AZIZ BOSTON – O’ZBEKISTON
Оценка 4.6

AZIZ BOSTON – O’ZBEKISTON

Оценка 4.6
doc
09.02.2020
AZIZ BOSTON – O’ZBEKISTON
№2-TEMA AZIZ BOSTON – O’ZBEKISTON.doc

 

 

 

 

No’kis rayoni’ XBMXMThSHBne qarasli

№ - 22- sanli' uluwma worta bilim beriw mektebinin'

Qosi’q pa'ni mug'allimi

 

Ag’i’lash   Saylauovti’n’

 

AZIZ BOSTON – O’ZBEKISTON

 atli’ temasi’ boyi’nsha

sabaqli’q is jobasi’

 

 

2015-2016 ji’l

 

No’kis Rayoni’                                                                                                        22-mektep  Saylauov Ag’i’lash

№2-TEMA  AZIZ BOSTON – O’ZBEKISTON     

Sabaqti’n’ maqseti

a)Bilimlendiriw maqseti

Woqi’wshi’larg’a Aziz boston – O’zbekiston qosi’g’i’ haqqi’nda uluwma tusinikler beriw ha’m bul temani’n’ basqa temalardan wo’zgesheligin ayti’p wo’tip temani’ baslaw.

b) Tarbiyali’q maqseti.

Woqi’wshi’larg’a temadan kelip shi’qqan halda wo’mirde jaqsi’ menen jamanni’n’ birdey juriwin biraq jaqsi’li’qti’n’ jen’ip shi’g’i’wi’n tusindirip, woqi’wshi’lardi’ jaqsi’li’q ruwxi’nda ta’rbiyalaw.

c)Rawajlandi’ri’w maqseti

Woqi’wshi’lardi’n’ pa’nge degen qi’zi’g’i’wshi’li’g’i’n artti’ri’w na’tiyjesinde wolardi’n’woqi’w ham jazi’w ko’nlikpelerin artti’ri’p bari’w

Sabaqti’ qurallandi’ri’w

Sabaqli’q kitap,tarqatpa materiallar, ha’m ko’rgizbeli qurallar.

Sabaqta paydalani’lg’an metodlar: «Blits» interaktiv metodi’ «Skarabey» interaktiv metodi’

Sabaq jobasi’

1

Sholkemlestiriw bolimi

2-minut

2

Uyge tapsi’rmalardi soraw

10-minut

3

Taza temani’ tusindiriw

15-minut

4

Taza temani’ bekkemlew

16-minut

5

Uyge tapsi’rma beriw

2-minut

Sabaqti’n bari’si’

Sholkemlestiriw

Klassqa kirip woqi’wshi’lardi’n’tazali’g’i’na,klass tazali’g’ina itibar qarati’w.Woqi’wshi’lardi’n’ woqi’w qurallari’n ko’zden keshirip  na’wbettegi sabaqqa tayarli’g’i’n tekseriw

Uyge tapsi’rma soraw

Qosi’q ayti’w qag’i’ydalari’ temasi’n soraw.

Tema

AZIZ BOSTON – O’ZBEKISTON

So’zi:  M.Mirzo                                          muzikasi’:  D.Omonullaeva

                               

Bu dunyoda chamanlar ko’p,

Bu dunyoda vatanlar ko’p.

Barchasida yashnar gullar,

Barchasida yayrar dillar.

Naqroti

Mening uchun aziz boston –

O’zbekiston, O’zbekiston.

 

Chorlar ezgu yollar meni,

Ajdodlarim qollar meni.

Bu vatanda to’kmasman yosh,

Bu vatanda rgmasman bosh.

Naqroti

Mening uchun aziz boston –

O’zbekiston, O’zbekiston.

 

 

 

 

No’kis Rayoni’                                                                                                        22-mektep  Saylauov Ag’i’lash

 

 

No’kis Rayoni’                                                                                                        22-mektep  Saylauov Ag’i’lash

 

Sabaqti’ bekkemlew

Bekkemlew ushi’n «Debat», «klaster» interaktiv metodi’ usi’ni’s yetiledi. Tema boyi’nsha woqi’wshi’larg’a  qayta sorawlar berip ha’m qosi’msha tapsi’rma tu’rinde ha’r toparg’a krosvordlar tarqati’ladi’.tapsi’rma wori’nlani’p bolg’annan son’ bosli’qlardi’ toli’qti’ri’w maqsetinde,bilimlerin bekkemlep bari’w ushi’n yadtan formulalar jazadi’.

1.A’ziz bostan-O’zbekistan qosi’g’i’ni’n’ namasi’n kim jazg’an?.

2.A’ziz bostan-O’zbekistan qosi’g’i’ni’n’ so’zin kim jazg’an?

3.Qosi’q ne haqqi’nda ayti’lg’an?

4.Watani’mi’z haqqi’nda qanday qosi’qlardi’ bilesiz?

 

Uy tapsi’rma tapsi’ri’w

Aziz boston – O’zbekiston qosi’g’i’n yadlap keliw keliw. 

 

Sabaqti’ juwmaqlaw

Uy jumi’si’n qayta yadi’na sali’p wotip,bugingi sabaqqa belsene qatnasqan woqi’wshi’larg’a tiyisli bahalari’n qoyg’an halda bugingi sabag’i’ma juwmaq jasayman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No’kis Rayoni’                                                                                                        22-mektep  Saylauov Ag’i’lash


No’kis rayoni’ XBMXMThSHBne qarasli ’ № - 22 - sanli' uluwma worta bilim beriw mektebinin'

No’kis rayoni’ XBMXMThSHBne qarasli ’ № - 22 - sanli' uluwma worta bilim beriw mektebinin'

No’kis Rayoni’ 22-mektep

No’kis Rayoni’ 22-mektep

No’kis Rayoni’ 22-mektep

No’kis Rayoni’ 22-mektep
Скачать файл