտի ջուր և ջրային գոլորշիներ Ցամաքային ջուր

Ջրոլորտի գլխավոր բաղադրիչները

Համաշխարհային օվկիանոս
Մթնոլորտի ջուր և ջրային գոլորշիներ
Ցամաքային ջուր

Հնկդական Ատլանտյան Խաղաղ

Հնկդական Ատլանտյան Խաղաղ

Հնկդական

Ատլանտյան

Խաղաղ

Водная сфера

Водная сфера

Водная сфера

Водная сфера

Водная сфера

Водная сфера

35 մլն կմ քառ. խմելու ջուր

35 մլն կմ քառ. խմելու ջուր

35 մլն կմ քառ.

խմելու ջուր

Աղտոտիչներ Քիմիական – օր. ծանր մետաղնր Ֆիզիկական- օր. ռադիոակտիվ նյութեր Կենսաբանական- օր. բակտերիաներ

Աղտոտիչներ Քիմիական – օր. ծանր մետաղնր Ֆիզիկական- օր. ռադիոակտիվ նյութեր Կենսաբանական- օր. բակտերիաներ

Աղտոտիչներ

Քիմիական – օր. ծանր մետաղնր
Ֆիզիկական- օր. ռադիոակտիվ նյութեր
Կենսաբանական- օր. բակտերիաներ

Водная сфера

Водная сфера

Водная сфера

Водная сфера
Скачать файл