КТЖ 3 сынып
Оценка 4.7

КТЖ 3 сынып

Оценка 4.7
Разработки уроков
docx
физическая культура
3 кл
05.11.2019
КТЖ 3 сынып
Қауіпсіздік ережесі Денсаулық туралы негізгі түсініктер. 3.1.6.1 - оқытудың әр түрлі кезеңдерінде қауіпсіздік ережесінің дағдылары мен қабілеттерін тану. 3.3.1.1 - салауатты өмір салты үшін дене белсенділігінің маңыздылығын талқылау Дене жаттығуларын орындаарқылы қыздырыну және қалпына келтіру техникасы. 3.3.2.1 - қозғалыс әрекетіндегі дене қыздыру және қалыпқа келтіруді көрсету 3.3.3.1 - қозғалыс әрекеттерін орындау кезінде ағзадағы физикалық өзгерістердің себептері жайлы пікірлесу Лақтыру, секіру және жүгірудің түрлері. 3.1.2.1 - физикалық дамуға ықпал ететін қозғалыс әрекеттерін көрсету Эстафета элементтері бар жеңіл атлетика 3.1.1.1 – дене жаттығуларын орындау кезіндегі негізгі қозғалыс әрекеттерін дамыту. 3.3.5.1 - мектептен тыс және мектептегі қозғалыс әрекеттерінің қажеттілігін түсіндіру Қозғалмалы және спорттық ойындардағы ролдер. 3.2.8.1 - қозғалыс белсенділігіндегі рольдерді анытау және көрсету. Командалық ойындардағы көшбасшылық 3.1.2.1 - физикалық дамуға ықпал ететін қозғалыс әрекеттерін көрсету. 3.2.2.1 командалық жұмыстағы көшбасшылық дағдыларды қолдану. Бірлескен ойындағы тактика және стратегия 3.2.1.1 қозғалысқа байланысты стратегия мен тактиканы дамыту 3.2.3.1 - дене жаттығуларын орындау кезіндегі бірлескен жұмысты дамыту Ойындағы қозғалыс белсенділігі. 3.3.5.1 - мектептен тыс және мектептегі қозғалыс әрекеттерінің қажеттілігін түсіндіру
14 КТЖ_Дене шыныктыру_3 сынып.docx
Күнтізбелік­тақырыптық жоспар 3 сынып Аптасына 3 сағ., жылына 102 сағ. Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері Тақырып/ Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны 1­тоқсан (24 сағат)  Оқу мақсаттары Сағат саны 1­бөлім –  Жеңіл  атлетикадағы  қозғалыс  белсенділігі  (13сағат) 2­бөлім –  Қозғалыс  және спорт  ойындар (11  сағат ) Қауіпсіздік  ережесі Денсаулық  туралы негізгі  түсініктер. Дене  жаттығуларын  орындаарқылы  қыздырыну және  қалпына келтіру  техникасы. Лақтыру, секіру  және жүгірудің  түрлері. Эстафета  элементтері бар  жеңіл атлетика Қозғалмалы  және спорттық  ойындардағы  ролдер. Командалық  ойындардағы  көшбасшылық Бірлескен  ойындағы   тактика және  стратегия 3.1.6.1 ­ оқытудың әр түрлі кезеңдерінде қауіпсіздік   ережесінің   дағдылары   мен қабілеттерін тану. 3.3.1.1 ­ салауатты өмір салты үшін  дене белсенділігінің маңыздылығын талқылау 3.3.2.1   ­  қозғалыс   әрекетіндегі     дене қыздыру   және   қалыпқа   келтіруді көрсету 3.3.3.1  ­  қозғалыс   әрекеттерін   орындау кезінде   физикалық өзгерістердің себептері жайлы пікірлесу 3.1.2.1 ­ физикалық дамуға ықпал ететін қозғалыс әрекеттерін көрсету ағзадағы   3.1.1.1   –   дене   жаттығуларын   орындау кезіндегі   негізгі   қозғалыс   әрекеттерін дамыту. 3.3.5.1 ­ мектептен тыс және мектептегі қозғалыс   әрекеттерінің   қажеттілігін түсіндіру 3.2.8.1 ­ қозғалыс белсенділігіндегі  рольдерді анытау және көрсету.  командалық 3.1.2.1 ­ физикалық дамуға ықпал ететін қозғалыс әрекеттерін көрсету. 3.2.2.1 көшбасшылық дағдыларды қолдану. 3.2.1.1 қозғалысқа байланысты стратегия мен тактиканы дамыту 3.2.3.1 ­ дене жаттығуларын орындау  кезіндегі  бірлескен жұмысты дамыту     жұмыстағы 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 Ойындағы  қозғалыс  белсенділігі. 3.3.5.1 ­ мектептен тыс және мектептегі қозғалыс   әрекеттерінің   қажеттілігін түсіндіру 2­тоқсан (24 сағат) 3­бөлім –  Акробатика  негіздерінде  гимнастика.  (11 сағат) Қауіпсіздік  ережесі   Жаттығулар  арқылы  икемділікті  дамыту. Акробатикалық  элементтер. Акробатикалық  жаттығулар  реттілігі. Акробатикалық  жаттығуларда  қолданатын  ойындар. Қазақтың ұлттық  ойындарына  баулу. Ынтымақтастық  және әділ ойын. 4­бөлім – Қазақ ұлттық  және қозғалыс ойындар.   (13 сағат) 3.1.6.1 ­ оқытудың әр түрлі кезеңдерінде қауіпсіздік   ережесінің   дағдылары   мен қабілеттерін тану.  командалық   жұмыстағы  өзінің   және   басқалардың 3.3.2.1   ­  қозғалыс   әрекетіндегі     дене қыздыру   және   қалыпқа   келтіруді көрсету 3.1.2.1 ­ физикалық дамуға ықпал ететін қозғалыс әрекеттерін көрсету. 3.1.5.1 ­ кеңістікте  қозғалыс әрекеттерін орындау және анықтау. 3.1.4.1   ­ қозғалыс әрекеттерін талдау 3.2.2.1 көшбасшылық дағдыларды қолдану. 3.2.5.1  қозғалыс   белсенділігі   үрдісінде сыни ойлау ерекшеліктерін қолдану 3.2.7.1 ­ топтық және жарыс әрекеттері  кезіндегі  патриотизм көрінісін көрсету  және дамыту. 3.3.5.1 ­ мектептен тыс және мектептегі қозғалыс   әрекеттерінің   қажеттілігін түсіндіру. 3.2.5.1  қозғалыс   белсенділігі   үрдісінде сыни ойлау ерекшеліктерін қолдану. 3.2.6.1 ­ ­­ әр түрлі жағдайлардағы өзінің шығармашылық қабілеттерін көрсету . 3­тоқсан (30 сағат)  1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 5­бөлім –  Денсаулық  және  физикалық  белсенділік. (16 сағат) 6­бөлім –   Ойлауды  дамытуға  арналған  командалық  ойындар. (14 сағат) Қауіпсіздік  ережесі. Физикалық  жүктеме кезіндегі ағзадағы  өзгерістер. Дене  жаттығулары  кезінде өзін­өзі  басқару. Физикалық  жүктеменің ағзаға әсері . Төзімділікті  дамытуға  бағытталған дене  жаттығулары. Ролдерді  анықтайтын ойын  әрекеттері. Көшбасшылық  қасиеттерін  дамытуға  бағытталған  ойындар Топтағы  шығармашылықты дамытуға  бағытталған  ойындар. Командалық  ойындардағы  тактика және  стратегия.  денсаулықты   нығайтудағы 3.3.4.1   ­ қиындықтар мен тәуекелдерді ажырату 3.3.3.1  ­  қозғалыс   әрекеттерін   орындау кезінде   физикалық өзгерістердің себептері жайлы пікірлесу   ағзадағы 3.3.1.1 ­ салауатты өмір салты үшін  дене белсенділігінің маңыздылығын талқылау. 3.1.4.1   ­  өзінің   және   басқалардың қозғалыс әрекеттерін талдау. 3.1.5.1 ­ кеңістікте  қозғалыс әрекеттерін орындау және анықтау. 3.1.3.1 ­ дене жаттығуларының ретін    сақтау. 3.3.4.1 ­ денсаулықты нығайтудағы  қиындықтар мен тәуекелдерді ажырату 3.2.8.1 ­ қозғалыс белсенділігіндегі  рольдерді анытау және көрсету. 3.2.2.1 командалық жұмыстағы   көшбасшылық дағдыларды қолдану. 3.1.4.1 ­ өзінің және басқалардың  қозғалыс әрекеттерін талдау. 3.2.3.1 ­ дене жаттығуларын орындау  кезіндегі  бірлескен жұмысты дамыту   3.2.5.1 қозғалыс белсенділігі үрдісінде  сыни ойлау ерекшеліктерін қолдану 3.2.1.1 қозғалысқа байланысты стратегия мен тактиканы дамыту 3.2.6.1 ­  әр түрлі жағдайлардағы өзінің  шығармашылық қабілеттерін көрсету.  4­тоқсан (24 сағат) 2 3 2 3 3 3 1 1 2 2 2 2 2 2 7­бөлім –  Ойын арқылы әлеуметтік  дағдыларды  дамыту. (14 сағат) 8­бөлім –  Жеңіл  атлетика  арқылы  салауатты  өмір салты (10 сағат) Қауіпсіздік  ережесі. Ойындағы қарым­ қатынас  дағдылары. 3.1.6.1 ­ оқытудың әр түрлі кезеңдерінде  қауіпсіздік ережесінің дағдылары мен  қабілеттерін тану. 3.2.8.1 ­ қозғалыс белсенділігіндегі  рольдерді анытау және көрсету. Жарыс  элементтері бар  ойындар. Ойын жағдайында сыни ойлауды  дамыту. 3.1.2.1 ­ физикалық дамуға ықпал ететін  қозғалыс әрекеттерін көрсету. 3.2.4.1 ­ дене жаттығуларын орындау  ережелері мен әдістерін қолдану 3.2.5.1 қозғалыс белсенділігі үрдісінде  сыни ойлау ерекшеліктерін қолдану 3.2.6.1 ­ әр түрлі жағдайлардағы өзінің  шығармашылық қабілеттерін көрсету  Ойын белсенділігі процесінде  әлеуметтік  дағдыларын  дамыту. Салауатты өмір  салтын  қалыптастыру. Жүгіру және оның түрлері. Ұзындыққа және  биіктікке секіру. Кіші допты  лақтыру  элементері бар   қозғалмалы  ойындар. 3.3.4.1 ­ денсаулықты нығайтудағы  қиындықтар мен тәуекелдерді ажырату 3.1.6.1 ­ оқытудың әр түрлі кезеңдерінде  қауіпсіздік ережесінің дағдылары мен  қабілеттерін тану. 3.3.1.1 ­ салауатты өмір салты үшін  дене белсенділігінің маңыздылығын талқылау 3.1.3.1 ­ дене жаттығуларының ретін    сақтау. 3.1.5.1 ­ кеңістікте  қозғалыс әрекеттерін орындау және анықтау. 3.2.5.1 қозғалыс белсенділігі үрдісінде  сыни ойлау ерекшеліктерін қолдану 3.2.2.1 командалық жұмыстағы   көшбасшылық дағдыларды қолдану. 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2

КТЖ 3 сынып

КТЖ 3 сынып

КТЖ 3 сынып

КТЖ 3 сынып

КТЖ 3 сынып

КТЖ 3 сынып

КТЖ 3 сынып

КТЖ 3 сынып
Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.