XI դասարան, Հայոց պատմություն
Оценка 5

XI դասարան, Հայոց պատմություն

Оценка 5
doc
10.05.2020
XI դասարան, Հայոց պատմություն
11_hayoc_patmuytun.doc

XI դասարան, Հայոց պատմություն  (68ժամ)

²ÙÇë,

³Ùë³ Ãիվ

¸³ëÇ N

 

¸³ëÇ µ³ÅÇÝÁ,ûٳÝ, ÝÛáõÃÁ

 

îݳÛÇÝ Ñ³ÝÓݳñ³ ñáõÃÛáõÝ

 

1.

Ներածություն

 

Մաս Ա. Նոր շրջան  Բաժին 1. Պայքար Հայաստանի ազատագրության համար  17-րդ դարի 2-րդ կես և 19-րդ դարի 1-ին կես

Թեմա 1.     Ազատագրական շարժումները 17-րդ դարի 2-րդ կեսին – 18-րդ դարում

 

2.

Ազատագրական պայքարի նոր փուլը

Էջ  6-9

 

3.

Ազատագրական զինված պայքարն Արցախում

Էջ 9-13

 

4.

Սյունիքի հայկական իշխանությունը : Պարսկաստանի նոր քաղաքականությունը

Էջ 14-18

 

5.

Ազատագրական պայքարը 18-րդ դարի կեսերին

Էջ 18-22

 

6.

Հնդկահայ ազատագրական կենտրոնը

Էջ 22-25

Թեմա 2. Հայոց պետականության վերականգնման խնդիրը

 

7.

Արևելյան Հայաստանը 19-րդ դարի կեսերին

Էջ 26-29

 

8.

Արևմտյան Հայաստանը 19-րդ դարի սկզբին

Էջ 30-32

 

9.

Արևելյան Հայաստանը Ռուսաստանին միացնելու նոր փուլը

Էջ 33-36

 

10.

Արևմտահայությունը 19-րդ դարի  20-ական թթ.

Էջ 37-39

 

11.

Հայաստանը 19-րդ դարի 30-40-ական թթ.

Էջ 39-43

 

12.

Թեմատիկ գրավոր աշխատանք

Բաժին 2. Ազատագրական շարժման վերելքը 19-րդ դարի 2-րդ կեսին և  20-րդ դարի սկզբին: Հայկական հարցի միջազգայնացումը

Թեմա 1. Հայաստանի սոցիալ –տնտեսական դրությունը արդյունաբերական հասարակության  2-րդ շրջափուլում

 

13.

Արևելյան Հայաստանի տնտեսական և սոցիալական կյանքը

Էջ 44-47

 

14..

Ռուսաստանի գաղութային քաղաքականությունը և արևելահայերի ազգային և սոցիալական շարժումները

Էջ 48-50

 

15.

Արևմտահայերի  սոցիալական և տնտեսական դրությունը

Էջ 50-54

Թեմա 2. Հայկական հարցի միջազգայնացումը

 

16.

Արևելյան հարցի սրումը : 1877-1878թթ. ռուս-թուրքական պատերազմը և հայերը

Էջ 54-58

 

17.

Հայկական հարցի միջազգայնացումը

Էջ 58-62

Թեմա 3.Ազգային հասարակական զարթոնքը : Հայ քաղաքական կյանքի կազմակերպումը

 

18.

Հայ հասարակական – քաղաքական կյանքը

Էջ 63- 66

 

19.

Ազգային - հասարակական շարժումները

Էջ 66-69

 

20.

Ազատագրական պայքարի նոր գաղափարախոսությունը: Ազատագրական խմբակները

Էջ 69-73

 

21.

Հայ ազգային կուսակցությունները

Էջ 74-78

 

22.

Գործնական աշխատանք

 

23.

Թեմատիկ գրավոր աշխատանք

Թեմա 4. Հայ ազգային ազատագրական պայքարի զինված փուլը

 

24.

Ազատագրական պայքարի վերելքը : Հայդուկային շարժումը

Էջ 78-82

 

25.

Արևմտահայերի ցեղասպանության թուրքական ծրագրի իրագործման սկիզբը

Էջ 82-85

 

26.

Ազատագրական պայքարը 1894-1896թթ.: Հայկական  հարցը և մեծ տերությունները

Էջ 86-89

Թեմա 5. Ազատագրական շարժումները 20-րդ դարի սկզբին

 

27.

Պայքար ցարիզմի հակահայ քաղաքականության դեմ

Էջ 90-92

 

28.

Արևելյան Հայաստանը 1907-1914թթ.

Էջ 92-94

 

29.

Ազատագրական պայքարը Արևմտյան Հայաստանում 20-րդ դարի սկզբին

Էջ 95-97

 

30.

Կիսամյակային ամփոփիչ աշխատանք

 

31.

Երիտթուրքերի հեղաշրջումը և արևմտահայությունը

Էջ 102-105

 

32.

Հայկական հարցը 1912-1914թթ.

Էջ 106-109

Թեմա 6. Հայաստանը և հայ ժողովուրդը 1-ին աշխարհամարտի տարիներին

 

33.

Առաջին համաշխարհային պատերազմի կովկասյան ճակատը

Էջ 110-114

 

34.

Հայ կամավորական շարժումը

Էջ 114-119

 

35.

Հայոց Մեծ եղեռնը

Էջ 120-125

 

36.

Հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացի սկիզբը

Էջ 126-130

 

37.

Հայ ազգային հասարակական կյանքի վերելքը 1917թ. փետրվարյան հեղափոխությունից հետո

Էջ 131-135

 

38.

Բոլշևիկյան հեղաշրջումը և Հայաստանը

Էջ 136-139

 

39.

Իրադրությունը Հայաստանում և Այսրկովկասում 1918թ հունվար-ապրիլ

Էջ 140-144

 

40.

1918թ. մայիսյան հերոսամարտերը

Էջ 144-150

Բաժին 3. Հայկական մշակույթը նոր շրջանում

 

41.

Հայկական մշակույթը 17-րդ դարի  2-րդ կեսին և 18-րդ դարում

Էջ 151-154

 

42.

Հայկական մշակույթը 19-րդ դարի  1-ին կեսին

Էջ 155-158

 

43.

Հայ մշակույթի կենտրոնները : Կրթական համակարգը

Էջ 159-161

 

44.

Բնական և հումանիտար գիտությունների զարգացումը

Էջ 162-165

 

45.

Պատմագիտությունը

Էջ 165-168

 

46.

Գրականությունը և մամուլը

Էջ 168-171

 

47.

Արվեստը և ճարտարապետությունը

Էջ 171-174

 

48.

Թեմատիկ գրավոր աշխատանք

Հայկական գաղթավայրերը նոր ժամանակներում

 

49.

Ասիայի և Աֆրիկայի հայկական գաղութները

Էջ 175-177

 

50.

Ռուսաստանի , Եվրոպայի և ԱՄՆ-ի հայկական գաղութները

Էջ 177-180

Մաս Բ.Նորագույն շրջան Բաժին 1. Հայաստանի Առաջին Հանրապետությունը

Թեմա 1. Նորանկախ պետության ներքին կյանքը

 

51.

Հայկական պետականության ձևավորումն ու ամրապնդումը

Էջ 183-187

 

52.

Սոցիալ- տնտեսական և քաղաքական կյանքը

Էջ 187-190

 

53.

Երկրի կայունությանը սպառնացող վտանգները

Էջ 190-193

 

54.

Առաջին հանրապետության մշակութային կյանքը

Էջ 193-195

 

55.

Գործնական աշխատանք

Թեմա 2. Հանրապետության միջազգային դրությունը : Հայկական հարցը

 

56.

ՀՀ արտաքին կապերը

Էջ 196-199

 

57.

Հայ –ադրբեջանական կապերը

Էջ 199-202

 

58.

Հայկական հարցը Փարիզի խաղաղության խորհրդաժողովում: Սևրի պայմանագիրը

Էջ 203-207

 

59.

Իրադրությունը Կիլիկիայում և կիլիկահայությունը

Էջ 207-209

 

60.

Թեմատիկ գրավոր աշխատանք

Թեմա 3. Հայաստանի 1-ին հանրապետության անկումը

 

61.

Հայաստանը ԽՌ և Քեմալական Թուրքիայի քաղաքականության ոլորտում

Էջ 210-215

 

62.

ՀՀ խորհրդայնացումը

Էջ 214-216

Բաժին 2. Խորհրդային անկախ Հայաստանը

 

63.

Խորհրդային իշխանության հաստատումը: Փետրվարյան ապստամբությունը

Էջ 217-220

 

64.

ՀԽՍՀ Սահմանադրությունը: ԽՀ Անդրդաշնության և ԽՍՀՄ-ի կազմում

Էջ 221-224

 

65.

Լոռու չեզոք գոտու  և Ջավախքի հիմնախնդիրը

Էջ 224-226

 

66.

Զանգեզուրի, Լեռնային Ղարաբաղի և Նախիջևանի հիմնախնդիրը

Էջ 226-228

 

67.

Մոսկվայի և Կարսի պայմանագրերը : Հանրապետության արտաքին կապերը

Էջ 228-232

 

68.

Կիսամյակային ամփոփիչ աշխատանք

 


X I դասարան, Հայոց պատմություն (68ժամ) ²ÙÇë, ³Ùë³ Ã իվ ¸³ëÇ

X I դասարան, Հայոց պատմություն (68ժամ) ²ÙÇë, ³Ùë³ Ã իվ ¸³ëÇ

պատերազմը և հայերը Էջ 54-58 17. Հայկական հարցի միջազգայնացումը Էջ 58-62 Թեմա 3.Ազգային հասարակական զարթոնքը : Հայ քաղաքական կյանքի կազմակերպումը 18. Հայ հասարակական – քաղաքական…

պատերազմը և հայերը Էջ 54-58 17. Հայկական հարցի միջազգայնացումը Էջ 58-62 Թեմա 3.Ազգային հասարակական զարթոնքը : Հայ քաղաքական կյանքի կազմակերպումը 18. Հայ հասարակական – քաղաքական…

38. Բոլշևիկյան հեղաշրջումը և Հայաստանը Էջ 136-139 39. Իրադրությունը Հայաստանում և Այսրկովկասում 1918թ հունվար-ապրիլ Էջ 140-144 40. 1918թ. մայիսյան հերոսամարտերը Էջ 144-150 Բաժին 3. Հայկական…

38. Բոլշևիկյան հեղաշրջումը և Հայաստանը Էջ 136-139 39. Իրադրությունը Հայաստանում և Այսրկովկասում 1918թ հունվար-ապրիլ Էջ 140-144 40. 1918թ. մայիսյան հերոսամարտերը Էջ 144-150 Բաժին 3. Հայկական…

60. Թեմատիկ գրավոր աշխատանք Թեմա 3. Հայաստանի 1-ին հանրապետության անկումը 61. Հայաստանը ԽՌ և Քեմալական Թուրքիայի քաղաքականության ոլորտում Էջ 210-215 62. ՀՀ խորհրդայնացումը Էջ 214-216…

60. Թեմատիկ գրավոր աշխատանք Թեմա 3. Հայաստանի 1-ին հանրապետության անկումը 61. Հայաստանը ԽՌ և Քեմալական Թուրքիայի քաղաքականության ոլորտում Էջ 210-215 62. ՀՀ խորհրդայնացումը Էջ 214-216…
Скачать файл