Стаття "Культурно-виховні та просвітницькі заходи щодо захисту прав дітей"
Оценка 5

Стаття "Культурно-виховні та просвітницькі заходи щодо захисту прав дітей"

Оценка 5
Культурные мероприятия +2
docx
воспитательная работа +1
Взрослым
04.06.2017
Стаття "Культурно-виховні та просвітницькі заходи щодо захисту прав дітей"
Одним із завдань проведення просвітницьких заходів щодо прав дитини є забезпечення безпеки та добробуту дитини та визнання за дитиною її прав. Просвітницькі заходи щодо забезпечення прав дітей стосуються усіх учасників навчально – виховного процесу діти, батьки, вчителі. Дана стаття буде корисна для вчителів, які проводять різні просвітницькі заходи.
Культурно.docx
Культурно­виховні  та просвітницькі заходи є важливою складовою у виховній роботі в  школі , іі напрямки та форми визначені в нормативно правових документах. 1.Конвенція про права дитини 2. Закон України «Про загальну середню освіту» 3. Закон України «Про освіту» 4. Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» 5. Закон України «Про охорону дитинства» 6. Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» 7. Закон України «Про фізичну культуру і спорт» 8. Указ Президента України «Про Національну програму правової освіти населення» 9. Указ Президента України «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності в  суспільстві та утвердження здорового способу життя» 10. Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо реалізації державної молодіжної  політики та підтримки молодіжних організацій» 11. Національна доктрина розвитку освіти 12. Порядок розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або  реальної загрози його вчинення 13.Декларація «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні» 14. Державна програма відпочинку та оздоровлення дітей 15. Концепція державної політики у сфері здійснення контролю над тютюном 16. Конституція України. 17. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27.07.12 № 1/9­530 Щодо виховання сучасного громадянина в полікультурному середовищі засобами позакласної  роботи. 18. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.08.12 № 1/9­595 Деякі  питання організації виховної роботи у 2012/2013 н.р. 19.   управління освіти і науки на виконання Основних заходів Міжгалузевої програми "Пізнай свою  країну" 20.Наказ МОН № 434 від 06.09.2000 року   керівника       Наказ ГУОН № 162 Про затвердження Плану організаційно­практичної роботи Головного      навчального закладу системи загальної середньої освіти.     Про затвердження Положення про класного 21. Основні орієнтири виховання учнів 1 ­ 12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України.  Прграма. 22 Наказ Мінистерства освіти і науки України   Національної кампанії   23. Цивільний кодекс України.     "Стоп насильству!" на період до 2015 року     Про затвердження плану заходів щодо       реалізації  Просвітницькі заходи, щодо захисту прав дітей  ­ це система заходів та організаційна  діяльність, щодо профілактики порушення прав дитини, спрямована на формування розвитку  моральних якостей, духовних цінностей та забезпечення безпеки дитини в родині, навчально –  виховному закладі та суспільстві. Одним із завдань проведення просвітницьких заходів  щодо прав дитини є забезпечення  безпеки та добробуту дитини та визнання за дитиною її прав. Просвітницькі заходи щодо  забезпечення прав дітей стосуються усіх учасників навчально – виховного процесу діти, батьки,  вчителі. Робота з батьками: 1. Батьківські збори — робота з колективом батьків. Це форма організації спільної діяльності  батьків, учителів, практичного психолога та соціального педагога, яка передбачає їх спілкування  щоб, обговорити актуальні питання навчання і виховання, ухвалення рішень.  2. Консультації — форма роботи з батьками, яка передбачає надання фахівцями психологічної  служби допомоги батькам з різних проблем родинного виховання.  3. Педагогічний консиліум — форма спілкування учнів, учителів, фахівців психологічної служби навчального   закладу   та   батьків,   метою   якої   є:   цілісне,   різнобічне   вивчення   особистості   учня, вироблення єдиної педагогічної позиції; визначення головних напрямів удосконалення виховного процесу   зусиллями   вчителів,   батьків,   самого   учня;   тренінги   спілкування,   методики   оволодіння аутотренінгом.  4. Лекція — послідовний монологічний виклад узагальнених знань. Для   роботи   з педагогічним   колективом ,   організаторам   просвітницьких   заходів, навчального   закладу   необхідно   брати   участь   у   роботі   тематичних   педагогічних   нарад,   на   яких робити   повідомлення   про   інноваційні   технології   навчально­виховного   процесу,   інтегруванняв педагогічну практику останніх досягнень педагогіки та психології з питань навчання та виховання учнів   різних   вікових   категорій,   проводити   психологічний   супровід   молодих   вчителів,   а   також роботу з профілактики емоційного вигорання.   Проведення просвітницьких  заходів щодо захисту прав дітей серед дітей та учнівської молоді сприяє формуванню правосвідомості та правової поведінки учнів, відповідальності за своє життя, розвиває активність, самостійність, творчість, створює умови для самореалізації особистості учня. Колективні форми й методи навчально­виховної роботи (міні­лекції, бесіди, диспути, усні журнали, кінолекторії та ін.) охоплюють одночасно велику кількість підлітків та молоді, сприяють створенню їхнього позитивного настрою.  Для   того,   щоб   діти   постійно   розвивались,   зростали   чесними,добрими,   справедливими громадянами країни їх права повинні бути забезпеченими. «Кожна людина прагне бути здоровою, успішною,   почуватися   в   безпеці   й   досягати   вершин   у   своєму   житті».[6]      Тому   основними напрямками просвітницьких заходів щодо забезпечення прав людини є: ­ Профілактична,   роз   яснювальна   робота   з   усіма   учасниками   навчально   –   виховного процесу щодо забезпечення прав дитини з метою формування цілісної особистості. Захист прав дітей. ­            Закономірності просвітницької роботи – полягають у відповідності заходів, які плануються з загальною   метою   і   завданням   просвітницької   роботи,   відповідають   конкретному   змісту, методологічним   формам,   складу   аудиторії,   часу   та   місцю   проведенню,   наявним   можливостям матеріально – технічного забезпечення. Людство повинне прагнути до процвітання, щоб життя дітей було щасливим і прекрасним. Було більше радості в житті дітей. Яскраво світило сонце, було мирне небо  над головою, щоб частіше лунав дитячий сміх, щоб поруч завжди були мама і тато. Діти, ви маєте право зростати в умовах свободи, розвиватися фізично і духовно здоровими. Жодна дитина не може бути об'єктом свавілля і повинна постояти за себе. Ви маєте на це права.[8]   Використані джерела  1. Нечипоренко О. Робота з підлітками девіантної поведінки / О. Нечипоренко // Психолог. ­ 2008. ­ 1193 8­39 ­ 22­30 с. 2.Петухова Е. А. Психокоррекционная работа с подростками с использованием метода символдрамы / Е. А. Петухова // Журнал практического психолога. ­ 1998. ­ М94. ­ 34­48 с. 3. Могун В. Ф. Концепція багатовимірного розвитку особистості та її застосування/ В. Ф. Могун // Філософська і соціологічна думка. ­ 1992. ­ м2. ­ 27­40 с. 4. Дроздов О. Ю. Засоби масової комунікації як фактор агресивної поведінки молоді / О. Ю. Дроздов // Вісник Харківського Університету. ­ 2000. ­ М9483. ­ 48­53 с. 5. Рожденственская Т. Безпечна школа – безпечна держава/Т.Рожденственская// Психолог.­2011.­ М442.­24­27с. 6. Гречешкіна А. Здоров'я дітей в умовах співпраці родини і ДНЗ/А. Гречешкіна//Психолог.­2008.­ М326­327.­38­39с. 7. Дерюгина Ю. " Дедовщина": Социально­психологический анализ явления / Ю. Дерюгина // Психологический журнал. ­ 1990. ­ М91. ­ 109­116 с. 8. http://infourok.ru/site/upload 9. http://putyla­ csssdm.ucoz.ua/load/naprjamki_roboti/normativno_pravovi_dokumenti/prava_ditini_v_ukrajini/12­1­0­ 60 10. http://www.pozov.com.ua/ua/posts_ua/prava­dytyny­v­ukraini.html

Стаття "Культурно-виховні та просвітницькі заходи щодо захисту прав дітей"

Стаття "Культурно-виховні та просвітницькі заходи щодо захисту прав дітей"

Стаття "Культурно-виховні та просвітницькі заходи щодо захисту прав дітей"

Стаття "Культурно-виховні та просвітницькі заходи щодо захисту прав дітей"

Стаття "Культурно-виховні та просвітницькі заходи щодо захисту прав дітей"

Стаття "Культурно-виховні та просвітницькі заходи щодо захисту прав дітей"
Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.