Գիտելիքի օրը մեր կյանքում
Оценка 4.6

Գիտելիքի օրը մեր կյանքում

Оценка 4.6
docx
10.05.2020
Գիտելիքի օրը մեր կյանքում
Գիտելիքի_օր.docx

 

 

ԴԱՍ-ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ <ԳԻՏԵԼԻՔԻ ՕՐ>

 

 

Թեմա-Գիտելիքի օր <Ճանապարհորդություն դեպի գիտելիքների   գգգգգգգգաշխարհ>

 

Նպատակը- Ստեղծել ուրախ տրամադրություն ուսումնական տարվա հհհհհհհհհհհհհառաջին օրը

 

Խնդիրները- Կրկնել և ընդհանրացնել 3-րդ դասարանում անցած գգգգգգգգգգգգգգգգիտելիքները

                              Զարգացնել մտածողությունը,հիշողությունը,խոսքի վվվվվվվվվվվվվկուլտուրան,առաջացնել հետաքրքրություն դեպի  բբբբբբբբբբբբբբբբուսումնասիրվող առարկաները:

 

Կահավորում-Պռոեկտոր,սալիկահանդես,պաստառներ

                                <Սեպտեմբերի 1 > թեմայով

Միջոցառման ընթացքը-  I Դասղեկի խոսքը

                                           Այսօր ձեզ հետ միասին գնացքով՝ (գնացքը          նննննննննննննննննննննամրացված է պատին) իմ ուղեկցությամբ նննննննննննննննննննննճանապարհորդելու ենք գիտելիքների նննննննննննննննննննննաշխարհով: Եկենք ծանոթանանք հհհհհհհհհհհհհհհհհհհհճանապարհորդության ծրագրին (սալիկ N3)

                           

  II                      Ընթերցանություն

                          Հայոց լեզու

                          Մաթեմատիկա

                          Ես և շրջակա աշխարհը

                          Տոխնոլոգիա

                          Երաժշտություն

III  Ընթերցանություն  (սալիկ N4)

 1.Որոնք են գրքի տարրերը:Առաջարկված տարբերակների ընտրել ճիշտ պատասխանները   (սալիկ N7)

 Գրադարան ,կազմ,տպագրական թուղթ,վերնագիր,ընթերցասրահ

(կազմ,տպագրաթուղթ,վերնագիր)

2. Նշել Աթաբեկ Խնկոյանի գրական անունը(սալիկ N5)

   (Խնկո Ապեր)

3.Նշել Հ.Թումանյանի հեքիաթները(սալիկ N6)

 <Կիկոսի մահը>,<Բարեկենդանը>,<Կոշկավոր կատուն>,<Ոսկի քաղաք

IV Հայոց լեզու (սալիկ N8)

 1.Բառարանային բառեր(սալիկ N9)

   Տեղադրել բաց թողնված տառերը

   Դար.ին,անհո.,անդա.ար,ճանապար.

  (Դարբին,անհոգ,անդադար,ճանապարհ)

  2.Խոսքի մասեր (սալիկ N10)

   Ընտրել ճիշտ պատասխանը

   Գոյական,ածական,դրական,թվական

   (Գոյական,ածական,թվական)

3. Հականիշներ(սալիկ N11)

Տաք-Սառը

Բարձր-Սառը

Ուրախ-Տխուր

Լայն-նեղ

Մեծ-փոքր

Մաթեմատիկա (սալիկ N12)

  1.Գտնել արժեքը (սալիկ N13)

  2. Համեմատել (սալիկ N14)

  3. Երկրաչափական պատկեր: (սալիկ N15)

      Քանի եռանկյուն կա (6)       

4.Մակերես և պարագիծ (սալիկ N16)

VI Ես և շրջակա աշխարհը (սալիկ N17)

  1.ՈՒշադիր լսել և որոշել բնության որ ձայնն է

     (անձրև,ծովի խշշոց,թռչյունների դայլայլ)

2. Ով է ամենա-ամենան  (սալիկ N18)

  Ամենամեծ ծովային կենդանին (կետ)

  Ամենամեծ ցամաքային կենդանին (աֆրիկյան փիղ)

 

 

VII Տեխնոլոգիա (սալիկ N19)

      Ասացեք ասացվածքներ աշխատանքի մասին

 

 

VIII. Երաժշտություն (սալիկ N20)

        Անվանել պատկերված երաժշտական գործիքները

 

 

 

 

 

 

 

 

Դասի ավարտը

 

Մեր դասը մոտեցավ իր ավարտին :Իսկ ճանապարհորդությունը կավարտենք մայիսին: Ես կարծում եմ այն կլինի հետաքրքիր:Դուք ճանապարհորդությունից կվերադառնաք գիտելիքների մեծ պաշարով: Մեր դասարանը մեծ ընտանիք է. ինչպիսի ընտանիք՝ հիմա դուք կիմանաք, եթե համաձայնեք բարձր կասեք  ԱՅՈ,          ԱՅՈ, ԱՅՈ

  Մեր դասարանը դպրոցում ամենախելացին է :

  Մեր դասարանը դպրոցում ամենահամերաշխն է:

  Մեր դասարանը դպրոցում  ամենալավն է:

  Որովհետև մենք մի ընտանիք ենք:

 

  

 

 

 


 

ԴԱՍ-ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ <ԳԻՏԵԼԻՔԻ ՕՐ> Թեմա- Գիտելիքի օր <Ճանապարհորդություն դեպի գիտելիքների գգգգգգգգ աշխարհ> Նպատակը- Ստեղծել ուրախ տրամադրություն ուսումնական տարվա հհհհհհհհհհհհհ առաջին օրը Խնդիրները- Կրկնել և ընդհանրացնել 3-րդ…

ԴԱՍ-ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ <ԳԻՏԵԼԻՔԻ ՕՐ> Թեմա- Գիտելիքի օր <Ճանապարհորդություն դեպի գիտելիքների գգգգգգգգ աշխարհ> Նպատակը- Ստեղծել ուրախ տրամադրություն ուսումնական տարվա հհհհհհհհհհհհհ առաջին օրը Խնդիրները- Կրկնել և ընդհանրացնել 3-րդ…

N3)

N3)

N9) Տեղադրել բաց թողնված տառերը Դար

N9) Տեղադրել բաց թողնված տառերը Դար

N18) Ամենամեծ ծովային կենդանին (կետ) Ամենամեծ ցամաքային կենդանին (աֆրիկյան փիղ)

N18) Ամենամեծ ծովային կենդանին (կետ) Ամենամեծ ցամաքային կենդանին (աֆրիկյան փիղ)

Դասի ավարտը Մեր դասը մոտեցավ իր ավարտին :Իսկ ճանապարհորդությունը կավարտենք մայիսին: Ես կարծում եմ այն կլինի հետաքրքիր:Դուք ճանապարհորդությունից կվերադառնաք գիտելիքների մեծ պաշարով: Մեր դասարանը մեծ…

Դասի ավարտը Մեր դասը մոտեցավ իր ավարտին :Իսկ ճանապարհորդությունը կավարտենք մայիսին: Ես կարծում եմ այն կլինի հետաքրքիր:Դուք ճանապարհորդությունից կվերադառնաք գիտելիքների մեծ պաշարով: Մեր դասարանը մեծ…
Скачать файл