Конспект урока по белорусскому языку "Пераказ тэкста па плане" 4 класс
Оценка 4.6

Конспект урока по белорусскому языку "Пераказ тэкста па плане" 4 класс

Оценка 4.6
Разработки уроков
docx
белорусский язык
4 кл
14.03.2018
Конспект урока по белорусскому языку "Пераказ тэкста па плане" 4 класс
Представлен конспект урока белорусского языка в 4 классе по теме “Пераказ “Незвычайны грыбнік” Мэта: развіваць уменне падрабязна пераказваць апавядальны тэкст паводле калектыўна складзенага плана. Задачы: развіццё ўмення дзяліць тэкст на часткі,складаць план, пісьмова пераказваць тэкст па плане. Конспект урока соответствует методическим требованиям.
пераказ.docx
Беларуская мова Тэма:“Пераказ “Незвычайны грыбнік” Мэта: развіваць уменне падрабязна пераказваць апавядальны тэкст паводле калектыўна складзенага плана. Задачы: развіццё ўмення дзяліць тэкст на часткі,складаць план, пісьмова пераказваць тэкст па плане. Ход урока 1. Арганізацыйны этап 2. Тэма і мэта ўрока - вазьміце прыстаўку ў слове перапынак - чацвёрты гук у слове ямка - першую літару алфавіта (а) - дадайце прыназоўнік з аднаго гука. (пераказ) (сумесна з вучнямі) -Якія задачы паставім перад сабой на ўроку? (дзяліць тэкст на часткі, вызначаць галоўнае ў кожнай частцы, пісьмова переказаць тэкст, захоўваць правільнае напісанне слоў згодна са зместам) - Для чаго трэба ўмець пераказваць тэкст пісьмова? - Дзе спатрэбіцца гэты навык? - Пажадайце сваім суседзям па парце поспехаў. З добрым настроем пачнем працаваць. 3. Знаемства са зместам тэкста. - Чытанне настаўнікам НЕЗВЫЧАЙНЫ ГРЫБНІК Кожны грыбнік мае свае мясціны. Меў такую і Толік. Гэта была светлая паляна сярод лесу. На ёй расло многа падбярозавікаў. Адзін раз прыбег Толік на палянку і здзівіўся. На ёй ляжала многа карэньчыкаў ад грыбоў. Нехта не пашкадаваў грыбніцы. Раптам з лесу выйшаў лось. Ён панюхаў паветра. Потым пачаў збіраць грыбы. Лясны жыхар адкусваў толькі шапачку. Корань ён выкідаў. Толік не стаў пужаць лася. Такога грыбніка хлопчык бачыў першы раз. - Самастойнае чытанне вучнямі. - Слоўнікавая работа: (незразумелыя словы) грыбніца , жыхар, не пашкадаваў, паветра. (сінонімы) многа – шмат, адзін раз – аднойчы, нехта – хтосьці, раптам – нечакана, потым – пасля, першы раз – упершыню. 4. Работа па змесце тэксту - Адказы на пытанні А)Якую мясціну ў лесе меў Толік? Б)Што расло на палянцы? В)Што здзівіла хлопчыка, калі ён прыйшоў на палянку? Г)Якога незвычайнага грыбніка заўважыў Толік? Д)Як лось збіраў грыбы? Е) Чаму хлопчык не спужаў лася? - Тэма тэксту (лось-грыбнік) - Тып тэксту(апавяданне) - Падзел тэксту на лагічныя часткі (4) - Вызначэнне ключавых слоў і выразаў (запіс на дошцы) 1-ая : грыбная мясціна, многа падбярозавікаў. 2-ая: хлопчык здзівіўся, не пашкадаваў грыбніцы. 3-яя: лось выйшаў, збіраць грыбы. 4-ая: не стаў пужаць. План 1. Грыбная мясціна. 2. Карэньчыкі на паляне. 3. Незвычайны грыбнік. 4. Не стаў пужаць. - Арфаграфічная работа: (мясціны, падбярозавікаў, карэньчыкі, пашкадаваў, выйшаў, адкусваў, незвычайны) - Складанне плану (калектыўна) - Вусны пераказ тэксту па плане (выпраўленне арфаэпічных памылак, неапраўданых паўтораў) 5. Напісанне пераказу 6. Падвядзенне вынікаў урока. Рэфлексія. (Некалькі вучняў зачытваюць свае работы) - Што вызвала цяжкасці пры напісанні пераказу? - Што было лёгка? - Ці здзейснілі задачы ўрока? - Які выхаваўчы момант змешчаны ў апавяданні?

Конспект урока по белорусскому языку "Пераказ тэкста па плане" 4 класс

Конспект урока по белорусскому языку "Пераказ тэкста па плане" 4 класс

Конспект урока по белорусскому языку "Пераказ тэкста па плане" 4 класс

Конспект урока по белорусскому языку "Пераказ тэкста па плане" 4 класс