О ритуале, дающем имя ребенка
Оценка 5 (более 1000 оценок)

О ритуале, дающем имя ребенка

Оценка 5 (более 1000 оценок)
Разработки уроков
docx
окружающий мир
1 кл
08.08.2018
О ритуале, дающем имя ребенка
Методы обучения- выбор , дидактическая игра «Кто хочет, какое имя», Описание практики - в когнитивном плане, в развитии учебного контента, учитель должен руководствоваться идеями, раскрывающими смысл ритуалов в различных ритуальных системах этноса В христианах..., с мусульманами... . Имя сохраняет значение, которое встроено в него.О ритуале, дающем имя ребенка - методы обучения, описание практики
4 занятие За ритуала, с който се дава име на дете.docx
ЧЕТВЪРТО  ЗАНЯТИЕ Тема „ За ритуала, с който се дава име на дете” Необходими материали ▪  презентация   ▪ постер, маркер Методи  на обучение ▪ лекция/презентация/ ▪  дидактическа игра”Кой какво име иска” Резултати ▪ постер  Описание на практиката В   познавателен   план,   при   разработването   на   учебното   съдържание   учителят   трябва   да   се ръководи   от   идеите,   разкриващи   смисъла   на   ритуалите   в   различните   обредни   системи   на етносите, живеещи в България:  (1) Смисълът на даването на име при всички етнокултурни общности се разкрива чрез  символиката на обредните действия и наричания. Те целят предпазване на новороденото  от посегателство върху живота му или обсебване от зли сили във времето, когато то е  най­уязвимо физически и най­податливо на неблагоприятни външни въздействия ­  първите дни от живота му. Връзката със свръхестественото се осъществява посредством  ритуала и означава отклоняване и умилостивяване на злите сили от намеса в съдбата на  детето, както и привличане на добрите “сили”.  (2)  При християните се вярва, че кръстникът е посредник между свръхсилата и детето. Ето защо новороденото трябва да бъде поверено в ръцете на сигурен (доверен) човек. Като духовен родител на детето, кръстникът трябва да бъде готов да поеме отговорността за духовното   развитие   на   своя   кръщелник.   Именно   поради   това   самият   той   трябва   да притежава   качества,   които   се   ценят   в   семейството   на   детето.   Добродетелите   на кръстника са гаранция за щастлива орисия и щедра благословия спрямо новороденото Щедростта   на   благословията   е   в   пряка   зависимост   и   от   щедростта,   проявена   към кръстника. Изразяването на почит и уважение задължително се свързва с даването на богати   дарове   на   кръстника.   Чрез   тях   семейството   на   новороденото   символично   се разплаща за ангажимента, който кръстникът поема за цял живот спрямо детето като негов духовен родител и наставник.  (3) При мюсюлманите духовникът (имам), изпълняващ ритуала, също е посредник между  “доброто” и живота на детето. В ритуала по даване на име той се стреми по магически  начин да предаде на новороденото своята способност и ученост. Дидактическа игра ”Кой какво име иска” Името пази със смисъла, който е вложен в него.  Името започва да пази и със смисъла, който е вложен в него. В живота на семейството на новороденото   изборът   на   име   е   важен   момент,   защото   то   трябва   да   носи   своеобразно послание   към   човека,   на   когото   се   дава.   С   името   се   извършва   първото   заклинание   и наричане. Изразява се повелята на семейството каква съдба трябва да има детето, какъв човек трябва да стане. Чрез името се търси и магическата сила на думата. Затова казваме, че името  е  своеобразно  послание  към другите,  а ритуалите  за  даване  на име  са  обвеяни с мистика. Класът се разделя на три групи, на всяка от които се предлага ролята на: кръстници, родители на   дете,   което   се   кръщава,   и   дете,   което   получава   име.   Учителят   задава   следната   задача: “Представете си, че сте на кръщене! Кръсници  Какви благословии бихте изрекли към него? Дайте отговор, ако детето е момиче и ако детето е момче! Родители  С какво бихте искали кръстниците да го благословят? Дайте отговор, ако детето е момиче и ако детето е момче!  Дете Ако сте това дете, което е било кръстено тогава, какви благословии бихте искали да получите?”   Отговорите се записват на постер

О ритуале, дающем имя ребенка

О ритуале, дающем имя ребенка

О ритуале, дающем имя ребенка

О ритуале, дающем имя ребенка
Скачать файл
Приз 150 000 руб.
Свидетельство СМИ.
Плюс 10 документов.