Я и другие. Имена моих сверстников
Оценка 5 (более 1000 оценок)

Я и другие. Имена моих сверстников

Оценка 5 (более 1000 оценок)
Разработки уроков
docx
окружающий мир
1 кл
08.08.2018
Я и другие. Имена моих сверстников
Необходими материали - картон, цветни листа, коректор, ножичка, лепило. Методи на обучение - активизираща игра „Рап- ритъм с имена”. Результаты - тег имени группы. Описание практики: 1. Студенты в группе помещаются в круг (прямой или сидящий) лицом друг к другу. Один за другим по цепочке каждый говорит свое маленькое имя. 2. Затем лидер устанавливает ритм с четырьмя ритмами: двуручный треск, щелчок левой рукой и щелчок правой кнопкой мыши (удар, щелчок, щелчок). Вся группа принимает этот ритм. Когда в группе происходит синхронизация, лидер (учитель) включает следующее условие игры...Методи на обучение - активизираща игра „Рап- ритъм с имена”
2 занятие А з и другите имената на моите връстници - емблема.docx
ВТОРО ЗАНЯТИЕ Тема „ Аз и другите. Имената на моите връстници” Необходими материали ▪ ▪ ▪ ▪ ▪  картон  цветни  листа  коректор   ножичка  лепило Методи  на обучение ▪   активизираща игра „Рап­ ритъм с имена” Резултати ▪ Емблема с имената на групата  Описание на практиката Активизираща игра „Рап­ ритъм с имена” 1.Учениците в групата са разположени в кръг (прави или седнали) с лица един към друг.  Един след друг по веригата всеки си казва малкото име.  2.След   това   водещият   установява   четиритактов   ритъм:   два   пъти   пляскане   с   ръце, щракане с лява ръка и щракане с дясна ръка (пляс ­ пляс ­ щрак ­ щрак). Цялата група поема този ритъм. Когато се получи синхрон в групата, водещият (учителят) включва следващото условие играта. 3.Ритъмът се запазва, но при щракване с лявата ръка той съобщава своето име, а при  щракане с дясна ръка извиква по име ученика, който стои от дясната му  страна.  Посоченият трябва да направи същото ­ при щракване с лява ръка да си каже името,  а когато щракне с дясна ръка, да съобщи името на съученика си, който е от дясната му страна.Така действието се предава последователно по веригата, като четиритактовият  ритъм се запазва.  4.След като така се премине по целия кръг, това действие може да се предава напосоки между ученици, които не стоят един до друг. Темпото се усилва постепенно. Забележка: Ако цялата група не може да щрака с пръсти,  потупване на ляво или дясно коляно или потупване на ляво или дясно рамо.

Я и другие. Имена моих сверстников

Я и другие. Имена моих сверстников

Я и другие. Имена моих сверстников

Я и другие. Имена моих сверстников
скачать по прямой ссылке

150.000 призовой фонд • 11 почетных документов • Свидетельство публикации в СМИ