Рабочая программа по татарскому языку (9 класс, татарский язык)
Оценка 5

Рабочая программа по татарскому языку (9 класс, татарский язык)

Оценка 5
Образовательные программы
doc
психологическая работа +1
9 кл
01.02.2017
Рабочая программа по татарскому языку (9 класс, татарский язык)
Данный материал моя личная разработка преподавания татарского языка русскоязычным учащимся 9 класса. В данную программу я включила работу и с целью подготовки к ЕРТ во время рабочих уроков, и изучение материала по программе. учащиеся также повторяют и изученный материал. Данная разработка составлена лично мной.
9 нчы сыйныфка татар теленнән.doc
9  нчы сыйныфка татар теленнән (рус төркеме) календарь­ тематик план Барлыгы:  68  дәрес,   атнага:  2 дәрес. № Дәрес   темасы. Сәг.  Са ны Дәрес  тибы Укучыларның               эшчәнлек    төрләре Контроль Көтелгән  нәтиҗәләр Өй   эше Үткәрү вакыты ,,КЕШЕЛӘРНЕҢ  ТОРМЫ   ШЫН     БИЗӘҮ.” (6  ДӘРЕС) Сөйләмдә сүз   төрк. кулланырга  өйрәтү     Тезүче  һәм  иртүче  теркәгеч­ләр  белән  2 шәр  җөмлә  төзергә 1 2 3 I  Ч И Р Е К. (14  СӘГАТЬ) Тезмә   кушма  җөмлә Аналитик  иярченле кушма  җөмләләр Синтетик  иярченле кушма  җөмләләр.  Бәйлекләр. 1 1 1   Кабатлау, ныгыту Яңа  материал ны үзләш­ терү Яңа  материал ны үзләш­ терү Теркәгеч­ ләрне    дөрес    урында  куллана   белү. Мөст.   Сүз   төркемнә рен    кабатлау. 1.Теркәгечләр белән  җөмлә  төзү, татар   телендәге   сузык  һәм   тартык  аваз­ларны  һәм   хәрефләрне  кабатлау.  2.Җыйнак  һәм  җәенке   җөмләләрне  кабатлау. 3.Гади  һәм  кушма  җөм­ ләләрнең  аермасын  күрү. 1.Сүз  төркемнәрен   кабатлау. 2.Җөмләләрнең  төрләрен  искә  төшерү 3.Тезмә  кушма   җөмлә   белән  танышу. 1.Сүз   төркемнәрен   кабатлау. 2.Аналитик  иярченле   җөмләләр  белән  танышу. 3.Җөмләләрнең  баш   кисәкләре   турында    Тезмә кушма  җөмлә төзергә  өйрәтү Җөмлә­ ләр төзеп  язу Иярчен кушма  җөмлә төзергә  өйрәтү ,,Мин   үзем   турымда   сөй­ лим.”темасы­ на мәгълүмат  язу(исемем,  фамилиям,яш ем,адресым)   ,,Үзем  һәм    гаиләбез   турында    сөйлим.”  темасына   җөмләләр 4 Иярчен ия җөмлә 1 5 Иярчен ия җөмлә 1 6 7. Иярчен хәбәр  җөмлә. Теманы  йомгаклау. ,,Илләр  һәм   шәһәрләр.”  Темасына   җөмләләр  төзү. 1 1 Яңа материал ны үзләш­ терү Яңа  материал ны үзләш­ терү Кабатлау, ныгыту Яңа  материал ны   үзләште­ рү кагыйдә  өстендә  эш.   1.Мөст.   һәм  бәйләгеч   сүз  төркемнәрен   кабатлау. 2. Аналитик  һәм   синт.    иярченле    кушма    җөмләләрне   аера  белү. 3.Схема  төзергә  өйрәнү. 1.Җөмләнең  бөш  һәм   иярчен  кисәкләрен   кабатлау. 2.Иярчен  ия  җөмлә    төзеп  язу. 3. Синт.  һәм  аналитик    иярчен  җөмләләрнең    аермасын   күрү. 1.Җөмләнең  баш  һәм   иярчен  кисәкләрен   кабатлау. 2.Иярчен  ия  һәм   иярчен  хәбәр   җөмләләрнең    аермасын  күрү. 3.Җөмләләргә  схема    төзү. ,,ИЛЛӘР                  ҺӘМ 1.Җөмләләрнең    баш  һәм иярчен   кисәкләрен  табу. 2.Иярчен   ия  һәм   иярчен хәбәр   җөмләләне  аеру. 3.Җөмләләргә  схема   төзү. Җөмлә­ ләр төзеп  язу Иярчен кушма  җөмлә төзергә  өйрәтү Иярчен ия җөмлә  төзергә өйрәтү Схема  буенча  җөмлә  төзү    язып  килергә. ,,Көндәлек   тормышта   аралашу.”   темасына   җөмләләр   язып    килергә. ,,Буш   вакытым.”  темасына   җөмләләр   язып  килергә. Ниг.14(№ 4,№8­    2,4,5  җөмлә) Иярчен  ия  җөмлә төзергә  өйрәтү ,,Шәхси  хат.”  язып  килергә. ШӘҺӘРЛӘР.” Иярчен хәбәр  җөмлә төзергә  өйрәтү (8 СӘГАТЬ) ,,Татар  я  рус  бәйрәменә” багышлап   котлау  язу.             Бәйләүче  чаралар­ ны  истә  калдыру. 8. Иярчен   ия   җөмлә 1. 9 Мөстәкыйль эш 1. 10 11 12 1 1 1 Хаталар  өстендә  эш  һәм   иярчен    хәбәр  җөмлә   белән  танышу. Иярчен   хәбәр   җөмлә ,,Илләр һәм  шәһәрләр”  темасын  йомгаклау. Яңа  тема  белән  танышу  дәресе. Кабатлау, ныгыту Ныгыту Яңа  материал ны үзләш­ терү Кабатлау, ныгыту 1.Җөмләләрең  төрләрен   кабатлау. 2.Бирелгән  темага    җөмләләр  төзү. 3.Җөмләләрне  дөрес   тәртипкә  кую 1.,,Мәктәбем  һәм   сыйныфым.”темасына   җөмләләр  төзү. 2.Җөмләнең  баш   һәм   иярчен  кисәкләрен   кабатлау. 3.,,Мин  һәм  дусларым.”  темасына  иярчен  ия   җөмлә  төзү. Тестлар. 1,,Татарстан  Республика­ сы.”­темасына  җөмләләр   төзү. 2.Мөст.  һәм   бәйләүче   чараларны  күрсәтү. 3.Мөст.  эшнең   хаталары  өстендә  эш. 1.,,Татарстандагы  истә­ лекле   урыннар.” тема­ сына  җөмләләр  төзү. 2. Иярчен  ия  һәм   иярчен Тезмә  һәм   иярченле  җөмлә­ ләрне   аеру. Схема  буенча  җөмлә  төзү Мөст.  рәвештә  эшли  белү. Бәйләүче  чарала ны истә  калдыру Үткән   материалны   үзләштерү. Иярчен  ия җөмлә төзергә өйрәтү ,,Туган  як.”   темасына   багышлап    җөмләләр   төзеп  язу. ,,Дәресләр. Түгәрәкләр   һәм   спорт   секцияләре”   турында  язып килергә. Белемне   тикшерү. Иярчен   хәбәр  җөмлә төзергә  өйрәтү         Җыйнак  һәм   җәенке җөм­ ләләр турында кагыйдәне  кабатларга ,,Татарстан   республикасы. ” турында   сөйләргә. Схема  буенча  җөмлә  төзү Иярчен   хәбәр   җөмлә төзергә  өйрәтү ,,Туган   ягым.”  темасына   җөмләләр 13 Диктант ,,Илләр һәм   шәһәрләр.” 1 Кабатлау  дәресе. 14 Хаталар өстендә  эш 1. Контроль  дәрес. хәбәр   җөмләләрне   чагыштыру.    3.,,Туган   ягым.”   темасына   җөмләләр   язу. 1.,,Илләр  һәм  шәһәрләр.”  темасына   җөмләләр   төзеп  язу. 2.Җөмләнең баш     һәм     иярчен  кисәкләрен кабатлау. 3,,Татар  халкының  күре­ некле кешеләре.”  сүзтезмәсен   төрләндерү.  Диктатлар  җыентыгы. Бәйләүче  чараларны аера  белергә өйрәтү Бәйләүче  чаралар­ ны  куллана  белү язып  килергә.   ,,Татар   халкының   күренекле  кешеләре.” темасына   җөмләләр   язып  килергә Белемне  тикшерү. Игътибарлыкка  ирешү. Кагыйдә­ ләрне  кабатларга               15 ЯЗМЫШЫМА Иярчен тәмамлык  җөмлә 1 Кабатлау, материал ны  ныгыту II  Ч И Р Е К.(16  ДӘРЕС) ҮЗЕМ           ХУҖА. 1.Язылган  эшне   анализлау. 2.Хаталар  өстендә  эш. 3.,,Өлкәннәргә  хөрмәт.”   темасына   җөмләләр   төзү. Кагыйдә­ не  белү. (3    ДӘРЕС) Алдагы дәрестә  язылган эш. 16 Иярчен  тәмамлык җөмлә 1 Яңа  материал ны үзләш­ терү 1.Җөмләнең   баш  һәм   иярчен  кисәкләрен   кабатлау. 2.,,Ял.”  турында   Бәйләүче  чаралар­ ны истә  калдыру Иярчен тәмамлык  җөмлә төзергә  өйрәтү                   ,,Минем   яраткан   шөгылем   һәм уеннарым.”   темасына   җөмләләр   язып  килергә. Үткән   темаларны   кабатларга. 17 18 Иярчен вакыт  җөмлә. ,,Язмышыма  үзем  хуҗа” темасын  йомгаклау. ,,Һ Ө Н Ә Р Иярчен урын  җөмлә 1 1 Яңа  материал ны үзләш­ терү Кабатлау, ныгыту 19 Кисәкчәләр. 1 Яңа  материал ны үзләш­ терү 20 Теркәгечләр. 1 Кабатлау, ныгыту җөмләләр   төзү. 3.Спорт  уеннары – сүзтезмәсен  төрләндерү. 1.Җөмләнең  иярчен   кисәкләрен  кабатлау. 2.,,Кешенең тышкы    кыяфәте  һәм  холкы.”    темасына  җөмләләр  төзү. 3.Үтенеч  белдереп  язу. С А Й Л А У.” 1.,,Язмышыма  үзем   хуҗа”  сүзтезмәсе  белән    иярчен  вакыт  җөмлә   төзү. 2.Сыйныфташлар белән    үзара  мөнәсәбәтләр    турында    җөмләләр    төзеп  язу. 3.Һөнәр  сайлау    сүзтезмәсен   төтләндерү 1.,,Һөнәрләр.”сүзен    төрләндереп,   иярчен    урын  җөмләләр  төзү. 2.,,Һәнәрләр  сайлау.”   сүзтезмәсен    кертеп,    җөмләләр   төзеп  язу. 3.Мөст.   һәм  бәйләгеч    сүз   төркемнәрен   кабатлау. 1.,,Кисәкчә”   сүзенең    тамырдаш   сүзләре  белән  җөмләләр  төзеп  язу. 2.Әйләнә­тирә  дөнья    сүзтезмәсе  белән   Бәйләүче  чаралар­ ны истә  калдыру Схема  буенча  җөмлә  төзү Иярчен тәмамлык  җөмлә төзергә  өйрәтү Хат  язып   килергә.              (4  Д Ә Р Е С) Иярчен вакыт  җөмлә төзергә  өйрәтү              Һөнәр  сайлау  турында   җөмләләр   язып  килергә. Бәйләүче  чаралар­ ны   истә  калдыру Иярчен урын  җөмлә төзергә  өйрәтү ,,Һәнәрләр    сайлау.”   темасына  хат  язып  килергә.              Иярчен урын  җөмлә төзергә  өйрәтү Схема  буенча  җөмлә  төзү Ниг. 30(1)              ,,Әйләнә­тирә  дөнья”   темасына текст   төзеп   килергә. 21 ,,Һәнәр  сайлау”  темасын    йомгаклау.   1 Яңа  материал ны үзләш­ терү ,,Г А И Л Ә 22 Кушма  җөмләләр. 1 Кабатлау, ныгыту 23 Иярчен   хәл  җөмләләр.  1 Яңа  материал ны үзләш­ терү җөмләләр  төзеп  язу. 3.Кисәкчә   Һәм теркә­ гечләрнең  аермасы  белән  танышу. 1.Теркәгечләрне  кертеп,   җөмләләр   язу. 2.Иярчен  шарт  җөмләләр  белән  танышу. 3.,,Минем  яраткан   шөгылем.”  темасына    диалог  төзү. БЮДЖЕТЫ” 1.,,Һөнәр  сайлау”   сүзтезмәсе  белән   иярчен  шарт  җөмлә  төзеп  язу. 2.Тектның  эчтәлегенә   буенча сораулар  төзеп   язу. 3.,,Һөнәр   сайлау”   сүзтезмәсен   кулланып,    хикәя   төзеп  язу. 1.,,Гаилә  бюджеты”­ сүзтезмәсен тартым   кушымчасы  белән   төрләндерү. 2.Бәйләүче  чаралар   ярдәмендә   ,,Гаилә    бюджеты.”  темасына   кушма  җөмләләр  төзеп   язу  һәм  кушма   җөмләләрнең  төрләрен   кабатлау. 3.Җөмләләрнең  баш   һәм  Бәйләүче  чаралар­ ны истә  калдыру Иярчен шарт  җөмлә төзергә  өйрәтү              ,,Спорт   уеннары”   турында   җөмләләр   язып  килергә. (9 СӘГАТЬ) Схема  буенча  җөмлә  төзү Иярчен шарт  җөмлә төзергә  өйрәтү              ,,Гаилә   бюджеты.”тем асына  диалог  төзеп   килергә. Бәйләүче  чаралар­ ны истә  калдыру Иярчен сәбәп  җөмлә төзергә  өйрәтү ,,Бәйрәмнәр.”  темасына   диалог  төзеп   килергә. 24 Иярчен    хәл  җөмләләр. 1 Кабатлау, ныгыту 25   Синтетик  иярчен җөмләләр. 1 Яңа  материал ны үзләш­ терү 26 Иярчен    җөмләләрне   кабатлау. 1 Кабатлау, ныгыту иярчен  кисәкләрен    күрсәтү. 1.Спорт  уеннары – сүзтезмәсен  төрле    формада  төрләндерү. 2.,,Минем  дөньям    һәм   Интернет.” темасына  җөмләләр  төзү. 3.Татар  һәм  рус    халыкларның  милли   бәйрәмнәре  һәм   йолалары­темасына     иярчен  хәл   җөмләләр   төзү. 1.,,Рәхмәт  белдерә  алу”­ сүзтезмәсен  төрләндерү. 2.Гаиләдә  рәхмәт  белдерә алу­  темасына   иярчен   хәл   җөмләләр  төзү. 3.Иярчен  хәл   җөмләләрне  анализлау. 1.Синтетик  һәм  аналитик  җөмләләр­  сүзтезмәсен   төрле  формада   төрләндерү. 2.,,Гаилә  бюджеты.”  темасына   хикәя  төзү. 3.Язылган   җөмләләргә   схема   төзү. Схема  буенча  җөмлә  төзү Иярчен тәмамлык  җөмлә төзергә  өйрәтү ,,Татар  һәм   рус   халыкларның   милли   бәйрәмнәре   һәм   йолалары.”  темасына    хикәя  язып   килергә. Бәйләүче  чаралар­ ны   истә  калдыру Иярчен тәмамлык  җөмлә төзергә  өйрәтү ,,Кышкы  ял.”  темасына җөмләләр   язып  килергә.              Схема  буенча  җөмлә  төзү Синтетик иярчен  җөмлә төзергә  өйрәтү              ,,Гаилә   бюджеты.”  темасына   диалог  төзеп   килергә. 27 ,,Гаилә  бюджеты”темасын йомгаклау. 28 Контроль эш 29 Хаталар өстендә  эш 1 1 1 30 Күнегүләр эшләү 1 Яңа  материал ны үзләш­ терү Кабатлау, ныгыту Контроль  дәрес, белем­  күнекмә­ ләрне  тикшерү Кабатлау  дәресе. 1.Стимул  хат­сүзтезмәсен төрле  формада   төрләндерү. 2.Стимул  хатка­  шәхси   хат    үрнәге  белән   танышу. 3.Җөмләләнең  төрләрен   күрсәтү. 1.,,Өлкәннәргәхөрмәт   итү.”­  сүзтезмәсен  төрле   формада  төрләндерү. 2.Схема   буенча    җөмләләр  төзеп  язу. 3.,,Көндәлек  тормышта   аралашу.”­темасына    җөмләләр  төзеп  язу. К. эшләре җыентыгы. Бәйләүче  чаралар­ ны истә  калдыру Иярчен рәвеш  җөмлә төзергә  өйрәтү Стимул  хатка шәхси  җавап   язып  килергә.              Схема  буенча  җөмлә  төзү Иярчен рәвеш  җөмлә төзергә  өйрәтү              ,,Көндәлек   тормышта   аралашу.”­  темасына    диалог  төзү. Белемне  тикшерү. Мөст. рәвештә  эшли белү.              Кагыйдә­ ләрне  кабатлау Алдагы дәрестә язылган  эшләр. Үткәнне  искә  төшерү. Хаталарның  төрләренә   игътибар итү. Үткәнне  кабатларга 31 32. Иярчен  ия   җөмлә. 33 Иярчен  хәбәр  җөмлә 34  Иярчен  аергыч   җөмләләр III    Ч И Р Е К. ,,Б Е Л Е М       Һ Ә М  1.,,Белем  һәм  китап.”   сүзләрен  төрле   формада  төрләндерү. 2.Җөмләләрнең   төрләрен кабатлау.­схема  төзү. 3.,,Ел  фасыллары.”­ темасына   җөмләләр   төзеп  язу. 1.Сүз  төркемнәре­   сүзтезмәсен  төрле   формада    төрләндерү. 2.Җөмләнең  баш  һәм    иярчен   кисәкләрен   кабатлау. 3.Теркәгечләрнең    төрләрен  искә   төшерү.    1.Сүз  төркемнәрен  төрле  формада   төрләндерү. 2.Иярчен  хәбәр   җөмләләрне  төзеп,  язу. Кабатлау, ныгыту,  белем  күнек.  камил­ ләштерү. Кабатлау, ныгыту Яңа  материал ны  үзләште­ 1 1 1 (21    ДӘРЕС) К И Т А П.” (10  ДӘРЕС) Җөмләләрнең   төрләрен истә  калдыру. Үткәнне  искә  төшерү. Кабатларга Теркәгеч­ ләрне  куллану Сөйләмдә терк.  кулланырга  өйрәтү Теркәгечләр  белән җөмлә  төзергә             Җөмлә­ ләрне  дөрес язу Тезмә кушма  җөмлә төзергә  өйрәтү Иярчен   хәбәр җөмләләр   төзергә. 35 Синтетик  иярченле кушма  җөмләләр.  Бәйлекләр 36 Иярчен  хәл  җөмләләр. 37 Иярчен шарт   җөмләләр. 38 Иярчен  шарт   җөмлә 39 ,,Белем  һәм  китап” темасы  буенча кабатлау. 1 1 1 1 1 рү Яңа  материал ны  үзләште­ рү Яңа материал ны үзләш­ терү Яңа  материал ны үзләш­ терү Кабатлау, ныгыту Яңа  материал ны   үзләш­ терү 3.Сыйфатның    формаларын  кабатлау. 1.Җөмләнең  баш  һәм   иярчен  кисәкләрен   кабатлау. 2.Иярчен   аергыч   җөмләләрне  текстта    табу  һәм  язу. 3.Бәйлекләрнең   төрләрен кабатлау. 1.Бәйлекләрнең  төрләрен  кабатлау. 2.Синтетик  иярченлекуш­ ма  җөмләләрне төзеп  язу. 3.Җөмләнең  баш  һәм   иярчен  кисәкләрен   кабатлау. 1.Шарт  ф­не  тартым   кушымчасы  җелән   төрләндерү. 2.Иярчен  хәл  җөмләләр   төзеп  язу. 3.Саннарны  кабатлау. 1.Шарт  ф­нең  юклык   формасын  кабатлау. 2.Санны  кертеп,   шарт   җөмләләр  төзеп  язу. 3.Тест  сораулары  өстендә эш.  1.,,Белем  һәм   китап”  сүзләрен  тартым   һәм   килеш  белән  төрләндерү. 2.Белем  һәм   китап    сүзләре  белән  иярчен   шарт җөмләләр  төзеп язу. Җөмлә­ ләр  төзеп  язу Иярчен кушма  җөмлә төзергә  өйрәтү      Бәйлекләр  турында кагыйдәне  кабатларга Җөмлә­ ләр төзеп  язу Иярчен кушма  җөмлә төзергә  өйрәтү            Синтетик   иярчен   җөмләләрне   язып  килергә. Схема  буенча  җөмлә  төзү Иярчен  хәл  җөмлә төзергә  өйрәтү Ниг.14(№ 4,№8­    2,4,5  җөмлә) Иярчен   шарт   җөмләләр төзергә  өйрәтү.   Бәйләүче  чаралар­ ны  истә  калдыру Иярчен шарт  җөмлә төзергә  өйрәтү Саннар   кертеп,   иярчен  хәл   җөмләләр   төзеп  язырга. Саннарның   төрләрен   кабатларга. Мөст. эшенә  әзерләнергә:  җөмләләрнең   төрләрен   кабатларга. 40. Мөстәкыйль 1 эше. Кабатлау, ныгыту 3.Тест  сораулары  өстендә эш. 1.Мөстәкыйль  сүзтөр­ кемнәрен  кабатлау.(рәвеш һәм   аваз  ияртемнәре) 2.,,Белем  һәм  хезмәт”   темасына  сүзтезмәләр   һәм   иярчен  җөмләләр   төзеп  язу. 3.Тест  сораулары  өстендә эш. Схема  буенча  җөмлә  төзү Иярчен  җөмлә  төзергә өйрәтү Җөмләләрнең  төрләрен   кабатларга. 41 42 Иярчен кире   җөмлә.Хаталар   өстендә эш. Иярчен  урын   җөмлә 43 Иярчен  сәбәп   җөмләләр. 44 Иярчен  максат  җөмләләр. 1 1 1 1 М ИЛ ЛИ  С Ә Н ГАТЬ” (6  ДӘРЕС) Ныгыту Мөст. эшләре җыентыгы. Белемне  тикшерү. Мөст. рәвештә  эшли белү. Кагыйдә  кабатларга Яңа  материал ны үзләш­ терү Кабатлау, ныгыту Яңа  материал ны үзләш­ терү 1.Модаль  сүз   төркемнәрен  кабатлау. 2.Иярчен  кире  җөмләләр  төзеп  язу. 3.Тест  сораулары  өстендә эш.  1.Модаль  сүз   төркемнәрен  кабатлау. 2.Иярчен  урын  җөмләләр төзеп  язу. 3.Тест  сораулары    өстендә  эш. 1.Модаль  сүз  төркеме   ымлык  белән   җөмләләр   төзү. 2.Иярчен  сәбәп  җөмләләр төзү. 3.Тест  сораулары  өстендә Бәйләүче  чараларн ы истә  калдыру Схема  буенча  җөмлә  төзү Бәйләүче  чаралар­ ны  куллана  белү Иярчен кире  җөмлә төзергә  өйрәтү          Иярчен  кире   җөмләләр   төзеп  язу. Иярчен   урын  җөмлә төзергә  өйрәтү Иярчен  урын   җөмләләр   төзеп  язу. Бәйләүче  чараларны аера  белергә өйрәтү          Максат   хәлләре  һәм   сәбәп  хәлләре турында  кагыйдәне  өйрәнергә Бәйләүче  чараларны аера  белергә өйрәтү 3  тест  төзеп   карарга. Бәйләүче  чаралар­ ны  куллана  белү Белемне  тикшерү. Мөст. рәвештә  эшли белү. Кагыйдә­ ләрне   кабатларга. (5 ДӘРЕС) Хәлләрнең   төрләрен   кабатларга.           М Ө Х И Т.” Хаталарны  аңлата белү. Кушма җөмләләр  турында белемне  үстерү. Иярчен  күләм җөмләләр­не   төзеп  язу. 45 46 47 48. Диктант,,Милли  сәнгать” темасы  буенча. Хаталар өстендә  эш ,,Милли сәнгать”  темасын  йомгаклау. ,,Кеше  һәм   мөхит.” Темасына  җөмләләр  төзү. Иярчен аныклагыч җөмләләр. 1 1 1 1. 49. Мөстәт.   эш 1. Яңа  материал ны үзләш­ терү Контроль  дәрес Кабатлау, материал ны  ныгыту Яңа  теманы  аңлату  дәресе. Яңа  теманы  аңлату  дәресе. эш. 1.,,Милли  сәнгать.”­ сүзтезмәсен  тартым   белән  төрләндерү. 2.Иярчен  максат   җөмләләр  төзеп  язу. 3.Тест  сораулары  төзергә өйрәнү. Диктантлар    җыентыгы. ,,К Е Ш Е          Һ Ә М Алдагы дәрестә  язылган  эшләр. 1.,,Кеше  һәм   мөхит.”     сүзләрен  килеш  һәм   тартым  кушымчалары   белән  төрләндерү. 2.Иярчен  җөмләлрне   төзеп  язу. 3.Тест  сораулары  өстендә эш. 1.Аныклагыч  сүзен    килешләр  белән   төрләндерү. 2.Иярчен  аныклагыч   җөмләләрне  төзеп  язу. 3.Тест  сораулары  өстендә эш. Кагыйдә­ ләрне  белү. Җөмлә нең  төрләрен  белү. Җөмлә нең  төрләрен  белү. Кушма җөмләләр  турында белемне  үстерү. ,,Иярчен   җөмләләр­ нең.”   темасына    тест  төзеп   килергә. 50. Хаталар  өстендә    1. Белемне   Тестлар  өстендә   эш. Мөст.   Белемне     Имтиханга эш тикшерү   дәресе. 51. ,,Кеше  һәм   мөхит” темасын   йомгаклау. 1. Кабатлау  дәресе. Алдагы   дәрестә   язылган эш. тикшерү. әзерләнергә. Белемне   тикшерү. Имтиханга  әзерләнергә. рәвештә   эшли   белү. Белемне  үстерү   һәм    ныгыту. Тыныш  билгеләре. 2. 52 53. Кабатлау  дәресе. 54. Тиңдәш    кисәкләр. 1. Яңа   теманы   аңлату   дзресе. (17  СӘГАТЬ) (13  ДӘРЕС) Белемне үстерү  һәм ныгыту. Имтиханга   әзерләнергә.      Яңа  тема  өстендә эш. Имтиханга   әзерләнергә. IY    Ч И Р Е К. ,,А Р А Л А Ш У.” 1.Модаль  кисәкләр:   эндәш  һәм  кереш   сүзләрне  кабатлау. 2.,,Кеше  һәм  мөхит.”   Сүзләре   белән    тезмә   кушма  һәм  иярченле   кушма   җөмләләр  төзеп   язу. 3.Тест  сораулары  өстендә эш. 1.Модаль  кисәкләрне: эндәш  һәм   кереш    сүзләрне   кабатлау. 2.Аралашу  сүзенә   тамырдаш   сүзләр  табу. 3.Тест  сораулары  төзергә өйрәнү. Тема  буенча  материал­ ны белү. Тема   буенча   материал­ ны  белү 55. Аналитик  иярчен  җөмләләр  янында тыныш  билгеләре. 1. Яңа   теманы   аңлату   дәресе. 56. Аналитик  һәм   синтетик   җөмләләрне   чагыштыру. 57. Текст. 1. 1. 58. Туры  сөйләм. 1. Яңа  теманы  аңлату  дәресе. Белемне  үстерү  һәм  ныгыту  дәресе. Яңа  теманы  аңлату  дәресе. 59. Арадаш   аттестация   эше.Диктант. 1. Яңа  теманы  аңлату  1.Тиңдәш  кисәкләр­   сүзтезмәсен  тартым   кушымчалары  белән   төрләндерү. 2.Модаль  кисәкләре­  эндәш  һәм  кереш  сүзләр  белән  җөмләләр  төзеп   язу. 3.Тест  сораулары  өстендә эш. 1.Тыныш  билгеләре­ сүзтезмәсен  килешләр   белән  төрләндерү. 2.Аналитик  җөмләләрне   төзеп  язу. 3.Тест  сораулары  өстендә эш. 1.Аналитик   һәм    синтетик  җөмләләрне   чагыштыру. 2.Аналитик  һәм  синтетик җөмләләрнең  төрләренә   мисаллар  төзеп  язу. 3.Тестлар  төзеп  карау.  1.Туры  сөйләм   ­сүзтезмәсен  төрле   формада  кулланып,   җөмләләр  төзеп  язу. 2.Иярчен  кире  җөмләләр  төзеп  язу. 3.тест  сораулары  өстендә эш. 1.Текст  белән  танышу. 2.Кыек  сөйләм  һәм    диалог  сүзләрен  кертеп,   Модаль   кисәкләре турында   белү. Кушма  җөмләлә­ нең төрләрен  белү. Җөмлә­ ләр  турында  белемне  үстерү. Җөмләлр ­нең  төрләрен  белү. Сүзлек  белән  эшли  Яңа  белем   өстендә  эш. Имтиханга   әзерләнергә. Белемне үстерү. Имтиханга   әзерләнергә.       Җөмләләрне  ике  телдә  чагыштыру. Имтиханга   әзерләнергә. Белемне үстерү  һәм ныгыту. Имтиханга   әзерләнергә. Белемне   үзләштерү. Имтиханга   әзерләнергә. дәресе. 60. Хаталар өстендә  эш. 1. Контроль  дәрес. 61. Кушма  җөмләләр. 1. 62. Иярченле  җөмләләр. 63. Мөст. эш 64. 65. 66. ,,Аралашу”  темасын   йомгаклау. . Кушма  җөмләләрнең  төрләрен   кабатлау. 9 с­та  үткән  1. Кабатлау  Карточкалар. Белемне  Белемне  ныгыту. Имтиханга               кушма  җөмләләр  төзеп   язу. 3.Тест  төзеп  карау. Диктантлар җыентыгы. Алдагы дәрестә язылган  эш. 1.Өндәү  билгесе  һәм  күп ноктасүзт­рен   килешләр   белән һәм тартым кушым­ чалары  белән төрләндерү. 2.Кушма  җөмләләр  төзеп язу. 3.Тест  сораулары  өстендә эш. 1.Иярченле  җөмләләрнең  төрләрен  кабатлау. 2.Иярченле   җөмләләрне   төзеп  язу. 3.Тест  сораулары  өстендә эш. Карточкалар. Ү Т К Ә Н Н Е     КАБАТЛАУ.(4 ДӘРЕС) Карточкалар. белү. Мөст.  рәвештә  эшли  белү. Хаталар­ ны аңлата  белү. Кушма  җ­нең  төрләрен  белү Кушма  җ­нең  төрләрен  белү. Белемне тикшерү. Үткәнне   кабатларга. Белемне үстерү. Белемне үстерү. Имтиханга   әзерләнергә. Имтиханга   әзерләнергә.             Белемне ныгыту. Имтиханга   әзерләнергә.           Белемне  тикшерү. Мөст. рәвештә  эшли белү. Үткәнне   кабатларга.         Белемне  тикшерү. Хаталарны аңлата  белү. Имтиханга   әзерләнергә.              Белемне  ныгыту  дәресе. Кабатлау  дәресе. Кабатлау  дәресе. Белемне  тикшерү  дәресе. Кабатлау  дәресе. 1. 1. 1. 1. материалны   ныгыту. Үткәнне    кабатлау. дәресе. 2. Кабатлау  дәресе. 67. 68. 1.Укучыларның    сораулары   өстендә  эш. 2.Үткән  кагыйдәләрне   кабатлау. 3.Тест  сораулары  өстендә эш. тикшерү. Белемне  тикшерү. Белемне ныгыту. әзерләнергә. Имтиханга   әзерләнергә.

Рабочая программа по татарскому языку (9 класс, татарский язык)

Рабочая программа по татарскому языку (9 класс, татарский язык)

Рабочая программа по татарскому языку (9 класс, татарский язык)

Рабочая программа по татарскому языку (9 класс, татарский язык)

Рабочая программа по татарскому языку (9 класс, татарский язык)

Рабочая программа по татарскому языку (9 класс, татарский язык)

Рабочая программа по татарскому языку (9 класс, татарский язык)

Рабочая программа по татарскому языку (9 класс, татарский язык)

Рабочая программа по татарскому языку (9 класс, татарский язык)

Рабочая программа по татарскому языку (9 класс, татарский язык)

Рабочая программа по татарскому языку (9 класс, татарский язык)

Рабочая программа по татарскому языку (9 класс, татарский язык)

Рабочая программа по татарскому языку (9 класс, татарский язык)

Рабочая программа по татарскому языку (9 класс, татарский язык)

Рабочая программа по татарскому языку (9 класс, татарский язык)

Рабочая программа по татарскому языку (9 класс, татарский язык)

Рабочая программа по татарскому языку (9 класс, татарский язык)

Рабочая программа по татарскому языку (9 класс, татарский язык)

Рабочая программа по татарскому языку (9 класс, татарский язык)

Рабочая программа по татарскому языку (9 класс, татарский язык)

Рабочая программа по татарскому языку (9 класс, татарский язык)

Рабочая программа по татарскому языку (9 класс, татарский язык)

Рабочая программа по татарскому языку (9 класс, татарский язык)

Рабочая программа по татарскому языку (9 класс, татарский язык)

Рабочая программа по татарскому языку (9 класс, татарский язык)

Рабочая программа по татарскому языку (9 класс, татарский язык)

Рабочая программа по татарскому языку (9 класс, татарский язык)

Рабочая программа по татарскому языку (9 класс, татарский язык)

Рабочая программа по татарскому языку (9 класс, татарский язык)

Рабочая программа по татарскому языку (9 класс, татарский язык)

Рабочая программа по татарскому языку (9 класс, татарский язык)

Рабочая программа по татарскому языку (9 класс, татарский язык)
Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.
01.02.2017